Mézeskalács Óvoda pályázatot hirdet élelmezésvezető munkakör betöltésére

2013 . július 1 .

 Mézeskalács Óvoda
                         
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mézeskalács Óvoda munkakör betöltésére
konyha

élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2074 Perbál, Szabadság utca 9.

Pest megye, 2074 Perbál, Hősök tere 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Egészséges étkeztetés biztosítása, étlapok szabályzat szerinti összeállítása korosztályonként, nyersanyag szükséglet tervezése, könyvelése, szoftverrel étlapok kalkulációja, konyha munkájának irányítása, ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

–         Középfokú képesítés,

–         magyar állampolgárság

–         büntetlen előélet

–         felhasználói szintű MS Office

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

–         élelmezésvezetői szakképesítés OKJ 5281101 0000 00 00,

–         HCCP előírások ismerete

–         gyakorlott szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret

Elvárt kompetenciák:

–         jó kommunikációs készség, kiegyensúlyozott személyiség, türelem, jó szervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

–         iskolai végzettséget (és egyéb végzettségeket) igazoló okirat másolatát

–         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

–         pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, pályázatát az eljárásban résztvevők megismerhetik

–         szakmai program a konyha minél gazdaságosabb üzemeltetésére vonatkozóan

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. augusztus 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Polgármesteri Hivatal vagy Regősné Báder Erika óvodavezető nyújt, a 06-26/370-350-es vagy a 06-26/370-066 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

–         Postai úton, a pályázatnak a Mézeskalács Óvoda címére történő megküldésével (2074 Perbál, Szabadság utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 907/2013. , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.perbal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. július 1.

Hírek, aktualitások

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága 2017. november 16-i ülésén elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázati anyagokat és a 48-60/2017...

A hideg évszak beköszöntével nem csak melegen kell öltözködünk, de a megváltozott időjárási körülményekre is tekintettel kell lennünk, mind a közlekedésben, mind a váratlan helyzetekre való felkészülésben. Felkészülés a ...

Hirdetések