52/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) egyhangúlag döntenek arról, hogy a 2017. február 5-i vasárnapi szentmisét az egykori perbáli lakosért, a háború után Németországba űzetett Payer Máriáért mondatják.

Határidő: 2017. április 02.

Felelős: elnök

 

53/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadják Kreisz György és Mayer József beszámolóját a

2017. február 25-én, Budaörsön megrendezett ÉMNÖSZ közgyűlésről.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

54/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) egyhangúlag döntenek arról, hogy az ÉMNÖSZ közgyűlésen kapott 2-2-2 darab Europische Volkslieder, Hessliches Liederbuch,  és Ostdeutsches Liederbuch című ének köteteket a Kis-forrás Német Nemzetiségi Iskola részére bocsájtják. Az iskola Vergissmeinnicht (Nefelejcs) német ének kiskórusa német nemzetiségi ének hagyományainak ápolásához szeretnének ezzel is hozzájárulni.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

55/2017

a 31/2017/II.01./NNÖ határozatának módosítása

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) döntenek arról, hogy Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi pénzmaradványát a 2016. december 31-i állapotnak megfelelően a mellékelt formában viszik át a következő, 2017-es évre.

 

2016. évi pénzmaradvány: 685.571.-FT

Tervezett feladatok, programok, események:                                 Várható költségek, kiadások:

 

KIS-FORRÁS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Helyi Német Nemz. Ének verseny ajándékai, előkészítéséhez, lebonyolításához

szükséges dolgok, eszközök                                                                                    20.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás” támogatása – német nemzetiségi

ének hagyományok ápolása

 

Kistérségi Német Nemz. Szavaló verseny – Pilisszentiván (utazás költsége)           29.210.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás” , versenyeken való részvétel támogatása

 

Az iskola és a NNÖ TractTag rendezvénye                                                              35.000.- Ft

-          anyagszükséglet, jutalom

 

Német tanári továbbképzések, sváb tánc oktatás                                                       25.000.-Ft

„nemzetiségi nev. oktatás támogatása, részvételi díj, oktatási anyagok

 

Az iskola helyi német tesztversenye, jutalmak                                                          20.000.-Ft

 

Laptop vásárlása az iskola Sonnenstrahlen (Napsugarak) sváb                                130.000.-Ft

tánccsoportja részére

 

Német nemzetiségi tartalmú könyvek vásárlása                                                         30.000.-Ft

 

Kövér Hattyúk zenekar munkájának elismerése                                                        50.000.-Ft

Német nemz. zenei hagyományok ápolása –Hangszervásárlás és nálunk lesz leltárban

 

 

Német Nemzetiségi Farsang:                                                                                     250.000.- Ft

Német nemz. hagyományok ápolása – kultúra, nyelv, szokások

 

Kitelepítési megemlékezés - Perbál:                                                                           60.000.-Ft

identitás, német nemz. –i múlt ápolása

 

Kitelepítés – Budajenő

Koszorú                                                                                                                          3.000.- Ft

 

Kitelepítés – Zsámbék

Koszorú                                                                                                                          3.000.-Ft

 

 

Egyéb költségek: Rendezvény, ill. utazási hozzájárulás, egyéb, előre nem látható programok, reprezentáció, vendéglátás, banki költségek stb.                                                       25.571.-Ft

 

Összesen:                                                                                                                 685.571.-Ft

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök

 

56/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) egyhangúlag döntenek arról, hogy a Budajenei Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívására Mayer József és Kreisz György képviselő részt vesz a budajenei németajkú lakosság kitelepítésének évfordulója alkalmából megrendezett megemlékezésen. A megemlékezés időpontja: 2017. április 2. Utazásuk költségét a 2016. évi feladatalapú támogatásuk terhére állják.

Határidő: 2017. április 2.

Felelős: elnök

 

57/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy koszorút helyeznek el 2017. április 2-án Budajenőn a budejenei németajkú lakosság kitelepítésének megemlékező programján. A koszorú költségét 3.000.-Ft-ot (azaz háromezer forintot) a 2016. évi feladatalapú támogatásukból különítik el.

Felelős: elnök

Hat.idő: 2017. április 2.

 

58/2017

a 42/2017/II.01./NNÖ határozatának módosítása

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak versenyre való utazásában Bakai Anikó elnök vállalja, hogy a 2016. évi feladatalapú támogatásuk költségvetésének terhére elszállatja a versenyzőket és felkészítőjüket.

A diákok és felkészítőjük 2017. március 30-án részt vesznek a Megyei Német Nemzetiségi Ének Versenyen, Biatorbágyon.

Határidő: 201 7. április. 15.

Felelős: elnök

 

59/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a Svábok bejövetele című könyvbemutató beszámolóját a mellékelt formában elfogadják.

 

A svábok bejövetele – Könyvbemutató

2017. február 17-én a Plébánia épületében Adam Müller-Guttenbrunn: A svábok bejövetele című könyvének bemutatójára invitálta a Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzata az érdeklődőket.

A kötetet Lóczy István, az Imedias kiadó vezetője mutatta be.

A regény – amelynek ez az első magyar fordítása – bemutatja a török kiűzése utáni magyar, osztrák és német viszonyokat. Szól a motivációról, hogy miért indultak el a telepesek, a körülményekről és a beilleszkedésről a betelepülő németajkúak szemszögéből.

A rendezvényen nemcsak községünkből, hanem környékbeli településekről is vettek részt érdeklődők. A program végén lehetőség nyílt a könyv és egyéb – a magyarországi németséggel kapcsolatos – kiadványok vásárlására.

Aki szeretné még a könyvet megvásárolni, megrendelhető Bakai Anikónál.

