77/2017

55/2017/III.31./NNÖ határozatának módosítása

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) döntenek arról, hogy Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi pénzmaradványát a 2016. december 31-i állapotnak megfelelően a mellékelt formában viszik át a következő, 2017-es évre.

 

2016. évi pénzmaradvány: 685.571.-FT

Tervezett feladatok, programok, események:                                 Várható költségek, kiadások:

 

KIS-FORRÁS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Helyi Német Nemz. Ének verseny ajándékai, előkészítéséhez, lebonyolításához

szükséges dolgok, eszközök                                                                                    20.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás” támogatása – német nemzetiségi

ének hagyományok ápolása

 

Kistérségi Német Nemz. Szavaló verseny – Pilisszentiván (utazás költsége)           29.210.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás” , versenyeken való részvétel támogatása

 

Az iskola és a NNÖ TractTag rendezvénye                                                              35.000.- Ft

-          anyagszükséglet, jutalom

 

Német tanári továbbképzések, sváb tánc oktatás                                                       25.000.-Ft

„nemzetiségi nev. oktatás támogatása, részvételi díj, oktatási anyagok

 

Az iskola helyi német tesztversenye, jutalmak                                                          20.000.-Ft

 

Laptop vásárlása az iskola Sonnenstrahlen (Napsugarak) sváb                                150.000.-Ft

tánccsoportja részére

 

Német nemzetiségi tartalmú könyvek vásárlása                                                         30.000.-Ft

 

Kövér Hattyúk zenekar munkájának elismerése                                                        50.000.-Ft

Német nemz. zenei hagyományok ápolása –Hangszervásárlás és nálunk lesz leltárban

 

 

Német Nemzetiségi Farsang:                                                                                     250.000.- Ft

Német nemz. hagyományok ápolása – kultúra, nyelv, szokások

 

Kitelepítési megemlékezés - Perbál:                                                                           60.000.-Ft

identitás, német nemz. –i múlt ápolása

 

Kitelepítés – Budajenő

Koszorú                                                                                                                          3.000.- Ft

 

Kitelepítés – Zsámbék

Koszorú                                                                                                                          3.000.-Ft

 

 

Egyéb költségek: Rendezvény, ill. utazási hozzájárulás, egyéb, előre nem látható programok, reprezentáció, vendéglátás, banki költségek stb.                                                       5.571.-Ft

 

Összesen:                                                                                                                 685.571.-Ft

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök

 

78/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) az alábbiak szerint döntenek a 2017. évi feladatalapú támogatás összegének felhasználás tervezetéről.

 

 

A feladatalapú támogatás összege, bevétel: 2.356.288.-Ft

 

Tervezett feladatok, programok, események:                                 Várható költségek, kiadások:

 

KIS-FORRÁS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

Németországi tábor támogatása, ajándékok, utazás, egyebek                              30.000.-Ft

 

Határjárás Németországban                                                                                   80.000.-Ft

A Partnerkapcsolat 20. évfordulójának megünneplése, fellépő gyerekek és pedagógus kísérőinek biztosítása, a kísérők útiköltség támogatása, ajándékvásárlás stb.

 

Cserediák program támogatása  -                                                                         100.000.-Ft

 (biztosítás, ajándékok)

-„anyanyelv ápolásának, őrzésének, gyarapításának” segítése, nemzetiségi iskolánk tanulóinak anyanyelvi környezetben történő nyelvgyakorlása

 

Schultüte (ajándékcsomag az első osztályosoknak)                                                 20.000.-Ft

Német hagyomány felelevenítése, ápolása

 

Mártonnapi rendezvény                                                                                        40.000.-Ft

 

Iskolai projekthét a Kitelepítésről                                                                              5.000.-Ft

 

Az iskola helyi német tesztversenye                                                                         20.000.-Ft

 

TrachtTag                                                                                                                  30.000.-Ft

 

Német focisták fogadása, hozzájárulás a programjaikhoz                                      100.000.-Ft

 

Színjátszó találkozó                                                                                                  20.000.-Ft

 

Kistérségi vagy iskolai csapatverseny szervezése, jutalmak                                    20.000.-Ft

 

8. osztályosok év végi elismerése (könyvutalvány)                                                 15.000.- Ft

Végzős tanulók német nyelvterületen végzett kiemelkedő munkájukért (8 éven át tartó) – versenyek, fellépések

 

Ajándékok a helyi Német Nemz. Szavalóversenyre                                              20.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás” támogatása

 

Helyi Német Nemz. Ének verseny ajándékai, előkészítéséhez, lebonyolításához

szükséges dolgok, eszközök                                                                                    20.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás” támogatása – német nemzetiségi

ének hagyományok ápolása

 

Kistérségi Német Nemz. Szavaló verseny – Pilisszentiván (utazás költsége)           20.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás” , versenyeken való részvétel támogatása

 

Megyei Német Nemz. Ének Verseny - Biatorbágy (utazás költsége)                     25.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás”, versenyeken való részvétel támogatása,  – német nemzetiségi ének hagyományok ápolása

 

Német szakmai anyagok, könyvek a német nyelv és a német honismeret                20.000.- Ft

tantárgyak oktatásához 

 „nemzetiségi nev. oktatás” támogatása

 

Az iskola táboroztatásának támogatása (utazás költséghozzájárulás)                     100.000.- Ft

(Tipikus magyar, szlovák és sváb települések összehasonlítása-vetélkedő)

 

Német tanári továbbképzések                                                                                   30.000.-Ft

„nemzetiségi nev. oktatás támogatása

 

Német nyelvű jutalomkönyvek vásárlása (versenyek, év évégi jutalmazás)             30.000.-Ft  

 

Oktatási eszközök vásárlása a német tanításhoz                                                     150.000.-Ft    

                   

Idősek karácsonyi köszöntése                                                                                  150.000.-Ft

Német nyelvű kártya, csomag

 

Perbál Község Római Katolikus Plébánia felújításának támogatása                   200.000.- Ft

(A betelepült svábok építési öröksége, helytörténeti kiállítótermünk színtere)

 

Kövér Hattyúk zenekar munkájának elismerése                                                      80.000.-Ft

Német nemz. zenei hagyományok ápolása –Utazási hozzájárulás fellépésre

 

Német Nemzetiségi Farsang:                                                                                  300.000.- Ft

Német nemz. hagyományok ápolása – kultúra, nyelv, szokások

 

Kitelepítési megemlékezés:                                                                                       50.000.-Ft

identitás, német nemz. –i múlt ápolása

 

Közösségi Ház                                                                                                           100.000.-Ft

helyet ad rendezvényeinknek, valamint a német nemzetiségi ált. isk rendezvényeinek. - „nemzetiség épített, tárgyi öröksége”.

 

Búcsú                                                                                                                         150.000.- Ft

Német nemzetiségi hagyományok ápolása- kulturális, nyelvi, zenei, tánc,

tárgyi örökség

Helytörténeti kiállítás

Német nemzetiségi hagyományok ápolása- kulturális, nyelvi, tárgyi örökség

 

 A Mézeskalács Óvoda támogatása                                                                          200.000.-Ft

Hagyományőrző Óvodai program

Közös program – Márton nap, Hagyományőrzés: kiállítótermünk megnyitása az

óvódások számára

 

Maklári József kórus támogatása                                                                             100.000.-Ft

Fellépésre, rendezvényre való utazási hozzájárulás

 

Napraforgó Nyugdíjas Klub                                                                                      60.000.-Ft

Rendezvény, ill. utazási hozzájárulás     

 

Egyéb előre nem látható rendezvények, költségek                                                      71.288.-Ft           

 

Összesen:                                                                                                             2.356.288.-Ft

Hat.idő: azonnal

felelős: elnök

 

79/2017

75/2017/III.31./NNÖ határozatának módosítása

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a Sonnenstrahlen (Napsugarak) svábtánccsoport számára, működéshez, felkészüléséhez szükséges laptopot kölcsönöznek, melyet saját részre max. 150.000.-Ft (azaz százharmincezer forint) értékben vásárolnak, melynek költségét 2016. évi feladatalapú támogatásukból különítik el.

Határidő: 2017. június 15.

Felelős: elnök

 

80/2017

 

Perbál község Német nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag ( 3 igen szavazattal) 100.000.-Ft-ta (azaz százezer forinttal) támogatják a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola nyári állótáborát (Időpontja: 2017. június 25-július 1., helye: Párkány). A tábor keretében sor kerül nemzetiségi programokra is: látogatás Csolnokon (emlékmű, kiállító terem), nemzetiségi vetélkedő a tábor ideje alatt. a szlovák, magyar és sváb épületek összehasonlítása.

