Meghívó képviselő-testületi ülésre

2015 . január 15 .

A képviselő-testület 2015. január 19. (hétfő) napján, 18 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban ülést tart.

Napirendi pontok

1. Az Önkormányzat partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletének elfogadása

Ea.: Urr Gábor Főépítész Min. többség
dr. Réz Zsolt jegyző

2. Beszámolók Perbál község egészségügyi helyzetéről

Ea.: Dr. Vándor Zsolt háziorvos
Dr. Móré Katalin háziorvos
Dr. Asztalos Mária gyermekorvos
Dr. Jászai István fogorvos
Erdős Hermina védőnő

3. Beszámoló a Zsámbéki Központi Orvosi Ügyelet 2014. évi tevékenységéről

Ea.: Dr. Kocsis Tamás ügyeletvezető főorvos

4. Nemzetiségi Önkormányzatok beszámolói a 2014. évi tevékenységükről

Ea.: Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat volt elnöke

5. Beszámoló a Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről
2015. évi támogatás megállapítása

Ea.: Klinger József elnök

6. Beszámoló a Perbáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi tevékenységéről
2015. évi támogatás megállapítása

Ea.: Kemenczei Kálmán elnök

7. Perbáli médiahelyzet 2014. évi értékeléséről szóló beszámoló

Ea.: Tóth Anna sajtófelelős

8. Urr Gábor Önkormányzati Főépítész beszámolója a 2014. évi tevékenységéről

Ea.: Urr Gábor Főépítész

9. Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata

Ea.: Urr Gábor Főépítész

10. Önkormányzati tulajdonú 05 helyrajzi számú ingatlan (Sport telep) megosztásának kezdeményezése

Ea.: Urr Gábor Főépítész

11. Beszámoló a bizottságok 2014. évi tevékenységéről

Ea.: Bárány Péter GÜB elnöke
Kemenczei Kálmán Szoc. biz. elnöke
Pregitzer György OKSB elnöke

12. Mézeskalács Óvoda nyári zárva tartási időszakának jóváhagyása

Ea.: Regősné Báder Erika Óvodavezető

13. Gyepmesteri tevékenység ellátására vonatkozó árajánlatok elbírálása

Ea.: Varga László polgármester

14. Önkormányzat vízi-közműrendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének aktualizálása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

15. Perbáli Sport telepen lévő klubhelység hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

16. Budakörnyéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző Min. többség

17. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

18. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről

Ea.: Varga László polgármester

19. Egyebek

 • Tájékoztató települési földadóról

Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

Kapják:

 • Képviselők
 • Urr Gábor Főépítész
 • Dr. Vándor Zsolt háziorvos
 • Dr. Móré Katalin háziorvos
 • Dr. Jászai István fogorvos
 • Dr. Asztalos Mária gyermekorvos
 • Dr. Kocsis Tamás ügyeletvezető főorvos
 • Regősné Báder Erika Óvodavezető
 • Erdős Hermina védőnő
 • Klinger József Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesület elnöke
 • Bakai Anikó NNÖ elnöke
 • Furuglyás Csilla SZNÖ volt elnöke
 • Tóth Anna sajtófelelős
 • Hermán Attiláné jkv. vezető
 • dr. Réz Zsolt jegyző

Hírek, aktualitások

állásajánlat

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budakörnyéki Közterület-felügyelet Közterület-felügyelő munk...

Az aratással, valamint az aratásban részt vevő mezőgazdasági erő- és munkagépekkel, valamint a terményszárítás szabályaival kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.)...

2017. augusztus 1. 00.00 órától 2017. augusztus 4. 24 óráig III. fokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén. ...

Hirdetések