76/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai (2 nem, 1 tartózkodás szavazattal) nem támogatják a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítását, abban az intézmény maximálisan felvehető tanulólétszámának 230 főről 250 főre való

emelését.

Indoklás: A Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2014-es szakmai alapdokumentumában elfogadott és jelenleg is érvényben lévő tanulólétszám kerete 230 fő, ezt az emelkedést annak idején a nemzetiségi önkormányzat is támogatta.

A jelenlegi iskolai körülményeket ismerve úgy gondolja a testület, hogy már ez a tanulólétszám (a 230 fő), az óraszámok emelkedése, a bontások figyelembevétele is indokolttá teszi, tenné a körülmények változtatását, az iskola bővítését, korszerűsítését.

Egyelőre nincs testületünk birtokában semmilyen hivatalos információ, reális állásfoglalás, amely akár erre a 230 főre, akár a kért emelt létszámra, a 250 főre reális, elérhető bővítési lehetőségeket vázol fel.

Községünk önkormányzata tudomásunk szerint többször is benyújtott már ezirányú pályázatot, melyek sikertelen eredménnyel zárultak, de továbbra is figyelik, keresik a pályázati és egyéb lehetőségeket, rendelkeznek kész erre vonatkozó tervekkel.

Nemzetiségi önkormányzatunk – csekély anyagi lehetőségeihez mérten- kiemelten támogatja az iskolát, rendezvényeit, az intézményben folyó oktató-nevelő munkát, a német nemzetiségi oktatást, az iskola német nemzetiségi hagyományápoló munkáját.

Elismerjük és köszönjük az iskola vezetőségének munkáját, az elért eredményeit, jó gyakorlatait, az évek alatti létszámemelkedést. Az intézmény pedagógusainak is köszöni, és elismeri a testület mind az oktatás-nevelés terén, valamint a nemzetiségi területen nyújtott kiemelkedő tevékenységét.

Nemzetiségi önkormányzatunk mind a körülmények felülvizsgálatát, az iskola bővítésére való törekvéseket maximálisan támogatja.

A szakmai alapdokumentumban eddig szereplő tanulólétszám emelését viszont a fent leírtak miatt nem javasolja, mivel nincs rálátása arra, hogy az emelkedés az iskola bővítését is maga után vonja.

Amennyiben a létszámemelés, az iskola létszámának változtatása indokolttá válik, s ez az intézmény bővítésével jár, testületünk támogatja azt, és felülvizsgálja jelenlegi véleményét.

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök