Állásajnálat

2009 . február 5 .

Perbál Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola iskolatitkári állásának betöltésére.
Iskolai végzettség: gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségi.
Illetmény, illetve egyéb juttatás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
Az állás 2009. március 1-től tölthető be.

Az iskolatitkár feladata a megválasztott iskolaigazgató munkájának segítése, adminisztratív teendők ellátása és a jogszabályban erre a munkakörre előírt feladatok elvégzése.
A kinevezés 3 hónap kötelező próbaidő kikötésével határozatlan időre szól.
A pályázat benyújtásának határideje a Perbáli Hírmondóban történő megjelenést követő 15 napon belül. A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül.
A pályázatokat Perbál Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához szakmai önéletrajzzal és érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal ellátva kell benyújtani a 2074. Perbál, Fő u. 6. számra címezve.

Hírek, aktualitások

tél

A hideg évszak beköszöntével nem csak melegen kell öltözködünk, de a megváltozott időjárási körülményekre is tekintettel kell lennünk, mind a közlekedésben, mind a váratlan helyzetekre való felkészülésben. Felkészülés a ...

Perbál – s erre egyre nagyobb a lakosság igénye -, őrzi gyöngyszemeit, éli, átörökíti hagyományait. Ilyen gyöngyszemek a perbáli receptek, melyek ott lapulnak a családok fiókjainak mélyén, s újra előkerülnek, „diva...

Hirdetések