2014. június 16-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2014 . június 13 .

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
    POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

A Képviselő-testület 2014. június 16. (hétfő) napján,
17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó üléséreNapirendi pontok

1. Az önkormányzat helyi közutakra történő behajtás korlátozásáról szóló rendelet-tervezetének megtárgyalása                                 
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
            Varga László polgármester
            dr. Réz Zsolt jegyző

2.  A 2014. évi Anna napi búcsúra vonatkozó vendéglátási pályázat elbírálása
     Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
             Varga László polgármester

3. Vis maior veszélyhelyzet (Kossuth u. 11. előtti közterület beomlása) elhárításához támogatási igény benyújtása
     Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
             Varga László polgármester
                          
4. Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
      Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
            
5. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
      Ea.:Varga László polgármester

6. Egyebek

Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben ezt mégsem tudnák megtenni, úgy azt kérem  jelezzék legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26-370-350-es telefonszámon.

Perbál, 2014. június 12.

                                    Varga László
                                     polgármester

Kapják:

Képviselők
Dr. Szelenczy Gabriella Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Bakai Anikó NNÖ elnöke
Furuglyás Csilla SZNÖ elnöke
Tóth Anna sajtófelelős
Hermán Attiláné igazgatási előadó, jegyzőkönyv-vezető
dr. Réz Zsolt jegyző

Hírek, aktualitások

2018-as hirdetmény nagy

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A szavazás napja: 2018. április 8. A szavazás 6 órától 19 óráig tart....

Otthona és szerettei biztonsága a tét, ne kössön kompromisszumot! Tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanba, együttműködésével segítse az előírt feladatok elvégzését. Égéstermék-elvezetői ellenőrzésére és szük...

Hirdetések