Perbál Közs. Önkorm. pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

2009 . augusztus 3 .

Polgármesteri Hivatal – Perbál                   

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                        

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest-megye, 2074 Perbál, Fő utca 6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Napi feladatok: A kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos nyilvántartási és könyvelési feladatok végzése. A napi szállítói-vevői számlaforgalom kezelésében való közreműködés, bankügyintézés. Rendszeresen ismétlődő feladatok: Közreműködés a költségvetés és a költségvetési beszámoló számszaki és szöveges elkészítésében. Eseti feladatok: A gazdálkodásra vonatkozó gazdasági elemzések, tematikus szakmai anyagok elkészítésében való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Perbál Község Önkormányzat 1/2002.(I.28.) számú rendelet rendelkezései az irányadók.                        

Pályázati feltételek:

–         Magyar állampolgárság,

–         Cselekvőképesség,

–         Büntetlen előélet,

–         Közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés,

–         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

–         Államháztartás területén szerzett legalább 2 éves szakmai gyakorlat

–         A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995.(II.03.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a I/16. feladatkörnél a II. besorolási osztályban előírt képesítés

–         Mérlegképes könyvelői végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

–         Pénzügyi, valamint önkormányzati területen szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

–         motivációs levelet, részletes szakmai önéletrajzot

–         iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát

–   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2009. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga László polgármester nyújt, a 06-30/9520-887 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal – Perbál címére történő megküldésével (2074 Perbál, Fő utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 700/2009., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

–       Perbál Község Önkormányzat honlapja – 2009. augusztus 4.

 

Hírek, aktualitások

tél

A hideg évszak beköszöntével nem csak melegen kell öltözködünk, de a megváltozott időjárási körülményekre is tekintettel kell lennünk, mind a közlekedésben, mind a váratlan helyzetekre való felkészülésben. Felkészülés a ...

Perbál – s erre egyre nagyobb a lakosság igénye -, őrzi gyöngyszemeit, éli, átörökíti hagyományait. Ilyen gyöngyszemek a perbáli receptek, melyek ott lapulnak a családok fiókjainak mélyén, s újra előkerülnek, „diva...

Hirdetések