2009. szeptember 28-i Képviselő-testületi meghívó

2009 . szeptember 24 .

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

     M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület 2009. szeptember 28. napján, 18 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban tartandó ülésére.

1. Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II. 16.) ÖK. rendelet módosítása
Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző
 
2. Tájékoztató az önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző

3.  Beszámoló az önkormányzat gyermek és ifjúságvédelmi feladatairól
Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző

4. BURSA HUNGARICA pályázat
Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző

 5.  Beszámoló a Főépítészi tevékenységről
 Előadó: Urr Gábor Önkormányzati Főépítész

6. Közúti közlekedésbiztonság javítását célzó megállapodások megkötése
Előadó: Varga László polgármester

 7.  Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság I. félévi tevékenységéről
 Előadó: Rimóczi Károly OKSB elnöke

8. Beszámoló a 2009. évi Anna napi Búcsú rendezvényeiről
Előadó: Rimóczi Károly OKSB elnöke

9. Beszámoló a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság I. félévi tevékenységéről
Előadó: Pregitzer György TFKB elnöke

10. 2009. évi közbeszerzési terv módosítása
Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző

11.  Iskolai Pedagógiai Program, SZMSZ és Házirend jóváhagyása
Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző

12.  Iskola alapító okiratának módosítása (könyvtár átszervezése miatt)
Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző

13.  Iskolában engedélyezett pedagóguslétszámról szóló 135/2009.(VIII. 28.) KT. határozat módosítása
Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző

14. Iskola (Hősök tere 2.) Asztalitenisz Egyesület székhelyeként való megjelölése
Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző

15. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Réz Zsolt jegyző

 16. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről

 17.  Egyebek
  – Iskolai melegvízellátás kérdése
  – Megbízási díj
  – Temetőbe hulladékgyűjtő konténerek beszerzése

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 16 óráig a 26/570-022-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.

Perbál, 2009. szeptember 23.

                                                                                              Varga László sk.
                                                                                               polgármester

Hírek, aktualitások

tél

A hideg évszak beköszöntével nem csak melegen kell öltözködünk, de a megváltozott időjárási körülményekre is tekintettel kell lennünk, mind a közlekedésben, mind a váratlan helyzetekre való felkészülésben. Felkészülés a ...

Perbál – s erre egyre nagyobb a lakosság igénye -, őrzi gyöngyszemeit, éli, átörökíti hagyományait. Ilyen gyöngyszemek a perbáli receptek, melyek ott lapulnak a családok fiókjainak mélyén, s újra előkerülnek, „diva...

Hirdetések