Kulturális Kerekasztal

Tagjai:

 • Kulturális Kerekasztal vezetője: Kúti Mária, Karitász Egyesület
 • Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Pregitzer György
 • Német Kisebbségi Önkormányzat: Mayer József
 • Kis- forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola: Bakai Anikó
 • Mézeskalács Óvoda: Lévainé Vasas Erika
 • Iskola szülői szervezete: Czentye Edina
 • Óvoda szülői szervezete: Paulovkin Boglárka
 • Könyvtár: Bolláné Bíró Katalin 
 • Maklári József kórus: Szathmáry Imréné
 • Nyugdíjas klub: Bajkó Ágnes
 • Patakok egyesület: Vinczéné Bernáth Erzsébet
 • Római Katolikus Egyházközség: Mattiassich Ákos
 • Kövér Hattyúk zenekar: Forgács Péter
 • Sport Egyesület: Gál Attila
 • Tűzoltó Egyesület: Kemenczei Kálmán
 • Tücsök citerazenekar: Keresztúri Éva

 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

 • Elnök: Pregitzer György
 • Tagok: Bárány Péter, Galambos Zsolt
 • Külső tag: Székely Zsolt

Iskolai Szülői Szervezet

Az Iskolai Szülői Szervezet a tanév során bekapcsolódik több iskolai program szervezésébe, lebonyolításába (Márton nap, iskolai farsang, Gyereknap) és jellemzően két alkalommal – ősszel és tavasszal – jótékonysági rendezvényt szerveznek az intézmény javára.

Minden évben hozzájárulnak az 1. osztályosok egyenpólójához és a 8. osztályosok ballagásához, tablófotózásához is.
Ezen kívül az elmúlt években hozzájárultak a tantermi táblák világításának megvalósulásához, valamint az iskolai mosdók felújításához.

A Szervezet osztályonként két szülőből áll; évente három-négy alkalommal gyűlnek össze, az általuk szervezett programok előtt.

Elnök a 2013/2014-es tanévtől: Czentye Edina.

Karitász Perbál Egyesület

A rendszerváltás után vált lehetővé, hogy az 1948. előtt létező egyházi szervezetek és tevékenységek újraéledjenek. A magyar Karitászt 1991-ben jegyezték be, mint egyházi jogi személyt; a Karitász Perbál Egyesület pedig 1993-ban alakult meg hivatalosan a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász részeként.

Mivel az Egyesület tagjai Perbálon élnek, ismerik településüket, így látják a helyi, aktuális problémákat, a felmerült igényeket és a lehetőséget. Ezek alapján igyekeznek segíteni a településen élőknek. Emellett számos közösségi programba kapcsolódnak be szervezőként vagy segítőként.

A Zenebölcsi (korábban: Kismama Klub) 2004. óta működik a perbáli Karitász Egyesület szervezésében a Közösségi Házban. Célja, hogy az óvodába nem járó kisgyermekek számára programot teremtsen és a fiatal szülők számára pedig közösséget jelentsen.

Hetente csütörtök délelőttönként gyűlnek össze az anyukák és a kisgyermekek a Házban, ahol Füzy Éva zenepedagógus tartja foglakozásokat.

Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola

A perbáli iskola 2008. októberében vette fel a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola nevet. A névadó ünnepség alkalmából minden tanévben, hagyományosan ősszel megrendezik a Kis-forrás Iskolanapokat.

Az intézmény családias, természet közeli környezetben, 1-8. évfolyamig fogadja a gyerekeket. Az iskola jelentős zöld területtel, felújított sportpályával, játszótérrel várja a kicsiket és nagyokat.
Az itt tanuló diákok heti öt órában tanulják a német nyelvet nemzetiségi német nyelvként. További egy órában német honismeret órájuk van, ahol a német nyelv tanulása mellett megismerkednek a régi német nemzetiségi hagyományokkal, szokásokkal, dalokon, verseken, színdarabokon keresztül. A felső tagozatban csoportbontásban tanulják a német nyelvet.

