Perbál Község Önkormányzata pályázatot hirdet óvodavezetői munkakör betöltésére

2011 . június 6 .

Perbál Község Polgármesteri Hivatal
                            
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Mézeskalács Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2074 Perbál, Szabadság utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői irányítása, különös tekintettel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.08.) MKM rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltakra.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, óvónői munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú szakirányú végzettség,
 • Óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Német vagy angol nyelvtudás és közoktatás vezetői képesítés előnyt jelenthet.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó részletes szakmai életrajzát
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő     fejlesztési elképzelésekkel
 • Iskolai végzettséget (és egyéb képzettségeket) igazoló okirat másolatát
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
 • Pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, pályázatát az eljárásban résztvevők megismerhetik, hozzájárul a bizottsági és képviselő-testületi ülés nyilvánosságához

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga László polgármester vagy dr. Réz Zsolt jegyző nyújt, a 06-30/9520-887-es vagy a 06-26/570-022 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Perbál Község Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2074 Perbál, Fő utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 474/2011. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első testületi ülés, de legkésőbb 30 nap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Perbál Község honlapja – 2011. június 3.
 • Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.perbal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. június 4.

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések