Jegyzői állás

2007 . december 17 .

 Perbál Község Képviselő-testülete Pályázatot hirdet Jegyzői állásának betöltésére A munkakör betölthető a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény (Ktv.) alapján. 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,

 • cselekvőképesség,

 • büntetlen előélet,

 • igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatási menedzseri képesítés,

 • jogi, vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Ktv. szerint megadott mentesítés,

 • legalább két éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,

 • iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolatát (eredetiben a meghallgatáskor kell bemutatni),

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

 • a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzeléseket,

 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, illetve, hogy hozzájárul-e pályázatának nyílt ülésen való tárgyaláshoz,

 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázatban résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul.

A kinevezés – 6 hónap próbaidő kikötésével- határozatlan időre szól. A munkakört teljes munkaidőben kell ellátni.

Az illetmény és az egyéb juttatások megállapítása a Ktv. És az 1/2002.(I.28.) önk. rendelet alapján történik.

Szolgálati lakás megoldható.

A pályázatokat Varga László polgármesternek címezve (2074 Perbál, Fő u. 6.) kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Jegyzői pályázat”.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázat elbírálása a lejárati határidőt követő testületi ülés. A döntést bizottság készíti elő.

Az álláshely a Képviselő-testület döntése után azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatos információ a polgármestertől kérhető: Varga László, (06-26-570-027, vagy 06-30-9520-887).

Hírek, aktualitások

ügyfélfogadás

Tisztelt Ügyfeleink! A Budakeszi és a Budaörsi Kormányablak 2017. október 23-án (hétfőn) zárva tart. A hét többi napján a megszokott ügyfélfogadási időben várjuk Önöket!  ...

Művészeti pályázat egyéni indulók és közösségek számára 2017-ben Perbál Község Önkormányzata és a Perbáli Hírmondó pályázatot hirdet egyéni indulók és közösségek számára „Perbál rejtett kincsei” címmel....

Ajánlatkérő: Mézeskalács Óvoda Konyha Teljesítés helye: 2074. Perbál Szabadság u 9. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2017. október 09 Ajánlatté...

A kémény potenciális veszélyforrás. A rendszeres ellenőrzéssel megelőzhetők a lehetséges veszélyhelyzetek, a kéménytűz és a szénmonoxid-szivárgás okozta mérgezés. Az élet- és preventív tűzvédelem érdekében a lakosság leg...

Hirdetések