A Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

2009 . június 19 .

Polgármesteri Hivatal – Perbál
                       
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Polgármesteri Hivatal – Perbál

közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest-megye, 2074 Perbál, Fő utca 6.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet, I.13. Közterület-felügyelői feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, közterület-használati szerződéshez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében; közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében; közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében; közreműködés állat-egészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásában. Rendezvények zavartalan lebonyolításában való részvétel. A fenti feladatokkal kapcsolatos adminisztratív tevékenység ellátása számítógépes alapon.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a közterületfelügyelőkről szóló 1999. évi LXIII. törvény és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

 •        Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgakövetelményeiről  szóló 15/2008. (VII.28.) IRM rendelet, közterület-felügyelők, egészségi, fizikai és pszichológiai követelményeiről szóló 78/1999(XII..29.) EÜM-BM együttes rendelet, valamint köztisztviselők képesítéséról szóló 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség, vagy rendőr szakközépiskolai, határrendészképző szakiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga. Fegyveres erőknél (katonai szolgálatoknál: honvédség, rendőrség, határőrség) szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •      motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata, 3 hónapnál nem    régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2009. július 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ:  Varga László polgármester  06-30/9520-887 

                                                                                          dr. Réz Zsolt jegyző  06-26/570-022
A pályázatok benyújtásának módja:
  Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal – Perbál címére történő megküldésével (2074 Perbál, Fő u. 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 575/2009., valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvántartására!
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. július 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •     Perbál Község Önkormányzat honlapja – 2009. június 15.
 •    Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata – 2009. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés 6 hónapos próbaidővel történik. Igény szerint a szolgálati lakás megoldható.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. június 16.

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések