2007.10.15. KT. meghívó

2007 . október 11 .


PERBÁL KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
                                                      M E G H í V Ó

                  A Képviselő-testület  2007. október 15. napján, 18 órai kezdettel a
                               Polgármesteri Hivatalban tartandó testületi ülésére.

Napirendi pontok

1.         Ellátási szerződés felülvizsgálata
            Előadó: Szociális Bizottságelnöke

2.         Közösségi Ház kulturális feladatainak ellátásával megbízott személy megbízása a      
            következő időszakra
            Előadó: Kulturális Bizottságelnöke

3.         Beszámoló az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásról
            Előadó: Polgármester

4.         Költségvetési rendelet módosítása
            Előadó: Jegyző

5.         Rendelet alkotás, módosítás
            – Szociális rendelet módosítás
               Előadó: Szociális Bizottságelnöke

            – Polgármesteri Hivatalban pályázat nélkül kinevezhető köztisztviselői munkakörök
              kijelöléséről
             Előadó: Jegyző

6.         Duna-Vértes-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
            megállapodásának és alapító Okiratának módosítása
            Előadó: Polgármester

7.         Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás 
            módosításának jóváhagyása
            Előadó: Polgármester

8.       Ingatlan vásárlási ügyek
          Előadó: Jegyző 

9.       Belterületbe vonások esetére szóló szerződés-tervezet
          Előadó: Polgármester                         

10.      Zimbo Rt. telephelyét elkerülő út ügye
           Előadó: Településfejlesztési Bizottságelnöke
            
11.    Határozatok végrehajtása
         Előadó: Jegyző

12.    Polgármester beszámolója a két ülés között történt eseményekről.
         Előadó: Polgármester

13.    Egyebek.

14.    Szociális ügy (zárt ülés)

Perbál, 2007. október 10.

                                                                                            Varga László
                                                                                          polgármester sk.

 

 

 

 

Hírek, aktualitások

A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja elnevezésű emléknapot a nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta minden évben november 25-én tartják. E napon ölték meg a Mirabal nővéreket – a Dom...

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata CSALÁDSEGÍTŐ munkakör betöltésére munkatársat keres....

Minden év november 20-án azoknak a jogaiért emelünk szót, akik társadalmunk egyik legkiszolgáltatottabb rétegét alkotják, egyszersmind társadalmunk jövőjét jelentik: a gyermekek....

Hirdetések