HIRDETMÉNY ÉS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

2015 . március 31 . I

Településrendezési eszköz tervezett módosításához kapcsolódó partnerségi (lakossági-társadalmi) egyeztetésről

Perbál Község Önkormányzata a hatályos Helyi Építési Szabályzat módosítását kezdeményezi két rész-területre vonatkozóan.

 

Az egyik érintett részterület a 0135/36 helyrajzi számú ingatlan (lovarda) és környezete. Itt a változtatási szándék a jelenleg megengedett 1,5 %-os beépíthetőségi mérték megemelésére, 3 %-os beépíthetőségi mérték megállapítására irányul.

 A másik változtatási szándék a 0153/18 és 0153/6 helyrajzi számú ingatlanokra és környezetükre irányul. Ez a terület természetben a fatelep és a szennyvíz-tisztító telep közötti terület. Itt a tervezett módosítás „kereskedelmi-szolgáltató gazdasági övezet” kialakítását célozza, a jelenlegi „általános mezőgazdasági övezet” helyett.

Településünk a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 1/2015.(I. 23.) számú rendelet értelmében a módosításokhoz kapcsolódó egyeztetési eljárásba partnerként (javaslattevőként, észrevételezőként, véleményezőként) bekapcsolódhatnak a perbáli lakosok, a helyben működő egyházak és a partnerként előzetesen bejelentkezett érdekképviseleti-, civil- vagy gazdálkodó szervezetek is.

 Az e hirdetményben jelzett településrendezési eszközök (Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat) – módosítási szándékhoz kapcsolódóan partnereink javaslatot, észrevételt, véleményt a

 2015. április 17.

 határidőig tehetnek, írásban a Polgármesteri Hivatalnak címezve (2074. Perbál, Fő u. 6.) vagy elektronikus levélben a titkarsag@perbal.hu e-mail címre elküldve.

 Az egyeztetésbe partnerként bejelentkezni kívánó érdekképviseleti-, civil- vagy gazdálkodó szervezetek bejelentkezésüket a

 2015. április 10.

 határidőig tehetnek, írásban a Polgármesteri Hivatalnak címezve (2074. Perbál, Fő u. 6.) vagy elektronikus levélben a titkarsag@perbal.hu e-mail címre elküldve, megjelölve az eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

 

 

 

Hírek, aktualitások

perbal rejtett kincsei-uj (1)

Művészeti pályázat egyéni indulók és közösségek számára 2017-ben Perbál Község Önkormányzata és a Perbáli Hírmondó pályázatot hirdet egyéni indulók és közösségek számára „Perbál rejtett kincsei” címmel....

Ajánlatkérő: Mézeskalács Óvoda Konyha Teljesítés helye: 2074. Perbál Szabadság u 9. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2017. október 09 Ajánlatté...

A kémény potenciális veszélyforrás. A rendszeres ellenőrzéssel megelőzhetők a lehetséges veszélyhelyzetek, a kéménytűz és a szénmonoxid-szivárgás okozta mérgezés. Az élet- és preventív tűzvédelem érdekében a lakosság leg...

Perbál Község Önkormányzata csatlakozott a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A 2018. évi „A” és ,,B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. no...

Hirdetések