2009. január 26-i Képviselő-testületi meghívó

2009 . január 23 .

2009. január 26-i Képviselő-testületi meghívó

 

 PERBÁL KÖZSÉG

POLGÁRMESTERE

M E G H í V Ó

A Képviselő-testület  2009. január 26. napján, 18 órai kezdettel a
Polgármesteri Hivatalban tartandó testületi ülésére.

Napirendi pontok

     1. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló
       1/2002. (I. 28.) számú rendelet módosítása
          Előterjesztő: dr. Réz Zsolt Jegyző
       2. Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről
        Előterjesztő: Suhajda Judit őrs. Parancsnok helyettes
                            Simon János körzeti megbízott
       3.   Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tárgyalása. 
            Előterjesztő: Varga László Polgármester
       4. Tájékoztató a helyi kisebbségi önkormányzatok tevékenységéről.
          Előterjesztő: a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökei
       5. Tájékoztató Perbál község egészségügyi helyzetéről
           Előterjesztő: háziorvosok, fogorvos, védőnő
       6. Beszámoló a Perbáli sajtóorgánumok helyzetéről (szóbeli)
             Előterjesztő: Varga László Polgármester, Okt. Biz. Elnöke
       7.    Perbál község önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadása
              Előterjesztő: dr. Réz Zsolt Jegyző
       8.    Közbeszerzési Bírálóbizottság megválasztása
              Előterjesztő: dr. Réz Zsolt Jegyző      
        9.   Perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola alapító okiratának módosítása
               Előterjesztő: dr. Réz Zsolt Jegyző
       10.   Iskolaigazgatói pályázatokról szóló döntéshez előkészítő bizottság megválasztása
              Előterjesztő: dr. Réz Zsolt Jegyző
       11.  Önkormányzat tulajdonában lévő „Érd és Térsége Víziközmű” Kft. üzletrész értékesítése
              Előterjesztő: Varga László Polgármester
       12.   Fénymásoló-gép beszerzése polgármesteri hivatal részére
               Előterjesztő: dr. Réz Zsolt Jegyző
       13.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
              Előterjesztő: Varga László Polgármester
       14. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
       15.  Szociális ügy(zárt ülés)
       16. Egyebek

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 16 óráig szíveskedjenek jelezni. 

Perbál, 2008. január 21.

                                                                                                                           Varga László
                                                                                                                           polgármester sk.

 

Kapják:

    Polgármester
    Alpolgármester
    Jegyző
    Intézményvezetők
    Kisebbségi önk. elnökei

 

 

Hírek, aktualitások

2018-as hirdetmény nagy

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A szavazás napja: 2018. április 8. A szavazás 6 órától 19 óráig tart....

Otthona és szerettei biztonsága a tét, ne kössön kompromisszumot! Tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanba, együttműködésével segítse az előírt feladatok elvégzését. Égéstermék-elvezetői ellenőrzésére és szük...

Hirdetések