2014. április 28-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2014 . április 24 .
PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

A Képviselő-testület 2014. április 28. (hétfő) napján,
17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére


Napirendi pontok

1. a) Az önkormányzat 2013. zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása min. többség !
        2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
    b) Beszámoló az önkormányzat 2013. évi adóbevételeinek alakulásáról
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                 
Varga László polgármester
            dr. Réz Zsolt jegyző

2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátásáról szóló szerződés kiegészítésének jóváhagyása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
        dr. Réz Zsolt jegyző

3. Az önkormányzat települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 2/2014.(II. 21.) számú rendeletének módosítása
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                        min. többség !
        dr. Réz Zsolt jegyző

4. Beszámoló Perbál SC helyzetéről és működéséről
    Ea.: Galambos Zsolt Perbál SC elnöke

5. A 2014. évi Anna napi búcsú rendezvényei
    Ea.: Kúti Mária Közösségi Ház vezetője
            Pregitzer György OKSB elnöke

6. Közösségi Ház gondnoki munkakör 8 órás státusszá történő átalakításának jóváhagyása
    Ea.:  Wentzel Ferenc GÜB elnöke
               Varga László polgármester

7. Vis maior veszélyhelyzet (Hunyadi u. 37. sz. előtti pincebeomlás) elhárításához támogatási igény benyújtása
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                 
Varga László polgármester

8. Sport telep kerítés és támfal kiegészítő pótmunkáira vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                 
Varga László polgármester

9. Sport telep büfé üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                 
Varga László polgármester

10. Perbál, Szabadság u. 1/a számú lakóingatlanra vonatkozó részletfizetési feltételek módosítása
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                 
Varga László polgármester

11. Norvég Alap pályázaton való indulás. Plébánia épületének bővítése, felújítása, hasznosítása.
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                 
Varga László polgármester

12. Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
      Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
            
13. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
      Ea.:Varga László polgármester

14. Egyebek
– térfigyelő kamerarendszer telepítésére pályázaton való indulás

Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben ezt mégsem tudnák megtenni, úgy azt kérem  jelezzék legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26-370-350-es telefonszámon.

Perbál, 2014. április 24.

                                                                    Varga László
                                                                    polgármester

Kapják:

Képviselők
Dr. Szelenczy Gabriella Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Taga Györgyné könyvvizsgáló
Regősné Báder Erika Óvoda-vezető
Kúti Mária Közösségi Ház vezetője
Bakai Anikó NNÖ elnöke
Furuglyás Csilla SZNÖ elnöke
Galambos Zsolt Perbál SC elnöke
Tóth Anna sajtófelelős
Hermán Attiláné igazgatási előadó, jegyzőkönyv-vezető
Matheisz Annamária pénzügyi előadó
dr. Réz Zsolt jegyző

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések