1/2018

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal)  elfogadják Bakai Anikó elnök tájékoztatóját Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi tevékenységéről.

Hat. idő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

2/2018/I.12.

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) úgy döntöttek, hogy Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2014.(XII. 15.) számú határozatával jóváhagyott, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást és az abban foglaltakat továbbiakban is érvényben tartják, és azon nem kívánnak változtatni.

Hat. idő: azonnal

Felelős: elnök

 

3/2018/I.12.

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadják Tóth Anna beszámolóját a perbáli 2017. évi médiahelyzetről, különös tekintettel arra, hogy nemzetiségi tartalmaink is megjelennek mind a község honlapján, mind a Perbáli Hírmondóban, ill. a Facebook oldalán is.

Hat. idő: azonnal

Felelős: elnök

 

4/2018/I.12.

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a 2018. évi Német Nemzetiségi Farsangi délutánjukra max. 300.000.- Ft-ot (azaz háromszázezer Ft-ot) különítenek el saját költségvetésükből (2017. évi feladatalapú támogatásból).

A rendezvény ideje: 2017. február 03.

Határidő: 2018. február 15.

Felelős: elnök

 

 

5/2018

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a 2018. évi Német Nemzetiségi Farsangi délutánjukra tervezett programot a mellékelt meghívó szerint elfogadják.

 

Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Perbál/Perwall

MEGHÍVÓ

 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját zenés farsangi délutánunkra,

melyet 2018. február 03-án, szombaton 16.00 órai kezdettel

a Perbáli Közösségi Házban tartunk.

 

A rendezvényen műsort adnak:

a Ringlein svábtánccsoport Budajenőről

a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai

 

Zene: Kövér Hattyúk zenekar- Perbál

 

Kérjük, hozza el kedvenc receptje alapján sütött farsangi fánkját, és nyerje el a legfinomabb fánk készítőjének járó díjat!

 

Örömmel vennénk, ha a rendezvényhez, jó hangulathoz egy kevés süteménnyel Ön is hozzájárulna!

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat, Perbál

 

 

 

Einladung

 

Wir laden Sie und Ihre Familie herzlich zu unserem Faschingsnachmittag

am 03. 02. 2018 um 16.00 Uhr

im Perwaller Gemeindehaus ein.

 

An der Veranstaltung treten

die „Ringlein“ Tanzgruppe aus Budajenő

die Schüler der Perwaller Kleinen-Quelle Deutschen Nationalitäten  Grundschule

auf.

 

Musik: Dicke Schwäne  - Perwall

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie auch ein wenig Kuchen im Zweck der guten Laune anbieten würden.

 

Bringen Sie Ihren besten Krapfen laut Ihrem Lieblingsrezept mit, um den Preis für den Bäcker des leckersten Krapfens zu gewinnen!

 

Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung, Perwall

 

Határidő: 2018. február 15.

Felelős: elnök

 

6/2018

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a 2018. évi Német Nemzetiségi Farsangi rendezvényük fellépőinek meghívásával megbízzák Bakai Anikó elnököt. Továbbá néhány Perbál község közelében lévő nemzetiségi önkormányzat képviselőit (Budajenő, Zsámbék), valamint Perbál község lakosságát is meghívják a nyilvános, belépő díjat, büfé díjat nem tartalmazó rendezvényre.

Határidő: 2018. február 15.

Felelős: elnök

 

7/2018

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy német nemzetiségi estjükön meghirdetik hagyományos fánksütő versenyüket.

Határidő: 2018. február 03.

Felelős: elnök

 

 

8/2018

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy német nemzetiségi estjükön német és magyar nyelven egyaránt konferálnak.

Határidő: 2017. február 15.

Felelős: elnök

 

 

9/2018

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy német nemzetiségi farsangi estjükre a fellépők sorába felkérik a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógusait és diákjait, az iskola Napsugarak (Sonnenstrahlen) sváb tánccsoportját, a Kövér Hattyúk (Dicke Schwäne) zenekart, a Ringlein sváb tánccsoportot Budajenőről. A program célja a magyarországi németek zenei és tánc kultúrájának megélése, bemutatása, továbbadása.

Határidő: 2018. február 15.

Felelős: elnök

 

10/2018

 

Perbál község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak versenyre való utazásának buszköltségéhez hozzájárulnak 2017. évi feladatalapú támogatásuk terhére. A diákok és felkészítőik részt vesznek a Megyei Német Nemzetiségi Vers-és Prózamondó Versenyen, különböző helyszíneken.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: elnök

 

11/2018

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai – élve véleményezési jogukkal - egyhangúlag  (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola felvételi körzethatárát a 2018-19-es tanévre módosítás nélkül elfogadják.

Hat. idő: azonnal

Felelős: elnök

 

12/2018

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal)  határoznak arról, hogy a Napraforgó Nyugdíjas Klubnak felajánlott 60.000.-Ft –os (azaz hatvanezer forintos) támogatásukat A Szent Anna- templom javára ajánlják fel a Napraforgó Nyugdíjas Klub tagjai kérésére.

Hat. idő: 2018. március 30.

Felelős: elnök

 

13/2018
122/2017/VII. 17./NNÖ határozatának módosítása

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) a mellékelt formában elfogadják a Perbál Község Római Katolikus Plébániájával kötött megállapodásukat:

 

 

Együttműködési megállapodás

 

 

 

mely létrejött egyrészről

 

Perbáli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 2074. Perbál, Fő u. 6, adószáma: 15785844-1-13, törzskönyvi nyilvántartási száma: 785842, képviseli: Bakai Anikó elnök) a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat

másrészről

 

Perbáli Római Katolikus Plébánia (székhelye: 2074. Perbál, Hősök tere 1. , adószáma: 19835989113, számlaszáma: 11103303-75013736-36000001, képviseli: Harkai Gábor plébános) a továbbiakban Plébánia.

 

 – felek együttesen Szerződő felek – között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) 115.§-a, a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII. 29.) Korm. rendelet valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 48. §-a alapján, az alulírt helyen és időben az alábbi tartalommal:

 

Szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a német nemzetiségi közösség sajátos kulturális önazonosságának megerősítéséhez, a nemzetiség kulturális autonómiájának biztosításához, a hagyományápolással, közgyűjteményekkel, a német nemzetiségnek Perbál településhez kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos  tevékenységek ellátásához a nemzetiségi önkormányzat által az önkormányzat részére biztosított támogatás felhasználásának szabályait.

 

A megállapodás szabályainak kialakítása az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:

-          a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njt.)

-          az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Áht.)

-          az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.)

-          a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII. 29.) Korm. rendelet

 

 

I.

A támogatás forrása, összege

 

1. 1. A nemzetiségi önkormányzat 260.000,- Ft, azaz kettőszáz-ezer forint támogatás odaítéléséről döntött a Plébánia javára a  13/2018/I.12./NNÖ határozata

alapján az önkormányzat 2017. évben nyert feladatalapú támogatási összegének terhére.

 

1. 2. A támogatás azonosító száma: 2/2018.

 

 

 

II. A támogatás folyósítása

 

2. 1. A nemzetiségi önkormányzat a támogatást egy összegben történő kifizetéssel, utólagos elszámolási kötelezettség mellett biztosítja és a szerződés aláírását követő 30 napon belül banki átutalással utalja át a Plébánia pénzforgalmi számlájára.

 

2. 2. A Plébánia tudomásul veszi, hogy az általa megadott pénzforgalmi számlára átutalt összegért feltétel nélkül és teljes mértékben objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.

 

III. A támogatás felhasználása

 

3. 1. A támogatást a Plébánia a 2017. IV. 24.-2018. 04. 30. közötti időszakban, a szerződés 3. 3. pontjában megjelölt támogatott tevékenységek megvalósítására használhatja fel a nemzetiségi önkormányzat döntésének megfelelően.

 

3. 2. A támogatási igény jogosságát, a támogatás felhasználását a nemzetiségi önkormányzat ellenőrizheti.

 

3. 3. Perbál Község Római Katolikus Szent-Anna temploma felújításának

támogatása                                                                                                                 260.000.-Ft

Az épület Perbál község. a községbe települt németajkú lakosság építészeti öröksége, műemlék.                                                                                                                                  

IV. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség

 

4. 1. A Plébánia a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2018. május 15-ig köteles pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót készíteni és megküldeni a nemzetiségi önkormányzat részére.

