Kis-forrás Német Nemzetiségi Ált. Iskola pályázatot hirdet igazgatóhelyettes munkakör betöltésére

2009 . augusztus 11 .

Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola 
                       

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján

pályázatot hirdet

Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola

igazgatóhelyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2009. október 1-2014. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2074 Perbál, Hősök tere 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az általános iskolai igazgatóhelyettesi teendők ellátása, az intézményi feladatok koordinálása. Gyakorolja mindazokat a tanügyigazgatási, pedagógiai feladatokat, amelyeket a jogszabályok, a belső szabályzatok, és a munkaköri leírás előír. Végzi a munkaköréhez tartozó adminisztrációs feladatokat. Az igazgatót távolléte esetén teljes jogkörrel helyettesíti.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                        

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, általános iskolai tanár,
 •  Iskolában végzett szakmai gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
 •  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •  Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások, 
 • Középfokú vagy felsőfokú német nyelvvizsga, jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
 • Iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló oklevél másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • A pályázatot írásban 2 példányban ( egy eredeti, egy másolat) és elektronikus úton kell benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2009. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola címére történő megküldésével (2074 Perbál, Hősök tere 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 715/2009., valamint a munkakör megnevezését: igazgatóhelyettes.
 • Elektronikus úton Küszter Andrea részére a perbalsuli@vivamail.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •  Perbál Község Önkormányzat honlapja – 2009. augusztus 13.

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések