143/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadják a beszámolójukat az ÉMNÖSZ 2017. szeptember 8-i, Vecsésen megrendezésre került közgyűléséről.

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök

 

144/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) támogatják a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola csapatainak részvételét az „Egyesület a Magyarországi Német Gyermekekért” alapítvány honismereti versenyén. Szükség esetén a csapatok anyaggyűjtésében, versenyre való utaztatásában segítséget nyújtanak.

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök

 

145/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) megbízzák Bakai Anikó elnököt, hogy a Generali Elsősegély Program-közösségi pályázatára beadja igényét. A pályázat keretében 30 fő iskolai, óvodai pedagógus, dolgozó valamint önkormányzati tagok, német önkormányzat segítői részére elsősegélynyújtási ismeretek elsajátítására nyújtanak lehetőséget.

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

146/2017

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal)  a Generali Elsősegély Program-közösségi pályázatára beadott pályázati anyagot.

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

147/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy részt vesznek a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Kis-forrás Iskolanapok keretében rendezett kulturális estjén, 2017. október 6-án. A program tartalmaz német nyelvű műsort is.

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

 

 

 

148/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy Bakai Anikó elnök részt vett a 2017.  szeptember 30-án megrendezésre került „Itthon otthon vagy Perbálon” című eseményen a zsűri tagjainak sorában. A programon a zenét a Sváb ’N’ Roses zenekar szolgáltatta.

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök

 

149/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy részt vesznek a Songlines kórus és vendégei műsorán 2017. október 12-én. A programon községünket, községünk német nemzetiségét a Kis-forrás Sonnenstrahlen (Napsugarak) tánccsoportja képviseli, ápolva ezzel községünk sváb tánchagyományait.

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök

 

150/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy részt vesznek a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola karácsonyi rendezvényén, 2017. december 22-én. A program tartalmaz német nyelvű műsorszámokat is.

Hat.idő: 2017. december 22.

Felelős: elnök

 

151/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) megbízzák Mayer József képviselőt, és Kreisz Györgynét, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Helyi Német Nemzetiségi Vers- és prózamondó Versenyén (2017. december 4.) részt vegyen a zsűri munkájában, képviselve Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatát.

Hat. idő: 2017. december 4.

Felelős: elnök

 

 

152/2017

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) úgy határoznak, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Helyi Német Nemzetiségi Vers- és prózamondó Versenye (2016. november 29.) helyezettjeinek nyereményeihez 20.000.-Ft-al (azaz húszezer forinttal) járulnak hozzá 2017. évi feladatalapú támogatásuk terhére.

Hat. idő: 2017. december 4.

Felelős: elnök

 

 

 

153/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy elfogadják Perbál Község Önkormányzat költségvetési rendelet módosítását. A költségvetés tartalmazza Perbál község Német Nemzetiségi Önkormányzatának költségvetését is.

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

154/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy elfogadják Perbál Község Önkormányzat helyi népszavazásról és népkezdeményezésről szóló rendelet módosítását.

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

155/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai – élve egyetértési jogukkal – egyhangúlag (3 igen szavazattal) egyetértenek azzal, hogy Perbál Község Önkormányzata a 2017-18. évi tanévben is csatlakozzon a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. Ezzel is szorgalmazzák községünk – köztük a német nemzetiségi származású - fiataljainak továbbtanulásának segítését.

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök

 

156/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy elfogadják Perbál Község Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programját.

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök

 

157/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag  (3 igen szavazattal) támogatják, hogy Bakai Anikó Perbáli receptek című gyűjtésével – mely többségében sváb recepteket tartalmaz – részt vegyen a Perbál Község Önkormányzata által kiírt „Perbál rejtett kincsei” című pályázaton.

Hat.idő: folyamatos

Felelős: elnök

 

 

 

 

 

158/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy szeretnének hozzájárulni anyaggyűjtéssel a Budajenőn megvalósuló német nemzetiségi egyházi gyűjteményhez. Felkutatnak kiállítási anyagot, s felveszik a kapcsolatot ez ügyben az Emberi Erőforrások Minisztériumával.

Hat.idő: 2017. december 1.

Felelős: elnök

 

159/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy részt vesznek Perbál Község Önkormányzata karácsonyi rendezvényén, 2017. december 09-én. A program tartalmaz német nyelvű műsorszámokat is.