 

4. 2. A Plébánia kizárólag a szerződésben meghatározott időtartam alatt felmerült és a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket szerepeltetheti beszámolóban.

 

4. 3. A Plébánia a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra köteles ráírni: „Német Nemzetiségi Önkormányzat részére  ... Ft (azaz ... forint) összegben az 1/2017. azonosító számú támogatás keretében elszámolva.”

 

4. 4. A beszámolónak a következőket kell tartalmaznia:

- pénzügyi kimutatás a támogatás felhasználásáról: a kiadások tételes felsorolása (bizonylat kelte, kiállító neve, a kiadás jogcíme, a kiadás összege, a kifizetést igazoló dokumentum)

- szakmai tájékoztató a támogatás felhasználásáról

 

4. 5. A beszámoló elutasításáról és az esetleg jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a nemzetiségi önkormányzat 15 napon belül írásban értesíti a Plébániát. Ha a Plébánia a beszámolóra vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti, vagy a határidőben benyújtott beszámoló tartalma nem megfelelő, úgy a nemzetiségi önkormányzat határidő megjelölésével írásban felszólítja a Plébániát a beszámoló benyújtására, a hiánypótlásra, vagy a beszámoló egyéb módon történő korrekciójára. A pótlás, korrekció elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Plébánia rendeltetésszerűen használta-e fel.

 

4. 6. A nemzetiségi önkormányzat elrendelheti a támogatás részleges- a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű felhasználással arányos mértékű – visszafizetését. Ilyen esetben a Plébánia a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét köteles visszafizetni a nemzetiségi önkormányzat részére az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül.

 

4. 7. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, úgy azt a Plébánia az elszámolási határidőt követő 15 napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a nemzetiségi önkormányzat részére.

 

 

Perbál, 2018. január 12.

 

 

 

      _____________________                                        ______________________

Német Nemzetiségi Önkormányzat                       Perbáli Római Katolikus Plébánia

                Bakai Anikó                                                             Harkai Gábor

                    elnök                                                                        plébános

 

Hat. idő: azonnal

Felelős: elnök

                                                                                 

14/2018

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a 2018. évi feladatalapú támogatásra benyújtandó jegyzőkönyveket, határozatokat Perbál Község Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítségével továbbították a Támogatáskezelőhöz.

Hat idő: azonnal

Felelős: elnök

 

15/2018

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy Salamon Gábort, a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóját, aki általános iskolai tanulmányi során kiemelten részt vett a német nemzetiségi hagyományok ápolásában továbbtanulásában az alábbi javaslattal támogatják:

 

 

 

 

Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Perbál/Perwall

 

 

Ajánlás

SALAMON GÁBOR a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola (Perbál, Hősök tere 2.) 8. osztályos tanulója.

Gábor első osztályos kora óta minden évben rendszeresen részt vett szinte valamennyi német nyelvi versenyen: alsó tagozaton helyi német nemzetiségi ének versenyen, alsó és felső tagozaton helyi német vers-és prózamondó, helyi tesztversenyeken. Szavaló versenyeinkről többször is eljutott a kistérségi fordulókba. Önkormányzatunk tagjai mindig zsűriznek ezeken a helyi versenyeken. Kis iskola lévén, szinte az iskola minden tanulóját ismerjük.

Gábor tagja volt a „Sonnenstrahlen” sváb tánccsoportnak, melyek fellépései mindig színesítik nemzetiségi rendezvényeinket (német nemzetiségi farsang, Szent-Anna napi búcsú), valamint az iskola valamennyi nemzetiségi rendezvényén (Kis-forrás Iskolanapok, karácsonyi, farsangi műsorok stb.). Részt vesz partnerkapcsolati találkozóinkon, fellép mind itthon, mind partnerteleülésünkön. Lakóhelyét, Tök községet többször is képviselte az ottani partnerkapcsolati eseményeken. Tök községben nem működik állami, ill. önkormányzati fenntartású iskola, így a Perbálon tanuló töki diákok és szüleik szívesen kapcsolódtak be falujuk német kapcsolatának ápolásába, fenntartásába. Ezeken az eseményeken a tanulók – köztük Gábor is – a perbáli viseletben jelentek meg, léptek fel.