Az iskolában jelenleg a következő szakkörök működnek: sportkör, énekkar, rajzszakkör, varrószakkör, ECDL szakkör, svábtánc, mazsorett, kézműves szakkör, Mindlab szakkör.
Az intézmény emellett nagy hangsúlyt fektet a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra is.

A perbáli iskola diákcsere programja 2010-ben indult. A programban részt vevő tanulók létszáma tíz fő. A gyerekek egész tanévben készülnek a diákcserére, mely két tanévet ível át. Az első tanévben az iskola tanulói utaznak két pedagógus kíséretében Németországba, ahol családoknál laknak egy hétig és ott járnak iskolába. A második tanévben ők látják vendégül a német diákokat Perbálon. Partneriskolájuk a frankenbergi Burgwaldschule.

„Egyéb szolgáltatások” az iskolában: fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógytestnevelés, pszichológus.

Könyvtár

A Közösségi Házban működő könyvtár összevont községi és általános iskolai könyvtár. Arra törekszik, hogy minden korosztály igényeit kielégítse, ezért leginkább kézikönyveket és lexikonokat, szépirodalmi köteteket, a gyermekirodalom színvonalas alkotásait gyűjti.

A közel tízezer kötet segítséget nyújt az iskolai munkához és szeretné a szórakoztatás, illetve ismeretterjesztés feladatait mind jobban teljesíteni. Lehetőség van helyben olvasásra és kölcsönzésre is.

Könyvtáros: Bolláné Bíró Katalin

Kövér Hattyúk zenekar

A zenekar 2003. nyarán alakult perbáli és környékbeli fiatal zenészekből. Műsorukban főként a helyi hagyományoknak megfelelően sváb illetve tót polkák, indulók és keringők szerepelnek.

A Kövér Hattyúk zenekar hagyományőrző tevékenységéért 2013-ban Pest Megye Önkormányzatától „Nemzetiségekért” Díjban részesült, Perbál Község Önkormányzatától pedig Jubileumi Oklevelet kapott.

Maklári József kórus

A Maklári József vegyes kórust 1999. őszén, néhány lelkes, énekelni szerető ember alapította.
2000. januárjában Kócziás György karnagy vette át az akkor tizenkét fős kórus szakmai irányítását. A következő három év alatt huszonöt főre emelkedett a létszám.

2003. ősze óta Lisztes László vezetésével működik az énekkar. Hetente két alkalommal gyűlik össze próbálni a közel harmincöt főt számláló közösség, melynek tagjai Perbál mellett még hat településről érkeznek.

Két alkalommal jártak már Erdélyben, egyszer Szlovákiában, Komáromban, a Harmonia Sacra fesztiválon. 2009  augusztusában, a németországi Burgwaldban töltöttek el egy hetet, több koncertet adva, 2011-ben pedig Ausztriában is járt a kórus. Többször vendégeskedtek a Piliscsabai Egyházzenei Napokon.

A perbáli Anna-napi Búcsút hagyományosan a kórus koncertje nyitja meg. Közel száz alkalommal adtak elő egyházi és világi műveket Recsken, Budapesten, Perbálon, Piliscsabán, Budaörsön, Budakeszin, Telkiben, Tinnyén, Pilisszentivánon, Etyeken, Budajenőn, Zsámbékon, Pátyon és Biatorbágyon. A dorogi kórusfesztiválra is gyakran kapnak meghívást.
2006-ban lemezfelvételük készült, Szurmay Gábor önzetlen segítségével.

Nagy lépés az énekkar életében, hogy 2009 májusában Arany minősítést kapott a Kórusok Országos Tanácsának szakmai zsűrijétől.
A próbák színhelyét az Önkormányzat biztosítja és anyagilag is támogatja a kórus működését.

Mézeskalács Óvoda

A perbáli Mézeskalács Óvoda az iskola szomszédságában, szép környezetben helyezkedik el. Egy EU-s pályázat révén 2011. második felében kibővült és megújult az intézmény; a régi nyolcvankét férőhely száz fősre bővült.

