2013. június 24-i Képviselő-testöleti ülés meghívó

2013 . június 20 .

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
    POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

A Képviselő-testület 2013. június 24. (hétfő) napján,
17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére

Napirendi pontok

1. Perbál Község területén működő üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 14/2006. (VII. 25.) ÖK rendelet módosítása                                  min. többség !
    Ea.: Varga László polgármester
            dr. Réz Zsolt jegyző

2. A Díszpolgári cím és a Perbálért érdemérem adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása                                          min. többség !
Ea.:  Pregitzer György OKSB elnöke
         dr. Réz Zsolt jegyző

3. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadása                          min. többség !
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

4. Önkormányzat és intézményeire vonatkozó energiaracionalizálási pályázaton való indulás
    Ea.: Varga László polgármester                            

5. Javaslattétel Perbálért érdemérem és egyéb kitüntetések adományozására
    Ea.: Varga László polgármester                            
           Pregitzer György OKSB elnöke

6.  Szakorvosi rendelésre vonatkozó települési ellátási határok módosításának kezdeményezése
    Ea.:  dr. Réz Zsolt jegyző
                           
7.  A 2013. évi Anna napi búcsúra vonatkozó vendéglátási pályázat elbírálása
     Ea.: Varga László polgármester                            
   
8. Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
      Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
            
9. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
      Ea.:Varga László polgármester

10. Egyebek
–    Miholecz András kérelme

Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben ezt mégsem tudnák megtenni, úgy azt kérem  jelezzék legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26-370-350-es telefonszámon.

Perbál, 2013. június 20.

                                                      Varga László
                                                      polgármester

Kapják:

Képviselők
Dr. Szelenczy Gabriella Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Kúti Mária Közösségi Ház vezetője
Regősné Báder Erika Óvodavezető
Bakai Anikó NNÖ elnöke
Furuglyás Csilla SZNÖ elnöke
Tóth Anna sajtófelelős
Hermán Attiláné igazgatási előadó, jegyzőkönyv-vezető
dr. Réz Zsolt jegyző

Hírek, aktualitások

tél

A hideg évszak beköszöntével nem csak melegen kell öltözködünk, de a megváltozott időjárási körülményekre is tekintettel kell lennünk, mind a közlekedésben, mind a váratlan helyzetekre való felkészülésben. Felkészülés a ...

Perbál – s erre egyre nagyobb a lakosság igénye -, őrzi gyöngyszemeit, éli, átörökíti hagyományait. Ilyen gyöngyszemek a perbáli receptek, melyek ott lapulnak a családok fiókjainak mélyén, s újra előkerülnek, „diva...

Hirdetések