A hozzájárulást, utaztatásra, szállásköltségre, vetélkedő anyagszükségletére, a tábor alatt felmerülő költségekre fordíthatják szükség szerint. Az összeget a 2017. évi feladatalapú támogatás terhére különíti el önkormányzatunk.

Hat.idő: 2017. július 15.

felelős: elnök

 

81/2017

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) úgy határoznak, hogy 84.020.-Ft-tal (azaz nyolcvannégyezerhúsz forinttal) támogatják a „Dicke Schwäne” (Kövér Hattyúk) zenekar munkáját. Az összeget felhasználhatják, hangfalak és a hozzájuk tartozó kábelek beszerzéséhez, melyek a NNÖ tulajdonát képezik,s használatra a zenekar részére átadják.

A NNÖ tagjai ezzel is támogatni kívánják a zenekar hagyományőrző, hagyományápoló munkáját. Az összeget a 2016. évi feladatalapú támogatásból különítette el önkormányzatunk.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: elnök

 

82/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) úgy határoznak, hogy 80.000.-Ft-tal (azaz nyolcvanezer forinttal) támogatják a „Dicke Schwäne” (Kövér Hattyúk) zenekar németországi partnerközségünkbe, Burgwaldba való utazását. A zenekar fellép községünk képviseletében a németországi „Musikzug” zenekar jubileumi ünnepségén.

Az összeget utazásuk benzinköltségére ajánljuk fel.

A NNÖ tagjai ezzel is támogatni kívánják a zenekar hagyományőrző, hagyományápoló munkáját. Az összeget a 2017. évi feladatalapú támogatásból különítette el önkormányzatunk.

Határidő: 2017. július 31.

Felelős: elnök

 

83/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a Közösségi Ház programjaihoz, anyagszükségleteihez, felszereltségéhez 100.000.-Ft-tal (azaz százezer forinttal) járulnak hozzá a 2017. évi feladatalapú költségvetésük terhére.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: elnök

 

 

84/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a 2017. június 14-18- a között megrendezésre kerülő anyaországi (Burgwald-Bottendorf) német nemzetiségi tábor szervezésében, előkészítésében, lebonyolításában részt vesznek. Bakai Anikó elnök elkíséri a csoportot.

A tábort a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai, valamint községünkben élő német nyelvet tanuló középiskolások számára szervezi önkormányzatunk.

Határidő: 2017. július 5.

Felelős: elnök

 

85/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a 2017. június 14-18- a között megrendezésre kerülő anyaországi (Burgwald-Bottendorf) német nemzetiségi tábor keretében vásárolt iskolai ajándékokhoz 30.000.-Ft-tal (azaz harmincezer Ft-tal) hozzájárulnak 2017. évi feladatalapú költségvetésük terhére.

Ezzel is támogatni kívánják a Kis-forrás Német Nemzetiségi Iskola német nemzetiségi területen végzett munkáját, tanulóinak, pedagógusainak anyaországi környezetben megvalósuló nyelvhasználatát, nyelvgyakorlását.

Határidő: 2017. július 5.

Felelős: elnök

 

86/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a Szent-Anna napi búcsú rendezvényeihez 150.000.-Ft-tal (azaz százötvenezer forinttal) hozzájárulnak 2017. évi feladatalapú támogatásuk terhére.

Határidő: 2017. augusztus 10.

Felelős: elnök

 

 

87/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola tanévzáró ünnepségén részt vesznek. Az önkormányzatot Mayer József és Kreisz György képviselők képviselik a rendezvényen.

Hat.idő: 2017. június 17.

Felelős: elnök

 

88/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadják a 2017. évi Szent-Anna napi búcsú rendezvénytervezetét. A háromnapos program tartalmaz német nemzetiségi programokat is.

Hat.idő: 2017. július 31.

Felelős: elnök

 

89/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak német nyelvű könyvek vásárlásáról a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak jutalmazására 30.000.-Ft (azaz harmincezer forint) értékben. Ezzel a német nyelvterületen elért eredményeket, kiemelkedő munkát szeretnénk jutalmazni.

Hat.idő: 2017. december 31.

Felelős: elnök