Perbál Község Képviselő-testülete pályázatot ír ki a szolgáltatóházban lévő 2 db üzlethelyiségére

2010 . december 21 .

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2010.(XII. 13.) számú határozata az önkormányzati tulajdonú Dózsa Gy. u. 17. sz. alatti szolgáltatóházban lévő 1. és 2. számú üzlethelyiség hasznosításáról

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot ír ki az önkormányzati tulajdonú Dózsa Gy. u. 17. sz. alatti szolgáltatóházban lévő 1. és 2. számú üzlethelyiségek  hasznosítására vonatkozóan a határozat mellékletét képező tartalommal.
Az újonnan megkötendő szerződésekben rögzíteni kell, hogy az önkormányzat rendkívüli felmondással élhet, amennyiben a bérlő a bérleti díjjal 90 napos késedelembe esik és a testület nem hagyta jóvá a szerződések egyéb jogcímen történő módosítását.
Felkéri továbbá a hivatalt, hogy a hirdetmény szövegét 3/2006.(II. 28.) ÖK rendelet előírásai alapján a hivatal hirdetőtábláján, továbbá az önkormányzat honlapján jelentesse meg.

Határidő: hirdetés megjelenésére: 2010. december 31.
Felelős: jegyző

                                        1. számú melléklet

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az önkormányzati tulajdonú Dózsa Gy. u. 17. sz. alatti szolgáltatóházban lévő 1. és 2. számú üzlethelyiség  külön-külön, vagy egyszerre bérletként történő hasznosítására vonatkozóan:

1. üzlethelyiség
– alapterülete 18,28 m², mosdóval ellátott, külön wc-vel nem rendelkezik, (előtér: 13,87 m², közlekedő: 0,50 m², zuhanyozó: 3,91 m²)  félkomfortos villanyfűtéses, átlagos műszaki  állapotú,
– bérleti díj összege: a mindenkor hatályos önkormányzati rendelet szerint, ami jelenleg bruttó 1050,-Ft/m²/hó

2. üzlethelyiség
– alapterülete 20,94 m², mosdóval ellátott, külön wc-vel nem rendelkezik, (üzlet: 18,31 m², raktár: 2,63 m²) komfort nélküli villanyfűtéses, átlagos műszaki  állapotú,

– bérleti díj összege: a mindenkor hatályos önkormányzati rendelet szerint, ami jelenleg bruttó 1050,-Ft/m²/hó

Az üzlethelyiségek megtekinthetők a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejében, hétfőn: 13-18 óráig, szerdán 8-16 óráig, pénteken: 8-12 óráig előzetes személyes, vagy telefonos egyeztetést követően; tel.: 26/370-348, vagy 26/370-350.

A pályázatokat személyesen vagy postai úton papírlapon kell benyújtani, úgy, hogy legkésőbb 2011. január 17-én 18 óráig megérkezzenek a Polgármesteri Hivatalba.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. január 31.

Hírek, aktualitások

állásajánlat

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budakörnyéki Közterület-felügyelet Közterület-felügyelő munk...

Az aratással, valamint az aratásban részt vevő mezőgazdasági erő- és munkagépekkel, valamint a terményszárítás szabályaival kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.)...

2017. augusztus 1. 00.00 órától 2017. augusztus 4. 24 óráig III. fokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén. ...

Hirdetések