2011. december 12-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2011 . december 8 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

 

                    M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2011. december 12. napján, 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

 

Napirendi pontok

1.  2012. évi ivóvíz és csatorna díjakról szóló rendelet elfogadása              min. többség
          –     Közműfejlesztési díjak módosítása
–    Koncessziós szerződés módosítása
Ea.: AQUAZALA Kft. képviselője    
        Wentzel Ferenc GÜB elnöke                              
        dr. Réz Zsolt  jegyző     

2.   2012. évi szilárd hulladékkezelési díjakról szóló rendelet elfogadása          min. többség
Ea.:  AVE Tatabánya Zrt. képviselője
         Wentzel Ferenc GÜB elnöke    
         dr. Réz Zsolt  jegyző     

3. Az önkormányzati tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről  szóló rendelet módosítása 2012. január 1-től                                                  min. többség
 Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke    
        dr. Réz Zsolt  jegyző

4.  Közművelődésről szóló rendelet módosítása 2012. január 1-től
Ea.: Wentzel Ferenc GÜB elnöke                                                      min. többség
        dr. Réz Zsolt  jegyző

5.  Közterület-használati díjakról szóló rendelet módosítása 2012. január 1-től
 Ea.:  Wentzel Ferenc GÜB elnöke                                                      min. többség             

         dr. Réz Zsolt  jegyző
                 
6.   2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Ea.:  Wentzel Ferenc GÜB elnöke                                      min. többség
          dr. Réz Zsolt  jegyző

7.  Anyakönyvvezetői szolgáltatási és tiszteletdíjakról szóló rendelet módosítása
Ea.:  Wentzel Ferenc GÜB elnöke                                      min. többség
         dr. Réz Zsolt  jegyző

8.  Szociális és egyéb együttműködési megállapodások felülvizsgálata
    – Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (Máltai Gondviselés Háza)
    – Házi segítségnyújtás (Máltai Gondviselés Háza)
    – Szociális étkeztetés (Máltai Gondviselés Háza)
 Ea.: Máltai Gondviselés Háza képviselője
        dr. Réz Zsolt  jegyző

9.  Folyószámla (működési célú) hitel felvételéről döntés
     Ea.: Varga László polgármester
             Wentzel Ferenc GÜB elnöke

10.  Képviselő-testület 2012. évi munkatervének megtárgyalása
      Ea.: Varga László polgármester
             dr. Réz Zsolt  jegyző
          
11.   Az önkormányzat Röhberg és Tsa Bt. felé fennálló tartozásának rendezése
        Ea.: Varga László polgármester
               dr. Réz Zsolt  jegyző

12.  Bérleti szerződés meghosszabbítása Friss Pékáru Kft-vel
       Ea.: Varga László polgármester
              dr. Réz Zsolt  jegyző                   

13. 2012. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmény alapját képező célok meghatározása
     Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

14. 2012. évi eseménynaptár elfogadása
     Ea.: Varga László polgármester
            Kúti Mária Közösségi ház vezetője

15.  2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása
     Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

16. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
      Ea.: dr. Réz Zsolt jegyző

17. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
      Ea.: Varga László polgármester

18. Határozott idejű munkaszerződés módosítása                        zárt ülés
–    Árpás Zoltán
      Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

19. 2012. évre szóló megbízási szerződések                            zárt ülés
–    Kúti Mária (Közösségi Ház)
–    Tóth Anna (sajtó, helyi médiák)
–    Lisztes László (karnagy)
–    Kosztolányi Istvánné (védőnői helyiségek takarítása)
–    Simon János (körzeti megbízotti feladatok)
     Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

20. Egyebek
    
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 14 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Perbál, 2011. december 8.                                                                                                                                                    Varga László
                                                                                                            polgármester

Hírek, aktualitások

állásajánlat

A Budakörnyéki Közterület-felügyelet a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budakörnyéki Közterület-felügyelet Közterület-felügyelő munk...

Az aratással, valamint az aratásban részt vevő mezőgazdasági erő- és munkagépekkel, valamint a terményszárítás szabályaival kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.)...

2017. augusztus 1. 00.00 órától 2017. augusztus 4. 24 óráig III. fokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén. ...

Hirdetések