Meghívó képviselő-testületi ülésre

A képviselő-testület 2015. február 9. (hétfő) napján, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban ülést tart.

Napirendi pontok

1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása

Ea.: Földi Marianna mb. pénzügyi ügyintéző Min. többség
Varga László polgármester

2. Az Önkormányzat szociális rendeletének módosítása

Ea.: Csercsa Ilona szoc. és munkaügyi ügyintéző Min. többség
dr. Réz Zsolt jegyző

3. Településrendezési eszközök (Helyi Építési szabályzat) felülvizsgálatára vonatkozó árajánlatok elbírálása

Ea.: Varga László polgármester
Urr Gábor Főépítész

4. Önkormányzat tulajdonában lévő 05 hrsz-ú (Sport telep) ingatlan belterületbe vonásáról döntés

Ea.: Varga László polgármester
Urr Gábor Főépítész

5. 2015. évi belső ellenőrzésre vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

6. Nem közművel összegyűjtött (szippantott szennyvíz) elszállítására vonatkozó közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

7. Sport telepen lévő klubhelyiség hasznosítása

Ea.: Varga László polgármester

8. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

9. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről

Ea.: Varga László polgármester

10. Egyebek

Varga László polgármester

Hírek, aktualitások

2018-as hirdetmény nagy

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A szavazás napja: 2018. április 8. A szavazás 6 órától 19 óráig tart....

Otthona és szerettei biztonsága a tét, ne kössön kompromisszumot! Tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanba, együttműködésével segítse az előírt feladatok elvégzését. Égéstermék-elvezetői ellenőrzésére és szük...

Hirdetések