2011. február 28-i Képviselő-testületi meghívó

2011 . február 25 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

                    M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2011. február 28. napján, 18 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1.  Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása   min. többség
     Ea.: Varga László polgármester

2. Köztisztviselőkre vonatkozó 2011. évi cafetéria keret mértékének meghatározása
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

3. Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi szociális kiadásairól
    Ea.: Kemenczei Kálmán Szoc. Biz. elnöke
    Csercsa Ilona szoc. ügyintéző

4. Tájékoztató az önkormányzat kintlévőségeinek kezeléséről
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

5. Tájékoztató az étkezési térítési díjak emelésének és a konyhai közüzemi költségek  ÁFA tartalma visszaigénylésének  lehetőségéről
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

6. 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv módosítása
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

7. Beszámoló a közterületek rendben tartásáról
    Ea.: Helembai József Pál közterület-felügyelő

8. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
    Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

9. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
      Ea.: Varga László polgármester

10. Egyebek

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Perbál, 2011. február 23.

                                                                              Varga László
                                                                              polgármester

Hírek, aktualitások

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága 2017. november 16-i ülésén elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázati anyagokat és a 48-60/2017...

A hideg évszak beköszöntével nem csak melegen kell öltözködünk, de a megváltozott időjárási körülményekre is tekintettel kell lennünk, mind a közlekedésben, mind a váratlan helyzetekre való felkészülésben. Felkészülés a ...

Hirdetések