2012. június 25-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2012 . június 21 .

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
    POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

A Képviselő-testület 2012. június 25. (hétfő) napján,
17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére

Napirendi pontok


1. Az önkormányzat címeréről, zászlajáról és az Anna napi búcsú szimbólumáról, valamint azok használatának rendjéről szóló rendelet módosítása     min. többség
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
            dr. Réz Zsolt jegyző

2. A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcionálásáról szóló rendelet módosítása                               min. többség          
   Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző                                

3. Perbáli vízmű területére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása Telenor Zrt-vel
     Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
             Varga László polgármester

4. Szociális étkeztetésre és házi segítségnyújtásra vonatkozó ellátási szerződés módosítása
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
            dr. Réz Zsolt jegyző

5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat által szervezett nyári tábor támogatása
     Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
             Varga László polgármester

6. PBZSTKT megszűnésével kapcsolatos feladatok             min. többség
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                         
            Varga László polgármester

7. ZSÁMERT Társulási megállapodásának módosítása             min. többség
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                         
            Varga László polgármester

8. Folyószámlahitel keret bővítésének kezdeményezése
    Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                         
            Varga László polgármester

9. A 2012. évi Búcsún vendéglátási feladatok ellátására vonatkozó pályázati határidő meghosszabbítása
      Ea.:Varga László polgármester    

9/a 2012. évi Anna napi búcsú programterve
      Ea.: Varga László polgármester
               Kúti Mária Közösségi Ház vezetője

10. Vízművek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
      Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke
       Varga László polgármester

11. Tinnye község önkormányzata településrendezési szerződésének módosításáról nyilatkozat
      Ea.:Varga László polgármester

12. Dr. Keve Tibor úr kérelme  
      Ea.:Varga László polgármester

13. Tájékoztató lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző
            
14. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
      Ea.:Varga László polgármester

15. Egyebek

Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben ezt mégsem tudnák megtenni, úgy azt kérem  jelezzék legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26-370-350-es telefonszámon.

Perbál, 2012. június 20.

                                    Varga László
                                    polgármester

Hírek, aktualitások

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja elnevezésű emléknapot a nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta minden évben november 25-én tartják. E napon ölték meg a Mirabal nővéreket – a Dom...

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata CSALÁDSEGÍTŐ munkakör betöltésére munkatársat keres....

Minden év november 20-án azoknak a jogaiért emelünk szót, akik társadalmunk egyik legkiszolgáltatottabb rétegét alkotják, egyszersmind társadalmunk jövőjét jelentik: a gyermekek....

Hirdetések