Hat.idő: 2017. december 09.

Felelős: elnök

 

160/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) megbízzák Bakai Anikó elnököt, hogy német nyelvű karácsonyi üdvözletet küldjön valamennyi partnerünknek, ill. honlapunkon és a Perbáli Hírmondó helyi lapban is megjelentetnek német nyelvű köszöntőt.

Hat. idő: 2017. dec. 31.

Felelős: elnök

 

161/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy Perbál község elöljáróinak, intézményvezetőinek, civil szervezeteinek közös év végi összejövetelén részt vesznek.

Hat. idő: 2017. december 31.

Felelős: elnök

 

162/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy 2016. évi közmeghallgatásukat 2016. november 28-án, kedden, 17.00 órakor tartják a Polgármester Hivatalban.

Hat.idő: 2017. november 28.

Felelős: elnök

 

163/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag(3 igen szavazattal)  határoznak arról, hogy részt vettek, koszorúztak a község 1956-os megemlékezésén, melynek költségeit a 2017. évi feladatalapú támogatásukból különítették el.

Hat.idő: 2017. október 31.

Felelős: elnök

 

164/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy részt vesznek a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola  karácsonyi rendezvényén, 2017. december 22-én. A program tartalmaz német nyelvű műsorszámokat is.

Hat.idő: 2017. december 22.

Felelős: elnök

 

165/2017

79/2017/IV.27./ NNÖ határozatának módosítása

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a Sonnenstrahlen (Napsugarak) svábtánccsoport számára, működéshez, felkészüléséhez szükséges laptopot kölcsönöznek, melyet saját részre max. 150.000.-Ft (azaz százharmincezer forint) értékben vásárolnak, melynek költségét 2017. évi működési támogatásukból különítik el.

Határidő: 2017. június 15.

Felelős: elnök

 

166/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy Perbál község idős lakosainak német nyelvű karácsonyi üdvözlőlappal és csekély ajándékcsomaggal kívánnak boldog ünnepeket, melyet Perbál Község Önkormányzatával közösen finanszíroznak 2017. évi feladatalapú támogatásuk terhére.

Hat.idő: 2017. december 31.

Felelős: elnök

 

167/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadják a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Diákcsere programjának beszámolóját.

Hat. idő: azonnal

Felelős: elnök


168/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi működési támogatásának (782.000.-Ft- azaz hétszáznyolcvankétezer forint) költségvetés tervezetét az alábbiak szerint elfogadják:

 

Működési támogatás : 782.000.-Ft

 

Tervezett feladatok                                                      Várható költségek , dologi kiadások

 

– ÉMNOSZ tagdíj                                                                                          30.000.-Ft

– Számítógép vásárlása                                                                                 250.000.-Ft

 – Laptop (2 db) vásárlása                                                                             300.000.-Ft

 – Lamináló, papírvágó vásárlása a szükséges tartozékokkal                         49.210.-Ft

– irodaszerek                                                                                                   80.000.-Ft

– Tisztítószerek (helytörténeti kiállító terem, rendezvények)                         50.000.-Ft  

– Kiküldetések (útiköltség), bankkártya díj, kézpénzfelvétel díja, egyéb

   működéssel kapcsolatos felmerülő  költségek                                             22.290.-Ft.

                                          

Összesen:                                                                                                        782.000.-Ft

 

Hat. idő: azonnal

Felelős: elnök

 

 


Kivonat

 

mely készült Perbál község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. október 27. napján megtartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

 

169/2017

70/2016/X.07./NNÖ határozatának módosítása

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai a 2016. évben nyert feladatalapú támogatás összegének felhasználási tervezetét a mellékelt formában egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadják.

 

A feladatalapú támogatás összege, bevétel: 2.163.672.-Ft

Tervezett feladatok, programok, események:                                 Várható költségek, kiadások:

Perbál Község Római Katolikus Plébánia felújításának támogatása                   200.000.- Ft

(A betelepült svábok építési öröksége, helytörténeti kiállítótermünk színtere)

 

KIS-FORRÁS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Cserediák program támogatása  -                                                                         250.000.-Ft

 (programok, ajándékok, utaztatás)

-„anyanyelv ápolásának, őrzésének, gyarapításának” segítése, nemzetiségi iskolánk tanulóinak anyanyelvi környezetben történő nyelvgyakorlása