Német Nemzetiségi Önkormányzat, Perbál

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

60/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola helyi alsó tagozatos német nemzetiségi ének versenyéről készült beszámolót elfogadják.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

61/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) egyhangúlag döntenek arról, hogy a Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívására Mayer József és Kreisz György képviselő koszorúz a zsámbéki németajkú lakosság kitelepítésének évfordulója alkalmából megrendezett megemlékezésen, emlékmű avatáson. A megemlékezés időpontja: 2017. április 8. Utazásuk költségét 2016. évi feladatalapú támogatásuk terhére állják.

Határidő: 2017. április 8.

Felelős: elnök

 

 

62/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy koszorút helyeznek el 2017. április 2-án Zsámbékon a zsámbéki németajkú lakosság kitelepítésének megemlékező programján. A koszorú költségét 3.000.-Ft-ot (azaz háromezer forintot) a 2016. évi feladatalapú támogatásukból különítik el.

Felelős: elnök

Hat.idő: 2017. április 8.

 

63/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy csatlakoznak Harkai Gábor katolikus plébános „Egy apró dolgot Perbálért” faluszépítő kezdeményezéséhez. Ezügyben felveszik a kapcsolatot Perbál Község Önkormányzatával.

Felelős: Mayer József

Hat.idő: 2017. május 30.

 

64/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola két pedagógusát, Bakai Anikót és Rintek Szvetlánát támogatják a Solymáron, 2017. április 29-én megrendezésre kerülő, német tanítók, és táncot oktatók részére szervezett továbbképzésen. Az ott átvehető anyag költségeit (30 Euro-harminc euró), valamint utazásuk költségeit 2016. évi feladatalapú költségvetésük terhére térítik.

Felelős: elnök

Hat.idő: 2017. április 29.

 

65/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) támogatják a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Regenbogen (Szivárvány) német színjátszó csoportjának részvételét a Tarjánban, 2017. április 7-én megrendezésre kerülő német színjátszó találkozón.

Felelős: elnök

Hat.idő: azonnal

 

66/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai – élve kezdeményezési jogukkal - egyhangúlag (3 igen szavazattal) kezdeményezik, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskolával közösen csatlakozzanak az idei TrachtTag országos programhoz., melynek ideje: 2017. április 28.

Felelős: elnök

Hat.idő: 2017. április 28.

 

67/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola 2017. április 28-án szervezett TractTag rendezvényét egyhangúlag (3 igen szavazattal) 35.000.-Ft-tal (azaz harmincötezer forinttal) támogatják. Az összeget a 2016. évi feladatalapú költségvetésük terhére különítik el, melyet a lebonyolításhoz szükséges anyagok, eszközök vásárlására, valamint jutalmazásra fordíthatnak.

Felelős: elnök

Hat.idő: 2017. május 5.

 

68/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadják a perbáli svábok kitelepítésének évfordulójára tervezett megemlékezés programjait és költségvetés tervezetét. A megemlékezésre 60.000.-Ft-ot (azaz hatvanezer forintot különítenek el 2016. évi feladatalapú támogatásuk terhére.

A rendezvény időpontja: 2017. április 9.

Hat. idő: 2017. április 9.

Felelős: elnök

 

69/2017

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a 2017. április 9-én megrendezésre kerülő Kitelepítési megemlékezésre felkérik a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjait, pedagógusait, „Vergissmeinnicht” kórusát, a „Dicke Schwäne” zenekart, valamint a Maklári József vegyes kórust, hogy műsorukkal járuljanak hozzá Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának rendezvényéhez, méltó megemlékezéséhez.

Határidő: 2017. április. 9.

Felelős: elnök

 

70/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógusát Havasiné Szalai Mónikát támogatják az ELTE-TÓK által szervezett német továbbképzésen való részvételében. A továbbképzés költségét 6.500.-Ft-ot (azaz hatezerötszáz forintot) 2016. évi feladatalapú költségvetésük terhére térítik. A továbbképzés ideje: 2017. május 5.

Felelős: elnök

Hat.idő: azonnal

 

71/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógusát Elek Mónikát támogatják az ELTE-TÓK által szervezett német továbbképzésen való részvételében. A továbbképzés költségét 6.500.-Ft-ot (azaz hatezerötszáz forintot) 2016. évi feladatalapú költségvetésük terhére térítik. A továbbképzés ideje: 2017. május 5.

Felelős: elnök

Hat.idő: azonnal

 

72/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola 2017. április 12-én szervezett helyi német tesztversenyét egyhangúlag (3 igen szavazattal) 20.000.-Ft-tal (azaz húszezer forinttal) támogatják. Az összeget a 2016. évi feladatalapú költségvetésük terhére különítik el, melyet a lebonyolításhoz szükséges anyagok, eszközök vásárlására, valamint jutalmazásra fordíthatnak.

Felelős: elnök

Hat.idő: 2017. április 12.

 

73/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a 2017. évi ÉMNÖSZ tagdíjukat 30.000.-Ft-ot (azaz harmincezer forintot) utalják az ÉMNÖSZ számlájára.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: elnök

 

74/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a nemzeti ünnepünk alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi megemlékezésen koszorút helyeznek el községünk emlékművénél, melynek költségét 2017. évi feladatalapú támogatásukból különítik el.

Határidő: 2017. március. 31.

Felelős: elnök

 

75/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a Sonnenstrahlen (Napsugarak) svábtánccsoport számára, működéshez, felkészüléséhez szükséges laptopot kölcsönöznek, melyet saját részre max. 130.000.-Ft (azaz százharmincezer forint) értékben vásárolnak, melynek költségét 2017. évi működési támogatásukból különítik el.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: elnök