“A Bach kantáták hazatalálnak” – BFZ a közösségért

2017 . május 22 . I I

Időpont: 2017 június 19. hétfő 18.30 óra
Helyszín: Szt. Anna templom

Június 19-én 18.30 órától a perbáli Szt. Anna templomban: “A Bach kantáták hazatalálnak” – BFZ a közösségért 

A kantáta műfaja a 17. században és a 18. század első felében kiemelkedő helyet foglalt el a zenei műfajok között. Az opera és az oratórium rokonaként és ellenpárjaként Itáliában született meg, és onnan terjedt el Európa más országaiban is. Egyházi kantáta formájában pedig – mindenekelőtt Johann Sebastian Bach működésének eredményeképpen – egyedülálló virágzást ért meg a protestáns Németországban.
A Budapesti Fesztiválzenekar ezúttal Johann Sebastian Bach hatalmas kantátatermésének két művét tűzte templomi hangversenyének műsorára. Weimari, kötheni és lipcsei udvari, illetve városi szolgálatban töltött évei során Bach heti rendszerességgel, minden vasárnapra és egyházi ünnepre, összesen öt évfolyamnyi kantátát írt. Egy-egy évfolyam körülbelül hatvan, az adott héthez kapcsolódó kantátából állt. Ebből a terjedelmes anyagból mintegy kétszáz darab maradt ránk, természetesen nem számítva a félszáz megmaradt világi kantátát.
Az elsőként elhangzó „Mein Herze schwimmt im Blut” kezdősorú, nyolc tételes kan-táta Bach weimari korszakából származik, a Szentháromság ünnepe utáni 11. vasár-napra íródott. Bemutatójára 1714. augusztus 12-én került sor. S zövegét Georg Christian Lehm szerezte, és Bach egyik kollégája, Johann Christoph Graupner is megzenésí-tette. A szöveg a vasárnapi evangéliumhoz kapcsolódik, a bűntudattól elgyötört ember fohászkodik benne irgalomért, amit el is nyer. Az áradó invenciójú ifjú zeneszerző-nek nem állhatott nagy együttes a rendelkezésére, szoprán énekesre, egy oboistára, vonósokra és continuóra támaszkodhatott. A művet – későbbi előadásai alkalmából – a komponista olykor felújította.
A koncertünk második számaként megszólaló „Siehe, ich will viel Fischer aussenden” kezdősorú kantáta bemutatóját Bach 1726. július 21-én Lipcsében dirigálta. Szövege feltűnő hasonlóságot mutat a komponista unokatestvérének és kollégájának, Johann Ludwig Bachnak egyik művével, amelyet Johann Sebastian is bemutatott Lipcsében. Tartalmilag az aznapra rendelt evangéliumhoz kapcsolódik, és Péter elhívásának történetét annak bizonyítására használja, hogy Isten törődik az emberiséggel.

J. S. BACH: MEIN HERZE SCHWIMMT IN BLUT, BWV 199
J. S. BACH: SIEHE, ICH WILL VIEL FISCHER AUSSENDEN, BWV 88

A BUDAPESTI FESZTIVÁLZENEKAR BAROKK EGYÜTTESE.
VEZETI: LESTÁK-BEDŐ ESZTER
ÉNEKESEK: PASZTIRCSÁK POLINA, GAVODI ZOLTÁN, CSAPÓ JÓZSEF, GRADSACH ZOLTÁN

A belépés ingyenes, előzetes regisztráció javasolt a rendeles@bfz.hu e-mail címen.

Hírek, aktualitások

kéményseprő

Otthona és szerettei biztonsága a tét, ne kössön kompromisszumot! Tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanba, együttműködésével segítse az előírt feladatok elvégzését. Égéstermék-elvezetői ellenőrzésére és szük...

A Depónia Kft. hulladéknaptára: Perbál Hulladéknaptár 2018 AKTUÁLIS:Fenyő elszállítás: Január 12, 26....

Boldog Új Évet kívánunk Mindenkinek! Perbál Község Önkormányzata...

Hirdetések