2010. március 22-i Képviselő-testületi ülés meghívó

2010 . március 20 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

                    M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2010. március 22. napján, 18 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1.    Vízi közmű igénybevételének feltételeiről szóló határozat-tervezet megtárgyalása
       – 14/2003.(XI. 24.) ÖK rendelettel módosított 19/2000.(XII. 11.) ÖK rendelet visszavonása

        Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

 2.     Beszámoló a közbiztonság helyzetéről

         Ea.: Budakeszi Rendőrőrs-parancsnok
                Körzeti megbízott

3.    Beszámoló a „Perbál Községért Közalapítvány” tevékenységéről
        Ea.: Kelemen Zsolt elnök    

4.    Civil szervezeteknek nyújtandó 2010. évi támogatások megállapítása
       Ea.: Rimóczi Károly OKSB elnöke

5.     Együttműködési megállapodás iskolával, óvodával
        Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző    

6.    Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
       Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

7.     2010. évi búcsú rendezvényei
        Ea.: Rimóczi Károly OKSB elnöke

8.    Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
       Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

9.    Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
       Ea.: Varga László polgármester

10.    Együttműködési megállapodás rendőrséggel
         Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

11.  Megbízási szerződés körzeti megbízottal          zárt ülés !
       Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző
       
12. Egyebek

    a) „Malom dűlő” területre vonatkozó lakossági fórum időpontjának meghatározása
    Ea.: Pregitzer György TFKB elnöke
    b) „Új szőlők” terület hasznosítása
    Ea.: Pregitzer György TFKB elnöke
    c) Pest Megyei Víz és Csatornamű Vállalat vagyonfelosztási javaslatának jóváhagyása
    Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző
    d) Község csatornázottságának helyzetéről tájékoztatás
    Ea.: dr. Réz Zsolt  jegyző

         
Perbál, 2010. március 17.

                                                                                                           Varga László
                                                                                                           polgármester

Hírek, aktualitások

hangok

Tizennégy év közös munka, sikerek, élmények után 2018. tavaszán a perbáli Maklári József kórus és karnagya, Lisztes László útjai különváltak. A kórus új karvezetővel, részben a régi tagsággal folytatja munkáját, a tavasz...

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. március 10-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 349-es telefonszámon ügyeletet tart....

Kárpátaljai utazási pályázat A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a ...

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN Köznevelési intézmény:Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola...

Hirdetések