2011. június 27-i Képviselő-testületi meghívó

2011 . június 23 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2011. június 27. napján, 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.
Napirendi pontok

1.    Anna napi búcsún vendéglátásra vonatkozó pályázatok értékelése
    2011. évi Anna napi búcsú rendezvényei
    Ea.: Varga László polgármester

2.    Korszerűbb Iskoláért Alapítvány Alapító Okiratának módosítása           
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

3.    Polgármesteri Hivatal
            Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola
            Mézeskalács Óvoda  alapító okiratainak módosítása
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

4.      Önkormányzati tulajdonú 84 hrsz-ú ingatlan értékesítése
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

5.    Dr. Móré Katalin háziorvossal kötött ellátási szerződés módosítsa
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

6.    „Új szőlők” településrendezési szerződés jóváhagyása
    Ea.: Varga László polgármester

7.    Település címerhasználatának engedélyezése
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

8.     Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

9.          Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
            Ea.: Varga László polgármester

10.          Egyebek

Kérem a Tisztelt képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 16 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Perbál, 2011. június 22.
                                                      Varga László
                                                      polgármester

Hírek, aktualitások

tél

A hideg évszak beköszöntével nem csak melegen kell öltözködünk, de a megváltozott időjárási körülményekre is tekintettel kell lennünk, mind a közlekedésben, mind a váratlan helyzetekre való felkészülésben. Felkészülés a ...

Perbál – s erre egyre nagyobb a lakosság igénye -, őrzi gyöngyszemeit, éli, átörökíti hagyományait. Ilyen gyöngyszemek a perbáli receptek, melyek ott lapulnak a családok fiókjainak mélyén, s újra előkerülnek, „diva...

Hirdetések