Népszavazás 2008. március 9.

2008 . március 3 .

Tisztelt Választópolgár!

A továbbiakban a március 9-i ügydöntő országos népszavazás kapcsán kívánunk néhány fontos információval szolgálni.

 

A szavazás helye

• Az „Értesítő”-ben tájékoztatjuk annak a szavazóhelyiségnek a címéről, ahol leadhatja szavazatát.
Perbálon két szavazókörben szavazhatnak a jogosultak aszerint, hogy Értesítőjükben mely helyszín szerepel.
1. szavazókör: Közösségi Ház
2. szavazókör: Általános Iskola
• Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján 2008. március 7-ig kérhet a helyi választási iroda vezetőjétől. Ajánlott levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem 2008. március 4-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába. A nyomtatvány mintáját az Internetről (www.valasztas.hu) letöltheti.
• Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére – Magyarországon – mozgóurnával szavazhat.
FIGYELEM: mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.

A szavazás módja

Szavazni csak személyesen lehet. A szavazatszámláló bizottság megállapítja a szavazni kívánó személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben (az értesítő bemutatása nem szükséges).

A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, magyar hatóság által kiállított, érvényes igazolványok alkalmasak:
– lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (“régi”, könyvecske formátumú)
– személyazonosító igazolvány (kártya formátumú)
– útlevél
– 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).

Vissza kell utasítani azt, aki személyazonosságát és lakcímét nem tudja igazolni, vagy nem szerepel a névjegyzékben. A szavazatszámláló bizottság a névjegyzékbe nem vehet fel választópolgárt.
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgár részére a szavazólapokat (minden kérdés külön lapon szerepel) és a borítékot. A szavazólapokat a választópolgár jelenlétében kell lebélyegezni. A szavazólapok átvételét a választópolgár a névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.
 A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésre. A választópolgár kitölti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni csak az egyik válaszra lehet, az alatta elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe.
Végezetül a választópolgár a szavazólapokat borítékba teszi, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába helyezi.
 

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések