Meghívó képviselő-testületi ülésre

A képviselő-testület 2015. február 9. (hétfő) napján, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban ülést tart.

Napirendi pontok

1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadása

Ea.: Földi Marianna mb. pénzügyi ügyintéző Min. többség
Varga László polgármester

2. Az Önkormányzat szociális rendeletének módosítása

Ea.: Csercsa Ilona szoc. és munkaügyi ügyintéző Min. többség
dr. Réz Zsolt jegyző

3. Településrendezési eszközök (Helyi Építési szabályzat) felülvizsgálatára vonatkozó árajánlatok elbírálása

Ea.: Varga László polgármester
Urr Gábor Főépítész

4. Önkormányzat tulajdonában lévő 05 hrsz-ú (Sport telep) ingatlan belterületbe vonásáról döntés

Ea.: Varga László polgármester
Urr Gábor Főépítész

5. 2015. évi belső ellenőrzésre vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

6. Nem közművel összegyűjtött (szippantott szennyvíz) elszállítására vonatkozó közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

7. Sport telepen lévő klubhelyiség hasznosítása

Ea.: Varga László polgármester

8. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

9. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről

Ea.: Varga László polgármester

10. Egyebek

Varga László polgármester

Hírek, aktualitások

állásajánlat

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budakörnyéki Közterület-felügyelet Közterület-felügyelő munk...

Az aratással, valamint az aratásban részt vevő mezőgazdasági erő- és munkagépekkel, valamint a terményszárítás szabályaival kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.)...

2017. augusztus 1. 00.00 órától 2017. augusztus 4. 24 óráig III. fokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén. ...

Hirdetések