2011. június 27-i Képviselő-testületi meghívó

2011 . június 23 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2011. június 27. napján, 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.
Napirendi pontok

1.    Anna napi búcsún vendéglátásra vonatkozó pályázatok értékelése
    2011. évi Anna napi búcsú rendezvényei
    Ea.: Varga László polgármester

2.    Korszerűbb Iskoláért Alapítvány Alapító Okiratának módosítása           
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

3.    Polgármesteri Hivatal
            Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola
            Mézeskalács Óvoda  alapító okiratainak módosítása
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

4.      Önkormányzati tulajdonú 84 hrsz-ú ingatlan értékesítése
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

5.    Dr. Móré Katalin háziorvossal kötött ellátási szerződés módosítsa
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

6.    „Új szőlők” településrendezési szerződés jóváhagyása
    Ea.: Varga László polgármester

7.    Település címerhasználatának engedélyezése
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

8.     Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

9.          Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
            Ea.: Varga László polgármester

10.          Egyebek

Kérem a Tisztelt képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 16 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Perbál, 2011. június 22.
                                                      Varga László
                                                      polgármester

Hírek, aktualitások

plakát_Perbál_2017. szeptember (1)

Szeptemberben folytatódik felnőtteknek szóló néptánc tanfolyamunk a perbáli Közösségi Házban....

A szüreti időszak kezdetén az esetleges balesetek megelőzése érdekében fontos figyelmeztetni a lakosságot a must erjedésének veszélyeire. A mustgáz a must erjedése során felszabaduló szén-dioxid. Ez a gáz színtelen, szag...

Tegyük szebbé településünket!  Harkai Gábor atya és a perbáli egyházközség kezdeményezése Az elmúlt évek során sok minden megszépült, megújult Perbálon pályázati pénzekből és önkormányzati erőforrásokból....

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budakörnyéki Közterület-felügyelet Közterület-felügyelő munk...

Hirdetések