A bővítés során egy új tornaszobát, logopédiai-fejlesztő szobát, elkülönítő szobát és egy megújult tálalókonyhát alakítottak ki, valamint az akadálymentesítés is megoldott az épületben.

Az udvar, csodálatos környezetével az óvoda büszkesége. A füves terület ideális helyszín a különféle játéktevékenységekhez, ezért a gyerekek napirendje úgy lett kialakítva, hogy minél több időt tölthessenek a levegőn, a szabadban.

Az óvoda pedagógia programja a Néphagyományőrző program. A gyermekek a mindennapokban, a jeles ünnepekre való készülődésben, játékként élik meg a hagyományokat, mely az életüket színesebbé, érzelemgazdagabbá varázsolhatja.

A mese-vers, az anyanyelvi nevelés, a vizuális és környezeti nevelés, a testnevelés a mindennapok kiemelt feladata. Az értelmi képességek fejlesztése mellett a Program nagy hangsúlyt fektet az érzelmi nevelésre, az egyéni és a közösségi szokások, szabályok megismerésére, betartására, valamint a munkára nevelésre.

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzata rendezvényeivel szorosan bekapcsolódik a község kulturális életébe. Visszatérő programjaival törekszik Perbál község német nemzetiségi hagyományainak bemutatására, életben tartására, például Német Nemzetiségi Farsang, helytörténeti kiállítások rendezése.

Minden évben méltó módon megemlékezik a II. világháború után elűzött sváb lakosságról.
A Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskolával és a Közösségi Házzal karöltve folytatja a német hagyományok, tárgyak, írásos emlékek, fotók gyűjtését, melyekből évente kiállítást szervez az Anna-napi Búcsú alkalmával. Kezdeményezésükre alakult a Helytörténeti Kör, mely ezt a munkát felvállalta.

Támogatja az általános iskola nemzetiségi rendezvényeit, versenyeit, svábtánc csoportját, valamint „Vergissmeinnicht” kórusát, diákcsere programját.

Rendezvényeik rendszeres fellépője a „Dicke Schwäne” zenekar, mely a község német zenei hagyományainak képviselője.
Községünk önkormányzatával közösen ápolja az 1997. óta fennálló partnerkapcsolatot a németországi Burgwalddal.

Céljuk elsősorban a falu német nemzetiségi múltjának és hagyományainak megőrzése, valamint a német származású lakosságban az identitástudat, az összetartozás erősítése.

Nyugdíjas Klub

A perbáli Nyugdíjas Klub a ’70-es évek végétől folyamatosan működik a perbáli Közösségi Házban. Napjainkban ötven fős tagsággal bír; heti rendszerességgel húsz fő látogatja.

Minden évben szerveznek kirándulásokat, évente tartanak bálokat.

A klub vezetője: Bajkó Ágnes.

Óvodai Szülői Szervezet

Az Óvodai Szülői Szervezet évente egy alkalommal szervez jótékonysági rendezvényt az óvoda javára. 2013-ban és 2014-ben ez egy Családi Nap keretében valósult meg az óvodában, korábban pedig bálokat rendeztek a Közösségi Házban.

A rendezvények bevételéből a Szervezet támogatja az óvodai programokat, kirándulásokat, valamint az ő „közreműködésükkel” több új udvari játékot kapott az intézmény az elmúlt években.

A Szervezet csoportonként két szülőből áll; évente három-négy alkalommal gyűlnek össze.

Elnök 2015 szeptemberétől: Paulovkin Boglárka.

Patakok Egyesület

A Patakok Egyesület az egészséges életmód kérdéseivel foglalkozik. Céljának megvalósítása érdekében egészségmegőrző, betegség megelőző, környezetvédelmi, sport és kulturális események szervezését és bonyolítását végzi, illetve oktató és ismeretterjesztő tevékenységet folytat.

Perbál Községért Közalapítvány

Perbál Község Önkormányzatának képviselő-testülete 1999-ben létrehozta a Perbál Községért Közalapítványt.

