2008. június 16-i Kt. ülés meghívója

2008 . június 13 .

2008. június 16-i Kt. ülés meghívója

PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
                                                                   M E G H í V Ó
                         A Képviselő-testület  2008. június 16. napján, 18 órai kezdettel a
                                     Polgármesteri Hivatalban tartandó testületi ülésére

Napirendi pontok

1./ Közösségi Ház beszámolója
     Előterjesztő: polgármester, Közösségi Ház Vezetője
2./ Rendelet-módosítás
      – A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló rendelet módosítása
      – A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása
      Előterjesztő: jegyző
3./ 2008. évi búcsú közterület- foglalási díjai
     Előterjesztő: polgármester
4./ Törvényességi észrevétel
      Előterjesztő: jegyző
5./ PBZSTKT Feladatellátási Intézmény-hálózat-működtetési és Fejlesztési Terve
     Előterjesztő: polgármester
6./ VIZCOOP koncessziós díjának felhasználása
     – Tűzcsapok cseréje
     – Egyéb felhasználás
     Előterjesztő: polgármester
7./ KMOP-2008-2.1.1/b-belterületi utak fejlesztése pályázaton való részvétel
     Előterjesztő: polgármester
8./ Közlekedési –fekvőrendőr
                          – tükör elhelyezése
     Előterjesztő: polgármester
9./ Az AVE magyarországi Vállalatának ajánlata díjkülönbözet felhasználására
     Előterjesztő: polgármester
10./A Perbál fatelep és Szennyvíztelep közötti terület ügye
      Előterjesztő: polgármester
11./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
       Előadó: Jegyző
12./ Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről
13./ Egyebek

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül szíveskedjenek részt venni. Amennyiben az ülésen mégsem tudnak részt venni, úgy azt legkésőbb az ülés napján 16 óráig szíveskedjenek jelezni. 

Perbál, 2008. június 11.

                                                                                             Varga László
                                                                                              polgármester sk.

 

 

Hírek, aktualitások

kéményseprő

Otthona és szerettei biztonsága a tét, ne kössön kompromisszumot! Tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanba, együttműködésével segítse az előírt feladatok elvégzését. Égéstermék-elvezetői ellenőrzésére és szük...

A Depónia Kft. hulladéknaptára: Perbál Hulladéknaptár 2018 AKTUÁLIS:Fenyő elszállítás: Január 12, 26....

Boldog Új Évet kívánunk Mindenkinek! Perbál Község Önkormányzata...

Hirdetések