 

Schultüte (ajándékcsomag az első osztályosoknak)                                                 20.000.-Ft

Német hagyomány felelevenítése, ápolása

 

8. osztályosok év végi elismerése  (könyvutalvány)                                               15.000.- Ft

Végzős tanulók német nyelvterületen végzett kiemelkedő munkájukért (8 éven át tartó) – versenyek, fellépések

 

Ajándékok a helyi Német Nemz. Szavalóversenyre                                              20.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás” támogatása

 

Márton napi rendezvény (koncert)                                                                        38.100.-Ft

 

Németországba kitelepített család fogadása                                                            5.250.-Ft

(családfakutatás) 

 

Helyi Német Nemz. Ének verseny ajándékai, előkészítéséhez, lebonyolításához

szükséges dolgok, eszközök                                                                                    20.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás” támogatása – német nemzetiségi

ének hagyományok ápolása

 

Kistérségi Német Nemz. Szavaló verseny – Pilisszentiván (utazás költsége)           29.210.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás” , versenyeken való részvétel támogatása

 

Tanári, tanulói segédeszközök, oktatási anyagok   a német nyelv

és a német honismeret                                                                                              150.000.- Ft

tantárgyak oktatásához, valamint az iskola német programjainak, rendezvényeinek támogatása 

 „nemzetiségi nev. oktatás” támogatása

 

Az iskola táboroztatásának támogatása (utazás költséghozzájárulás)                         50.000.- Ft

(A tábor alatt német helytörténeti vetélkedőt rendeznek, Egerben megismerkednek

Gárdonyi Géza német gyökereivel,

tipikus magyar és sváb települések összehasonlítása)

 

Német tanári továbbképzések, sváb tánc oktatás                                                        55.000.-Ft

„nemzetiségi nev. oktatás támogatása

                   

Idősek karácsonyi köszöntése                                                                                    150.000.-Ft

Német nyelvű kártya, csomag

 

Kövér Hattyúk zenekar munkájának elismerése                                                        100.000.-Ft

Német nemz. zenei hagyományok ápolása –Hangszervásárlás és nálunk lesz leltárban

 

Német Nemzetiségi Farsang:                                                                                     243.280.- Ft

Német nemz. hagyományok ápolása – kultúra, nyelv, szokások

 

Payer Mária búcsúztatása (koszorú)                                                                              6.500.-Ft

 

Koszorúzás nemzeti ünnepen                                                                                         3.100.-Ft

 

Kitelepítési megemlékezés:                                                                                         32.995.-Ft

identitás, német nemz. –i múlt ápolása

 

Közösségi Ház                                                                                                           100.000.-Ft

helyet ad rendezvényeinknek, valamint a német nemzetiségi ált. isk rendezvényeinek. - „nemzetiség épített, tárgyi öröksége”.

 

Búcsú                                                                                                                         250.000.- Ft

Német nemzetiségi hagyományok ápolása- kulturális, nyelvi, zenei, tánc,

tárgyi örökség

Helytörténeti kiállítás

Német nemzetiségi hagyományok ápolása- kulturális, nyelvi, tárgyi örökség

 

 A Mézeskalács Óvoda támogatása                                                                          150.000.-Ft

Hagyományőrző Óvodai program

Közös program – Márton nap, Hagyományőrzés: kiállítótermünk megnyitása az

óvódások számára

 

Napraforgó Nyugdíjas Klub                                                                                       50.000.-Ft

 

A leköszönő óvodavezető búcsúztatására (virág)                                                        5.000.-Ft

Egyéb előre nem látható költségek: Rendezvény, ill. utazási hozzájárulás, egyéb, előre nem látható programok, reprezentáció, oktatási eszközök, hangfal, irodaszerek, winchesterek, lamináló fólia, festékpatron, német nyelvű kiadványok, vendéglátás, bármi, ami az önk. feladatalapú támogatás felhasználásának körébe tartozik                                       102.869.-Ft                                                                                                 

 

Összesen:                                                                                                             2.163.672.-Ft

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök 

170/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy Ungvári Zoltánné hajdani német nemzetiségi képviselő, első német nemzetiségi elnökük temetésén 11.400.- (azaz tizenegyezernégyszáz forint) értékben koszorút helyeznek el.

Hat.idő: 2017. nov. 10.

Felelős: elnök