A Közalapítvány célja Perbál közművelődési-, kulturális-, művészeti-, és sport életének támogatása, a községrendezés, településfejlesztés elősegítése, infrastruktúra karbantartása, egészségügyi ellátás javítása, helyi tömegtájékoztatás támogatása, környezetvédelem támogatása, valamint a közrend és a közlekedés védelmének támogatása.

Elnök: 2006-ig Szilágyi László, azóta Kelemen Zsolt

Sport Egyesület

A perbáli sportkört 1950-ben alapították meg hivatalosan.
Jelenleg százharmincöt fő (ebből nyolcvan gyerek, tíz 18 év feletti, ill.húsz-huszonöt felnőtt és húsz „öregfiú”) focizik heti rendszerességgel a Klubban, U7, U9, U11, U13, U14, U21, felnőtt, U34 öregfiúk korosztályos csapatokba szerveződve.

Az edzések hetente két alkalommal zajlanak, tavaszi és nyári időszakban a focipályán (Perbál, Sport u. 2.), őszi és téli időszakban pedig a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola tornatermében (Perbál, Hősök tere 2.).

A Klub utánpótlás csapatai részt vesznek a Bozsik Egyesületi programban, illetve a Bozsik Intézményi Tornákon is szerepelnek, ahol a Mézeskalács Óvoda és a Kiss-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola nevében képviselik magukat a csapatok.
Az U 21 és a Felnőtt csapat a PMLSZ által kiírt Megyei Korosztályos Bajnokságaiban fociznak; az U34 öregfiúk a Fejér Megyei Öregfiúk Bajnokságban szerepelnek.

A Klub évente egy alkalommal jótékonysági bált rendez a perbáli Közösségi Házban, melynek bevételét saját fejlesztéseire használja fel.
Minden év februárjában megrendezik a nagy sikerű Sport Disznóvágást, melyen a klub tagjai és családjaik vesznek részt.
Ezen kívül nyaranta egyhetes napközis focitábort szerveznek a focipályán, valamint a Búcsúhoz kapcsolódóan megrendezik a Bélik Pál Emléktornát.

Elnök: Gál Attila

Tücsök Citerazenekar

A perbáli Tücsök Citerazenekar 1989-ben alakult meg Sallai B. Sándor vezetésével. Később egyre több diák kezdett el érdeklődni a hangszer iránt, így több csoportban zajlott a citeraoktatás. A sok „kistücsköt” Sanyi bácsi, majd Sáfárné Földi Mária ismertette meg a magyar népdalokkal.

Sanyi bácsi nyugdíjba vonulása után Marika vette át a művészeti vezető szerepét, valamint ő nevelgeti az utánpótlást, akikből szerencsére akad bőven. A 2013/2014-es citerás tanévet közel harminc kisdiák zárta sikeresen.

A zenekar jelenlegi felállásban 2011. óta zenél együtt. Fő összetartó erő a magyar népzene iránti szeretet és az együtt zenélés öröme.
A zenekar 2010 óta minden évben megrendezi népzenei táborát, ahol a gyerekek a hangszer megismerése mellett népdalcsokrokat, valamint mozgásos játékokat, táncokat is megtanulhatnak.
A Tücsök Citerazenekar 25. jubileumi koncertjére 2014. szeptember 27-én került sor.

A zenekar tagjai: Keresztúri Anna, Keresztúri Éva, Kiss Beatrix, Maródi Zsuzsanna, Sáfárné Földi Mária és Tóth Teodóra

Tűzoltó Egyesület

Feljegyzések szerint Perbálon 115 éve működik Tűzoltó Egyesület.
Jelenleg tizenegy fővel működnek; a Fővárosi Katasztrófavédelemmel szoros kapcsolatban, valamint a Fővárosi Tűzoltósággal együttműködve tevékenykednek.

Riasztásuk esetén lehet rájuk számítani tűzeseteknél, baleseteknél, rendkívüli időjárási viszonyok alkalmával (hóakadály, felhőszakadás).

Hírek, aktualitások

Perbál címere

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. április 21-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 350-es telefonszámon ügyeletet tart. Megértésüket köszönjük!  ...

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején....

Hirdetések