Gábor tagja volt az iskola „Regenbogen” német színjátszó csoportjának. A csoport tagjai minden Pilisvörösváron megrendezésre került találkozón, valamint a budapesti ABACUSAN színjátszó találkozón részt vettek. Többször részesültek külön díjban. Egy alkalommal felléptek - köztük Gábor is - a Német Nemzetiségi Iskolák Országos Tanévnyitó és Díjátadó Ünnepségén is, Budapesten. Gábor részt vett az iskola diákcsere programjában, egy hetet töltött a farnkenbergi Burgwaldschule-ban, fogadott cserediákot.

Elmondhatjuk, hogy Gábor tevékenyen részt vett 8 éven át a német nemzetiségi kultúra, ezen belül a perbáli németajkú lakosság kultúrájának ápolásában, megélésében, közvetítésében. Bízunk abban, hogy középiskolai tanulmányai során is folytatja hagyományőrző tevékenységét, melyhez sok sikert, örömöt kívánunk neki. Úgy gondoljuk, Gábor új iskolája számíthat perbáli diákunkra a német nemzetiségi kultúra további ápolásában, az e területen végzett munkában.

 

Perbál, 2018. január 12.                                                                                           Bakai Anikó

 elnök

Német Nemzetiségi Önkormányzat, Perbál/Perwall

Hat idő: azonnal

Felelős: elnök

 

16/2018

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal)  határoznak arról, hogy a 2017. évi feladatalapú támogatásuk terhére 30.000.-Ft (azaz harmincezer forint) értékben német nyelvű jutalomkönyveket vásárolnak a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola részére. Az iskola tanulóit német nyelvterületen végzett kiemelkedő munkájukért kívánják jutalmazni. (versenyek, év végi jutalmazás)

Hat idő: azonnal

Felelős: elnök

 

17/2018

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a 2018. évi országos választások regisztrációjában segítik az azt igénylő perbáli lakosokat, a választás feltételeiről tájékoztatást adnak.

Hat idő: azonnal

Felelős: elnök

 

18/2018

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a Nemzeti Nevelési Szakosztály újjászerveződést megvalósító programjáról kapott alábbi tájékoztatást továbbítják a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola vezetőségének. az alábbi formában:

 

Meghívó

 

2018. január 24-én, szerdán 11 órai kezdéssel  kerül sor a Nemzetiségi Nevelési Szakosztály

 szakmai újdonságokat bemutató és újjászerveződést megvalósító programjára.

 

Helyszín: SZLOVÁK TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM H-1139 Budapest, Lomb u. 1-7. ( Árpád híd pesti hídfőjénél)

 

A szakmai program tartalma:

  „Jó gyakorlat bemutatása” - roma/cigány nemzetiségi oktatás - A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium

„ Korai nyelvoktatás” Szabó Magda Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató 

„Élő kapcsolat a nemzetiségi iskola és az egyesület között" német-történelem szakos tanár  Peltzer-Dubovszky Lívia

"A szlovák nyelvi fejlesztés módszerei a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium óvodájában” Litauszkyné Héjjas Erzsébet, óvodapedagógus szaktanácsadó

 

A szervezeti egység működése érdekében a vezetőség újjászervezésére, a küldöttek megválasztására és a Szakmai Kollégiumba való ajánlás érdekében kell döntéseket hoznunk. Az éves munkaterv összeállításához várjuk az ajánlásokat, igényeket, kérdéseket, problémákat. 

Számítunk a régi és az új szakosztályi tagokra, érdeklődőkre! 

Visszajelzést kérünk a szervezés érdekében 2018. január 23-ig.  

Az optimista évkezdés segítése érdekében várunk a programra!

Üdvözlettel Villányi Györgyné Jutka

MPT alelnök 06-30-9665-237

Hat idő: azonnal

Felelős: elnök

 

19/2018

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal)  határoznak arról, hogy vagyonnyilatkozatukat elkészítik és Perbál Község Polgármesteri Hivatalában 2018. január 31-ig leadják.

Hat idő: azonnal

Felelős: elnök