2008. október 13-i Képviselő-testületi meghívó

2008 . október 10 .

2008. október 13-i Képviselő-testületi meghívó

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

M E G H í V Ó

A Képviselő-testület  2008. október 13. napján, 18 órai kezdettel a
Polgármesteri Hivatalban tartandó testületi ülésére.

 

Napirendi pontok

1. Beszámoló a Főépítészi tevékenységről
Előterjesztő: Főépítész

      2.  Beszámoló a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                                           
           tevékenységéről
           Előterjesztő: Bizottság Elnöke

        3.   „Perbál Községért Közalapítvány” felügyelő bizottsági tag kijelölése
           Előterjesztő: Polgármester

       4.   Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
      Előterjesztő: Jegyző

5. Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről.

6.   Személyi ügy (zárt)
Előterjesztő: Polgármester

7. Egyebek

– AVE Tatabánya Zrt. ajánlata az őszi zöldhulladék gyűjtéséről

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 16 óráig szíveskedjenek jelezni. 

Perbál, 2008. október 9.

                                                                                                            Varga László
                                                                                                            polgármester sk.

 

Hírek, aktualitások

Otthona és szerettei biztonsága a tét, ne kössön kompromisszumot! Tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanba, együttműködésével segítse az előírt feladatok elvégzését. Égéstermék-elvezetői ellenőrzésére és szük...

A Depónia Kft. hulladéknaptára: Perbál Hulladéknaptár 2018 AKTUÁLIS:Fenyő elszállítás: Január 12, 26....

Hirdetések