2013. április 29-i Képviselő-testületi meghívó

2013 . április 26 .

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
    POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

A Képviselő-testület 2013. április 29. (hétfő) napján,
17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére

Napirendi pontok

1. a) Az önkormányzat 2012. zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása
    b) 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
    Ea.:Varga László polgármester                            min. többség !
Wentzel Ferenc GÜB elnöke
            dr. Réz Zsolt jegyző

2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
    Ea.:Varga László polgármester                            min. többség !
Wentzel Ferenc GÜB elnöke
            dr. Réz Zsolt jegyző

3. Beszámoló a gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
    Ea.: Fekete Tiborné igazgatási főmunkatárs

4. Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat munkájáról és családvédelmi tevékenységről
    Ea.: Máltai Szeretetszolgálat Egyesület képviselője
    Csercsa Ilona szociális ügyintéző

5. Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel fennálló szociális ellátási szerződések (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgálat) módosítása     
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
            dr. Réz Zsolt jegyző
            Máltai Szeretetszolgálat képviselője

6. „Perbál Községért” Közalapítvány közhasznúsági jelentésének elfogadása
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
             Kelemen Zsolt Közalapítvány elnöke
 dr. Réz Zsolt jegyző

7. Beszámoló a Közösségi Ház helyzetéről
     Ea.: Kúti Mária Közösségi Ház vezetője

8. A 2013. évi Anna napi búcsú rendezvényei
    Ea.: Kúti Mária Közösségi Ház vezetője
            Pregitzer György OKSB elnöke

9. Beszámoló Perbál SC helyzetéről és működéséről
    Ea.: Galambos Zsolt Perbál SC elnöke

10. Polgárőr Egyesülettel az egykori kőbánya területére vonatkozó használati megállapodás jóváhagyása
      Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

11. Fejlesztési támogatás igénybevételéhez pályázaton indulás
    Ea.:Varga László polgármester                            
Wentzel Ferenc GÜB elnöke

12. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
    Ea.:Varga László polgármester                            
Wentzel Ferenc GÜB elnöke
            dr. Réz Zsolt jegyző

13. Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
      Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
            
14. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
      Ea.:Varga László polgármester

15. Egyebek
    – lakossági beadvány elbírálása

Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben ezt mégsem tudnák megtenni, úgy azt kérem  jelezzék legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26-370-350-es telefonszámon.

Perbál, 2013. április 24.

                                    Varga László
                                     polgármester

Kapják:

Képviselők
Dr. Szelenczy Gabriella Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Taga Györgyné könyvvizsgáló
Kincsené Kúthy Etelka mb. Iskolaigazgató
Regősné Báder Erika Óvoda-vezető
Kúti Mária Közösségi Ház vezetője
Bakai Anikó NNÖ elnöke
Furuglyás Csilla SZNÖ elnöke
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület képviselője
Kelemen Zsolt Perbálért Közalapítvány elnöke
Galambos Zsolt Perbál SC elnöke
Urr Gábor Önkormányzati Főépítész
Klinger József Polgárőr Egyesület elnöke
Tóth Anna sajtófelelős
Fekete Tiborné igazgatási főmunkatárs
Csercsa Ilona szociális ügyintéző
Hermán Attiláné igazgatási előadó, jegyzőkönyv-vezető
Matheisz Annamária pénzügyi előadó
dr. Réz Zsolt jegyző

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések