2008. május 19-i Képviselő-testületi meghívó

2008 . május 15 .

2008. május 19-i Képviselő-testületi meghívó

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

                                                           M E G H í V Ó
                   A Képviselő-testület  2008. május 19. napján, 18 órai kezdettel a
                                Polgármesteri Hivatalban tartandó testületi ülésére.

Napirendi pontok

1.    Fő u. 24. sz. alatti helyiség bérleti szerződése
       Előterjesztő: polgármester

2.    Plébánia helyiségének bérleti szerződése
       Előterjesztő: polgármester

3.    Perbáli Sportegyesület kérelme
       Előterjesztő: polgármester

4.   Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
       Előterjesztő: Szoc. Biz. elnöke

5.   Beszámoló a Máltai Szeretetszolgálat 2007. évi gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről
      Előterjesztő: Szoc. Biz. elnöke

6.   Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2007. évi beszámoló
      Előterjesztő: Szoc. Biz. elnöke

7    Pest Megyei Rendőrkapitányság megkeresése
      Előterjesztő: polgármester

8.   Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
      Előterjesztő: jegyző

9  . Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről

10. Egyebek

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 16 óráig szíveskedjenek jelezni. 

Perbál, 2008. május 14.
                                                                                                                                       Varga László
                                                                                                                                       polgármester sk.

Hírek, aktualitások

2018-as hirdetmény nagy

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A szavazás napja: 2018. április 8. A szavazás 6 órától 19 óráig tart....

Otthona és szerettei biztonsága a tét, ne kössön kompromisszumot! Tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanba, együttműködésével segítse az előírt feladatok elvégzését. Égéstermék-elvezetői ellenőrzésére és szük...

Hirdetések