HIRDETMÉNY ÉS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

2015 . március 31 . I

Településrendezési eszköz tervezett módosításához kapcsolódó partnerségi (lakossági-társadalmi) egyeztetésről

Perbál Község Önkormányzata a hatályos Helyi Építési Szabályzat módosítását kezdeményezi két rész-területre vonatkozóan.

 

Az egyik érintett részterület a 0135/36 helyrajzi számú ingatlan (lovarda) és környezete. Itt a változtatási szándék a jelenleg megengedett 1,5 %-os beépíthetőségi mérték megemelésére, 3 %-os beépíthetőségi mérték megállapítására irányul.

 A másik változtatási szándék a 0153/18 és 0153/6 helyrajzi számú ingatlanokra és környezetükre irányul. Ez a terület természetben a fatelep és a szennyvíz-tisztító telep közötti terület. Itt a tervezett módosítás „kereskedelmi-szolgáltató gazdasági övezet” kialakítását célozza, a jelenlegi „általános mezőgazdasági övezet” helyett.

Településünk a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 1/2015.(I. 23.) számú rendelet értelmében a módosításokhoz kapcsolódó egyeztetési eljárásba partnerként (javaslattevőként, észrevételezőként, véleményezőként) bekapcsolódhatnak a perbáli lakosok, a helyben működő egyházak és a partnerként előzetesen bejelentkezett érdekképviseleti-, civil- vagy gazdálkodó szervezetek is.

 Az e hirdetményben jelzett településrendezési eszközök (Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat) – módosítási szándékhoz kapcsolódóan partnereink javaslatot, észrevételt, véleményt a

 2015. április 17.

 határidőig tehetnek, írásban a Polgármesteri Hivatalnak címezve (2074. Perbál, Fő u. 6.) vagy elektronikus levélben a titkarsag@perbal.hu e-mail címre elküldve.

 Az egyeztetésbe partnerként bejelentkezni kívánó érdekképviseleti-, civil- vagy gazdálkodó szervezetek bejelentkezésüket a

 2015. április 10.

 határidőig tehetnek, írásban a Polgármesteri Hivatalnak címezve (2074. Perbál, Fő u. 6.) vagy elektronikus levélben a titkarsag@perbal.hu e-mail címre elküldve, megjelölve az eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

 

 

 

Hírek, aktualitások

hőségriadó kép

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai ajánlását figyelembe véve figyelembe véve az ország egész területére vonatkozóan ...

A szombati iskolai tanévzáró és ballagási ünnepségen jelentette be Varga László polgármester hivatalosan is azt az örömteli hírt, amely már néhány napja nyilvánosságra került, miszerint: Magyarország Kormánya úgy döntött...

A képviselő-testület 2017. június 19. (hétfő) napján, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban ülést tart....

Hirdetések