KÉMÉNYELLENŐRZÉS

2010 . szeptember 13 .

Ezúton hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az 51/1999.BM rendelettel módosított 27/1996.BM rendelet alapján 2010. szeptember 20-tól október 20-ig kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást végez Perbál község területén a Magyar Kémény Kft.

 Kérjük, hogy a megjelölt időpontban az igazolvánnyal rendelkező kéményseprőinket a lakásba beengedni szíveskedjenek, a helytelen kéményüzemeltetésből eredő balesetek megelőzése érdekében!
Fogadják bizalommal kéményseprőinket!
                                                                                                 Magyar Kémény Kft.

Ne küldje el a kéményseprőt!

A tüzelőberendezés, a kémény szabálytalan használata, valamint a kéményvizsgálat és a tisztítás elmaradása miatt évente több halálos baleset történik. Ezeket a baleseteket könnyedén meg lehet előzni, ha a lakosság az előírásoknak megfelelően használja a kéményeket és az előírt 1995. évi XLII. törvény alapján az évente előírt kötelező kéményellenőrzést, szükség szerinti tisztítást a kéményseprők elvégzik. Számos alkalommal ugyanis az ingatlanok tulajdonosai nem merik, vagy nem akarják beengedni házaikba a kéményseprőket, mert bizalmatlanok az idegenekkel és féltik a vagyontárgyaikat vagy testi épségüket.
Fontos tisztázni azt is, hogy mire terjed ki a kötelező közszolgáltatás. A lakásban és más helységben épülő, vagy már használatban lévő tüzelőberendezés égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény – ideértve a tartalékkéményt is-valamint tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztítására és szakvélemény adására. Mesterséges égéstermék elvezető berendezések füstgázelemzése műszerrel történik. A helyi önkormányzatok segítéségével, 8 nappal az ellenőrzés megkezdése előtt történik a lakosság értesítése. A kéményellenőrzési díj helyszínen kézpénzben fizetendő, számla vagy munkaigazolás ellenében.
A kéményseprőink az alábbi feladatokat végzik el:
•    a biztonságos munkavégzés helyi feltételeinek (kéményseprőjárda, tető-kibúvóablak, létra, hágcsó stb.) meglétének és állapotának szemrevételezéssel történő vizsgálata.
•    az előző tisztítás, ellenőrzés és műszaki felülvizsgálat során megállapított és a tulajdonos tudomására hozott hibák, szabálytalanságok megszüntetésének szemrevételezéssel, illetve a hiba, a szabálytalanság jellegétől függő kéményseprőszerszámmal történő vizsgálata.
•    a kémények és tartozékaik rendeltetésszerű és biztonságos használatában bekövetkezett hibák, szabálytalanságok szemrevételezéssel, illetőleg szükség szerint kéményseprőszerszámmal történő megállapítása
•    az átjárhatóság vizsgálata a kéményjárat teljes hossza mentén kéményseprőszerszámmal.

•    gáz-tüzelőberendezés égéstermék elvezetésére szolgáló kéményeknél a keletkezett égéstermék maradéktalan eltávozásának vizsgálata, szükség esetén műszer segítségével.

Kéménytisztítás esetén az alábbi feladatokat végzik el szakembereink:
•    a kéményjárat teljes hosszban történő tisztítása, a kémény típusának és anyagának megfelelően.
•    bekötőnyílás, koromzsák, füstcsatorna, továbbá mellékcsatornás gyűjtőkémény mellékcsatornájának-a kéménytartozék anyagának megfelelően- kéményseprőszerszámmal történő tisztítása, valamint a keletkezett szilárd hulladék (korom, pernye, faltörmelék stb.) eltávolítása és edénybe helyezése
•    ha az égésterméket hagyományos kéményseprő tisztítóeszközzel nem lehet eltávolítani, akkor kéményégetés végzésére van szükség, kiégető berendezéssel.
Nem terjed ki a kötelező közszolgáltatás:
•    olyan tüzelőberendezés égetésének elvezetésére szolgáló kéményre, ami nem lakásban vagy nem helységben van – kerti sütőkemence, épületen kívüli tűzhely, szabad térben elhelyezett kazán.
•    arra a kéményre, amely használaton kívül áll, és amelynek bekötőnyílásait és tisztítónyílásait befalazták, vagy nem éghető anyaggal tömören, illetve egyéb, nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, és a kéménytisztítás helyén jól látható módon megjelölték
•    a levegő bevezető elemek karbantartásásásra, tisztítására.
•    a tüzelőberendezések karbantartására, tisztítására
•    a tüzelőberendezést a kéménnyel összekötő füstcső karbantartására, tisztítására.

Alapdíjaink:                                    Bruttó
•    Egyedi hagyományos    kémény                    1.840
•    Egyedi gázos    kémény                        1.840
•    Tartalék kémény                            1.050
•     Zártégésterű    ( turbós) kémény                    3.835

A kéményszerkezet egyszerűsége miatt ne becsülje le a veszélyt, ne feledje, a kémény állaga romlik leggyorsabban egy épületen belül. Az Ön családja, valamint az otthona biztonsága megéri ezt a kis törődést.

Hírek, aktualitások

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején....

Hirdetések