46/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadják Perbál Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

47/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadják Perbál Község Önkormányzatának a helyi önszerveződő közösségek részére nyújtott  2017. évi támogatásra vonatkozó pályázat kiírását.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

48/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadják Perbál Község Önkormányzatának a település közművelődési feladatairól szóló rendeletének módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

49/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy az ÉMNÖSZ 2017. február 25-én megrendezésre kerülő közgyűlésén, Budaörsön,  Mayer József elnökhelyettes és Kreisz György képviselő vesznek részt Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának nevében. Utazásuk benzinköltségét Perbál Község Önkormányzata költségvetése terhére téríti.

Hat. idő: azonnal

Felelős: elnök

 

50/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadják Perbál Község Német nemzetiségi Önkormányzatának beszámolóját az alábbi formában német nemzetiségi farsangi rendezvényükről.

 

Német nemzetiségi farsang

2017. február 4-én rendezte Német Nemzetiségi Önkormányzatunk hagyományos német nemzetiségi farsangi estjét, mely egyben iskolánk német nemzetiségi délutánja is.

      A program Bakai Anikó elnök rövid köszöntőjével kezdődött. Majd Harkai Gábor atya közreműködésével megemlékeztünk a napokban közülünk eltávozott Payer Mária egykori perbáli lakosról, akit a II. világháború után Németországba telepítettek családjával együtt. A megemlékezés zárásaként Csákvári Hanna 7. osztályos tanuló elszavalta Payer Mária szülőfalujáról, Perbálról szóló Heimatgedicht című versét.

Ezután hagyományos kulturális műsorunk következett:

Az iskola újjáalakult „Sonnenstrahlen” (Napsugarak) sváb tánccsoport bemutatóját nézhették meg először a jelenlévők.  Nevettünk a hatodik osztályos tanulók egy csoportjának vidám, a cirkuszi életről szóló előadásán, megnéztük a második osztályosok dalos, verses, táncos bemutatóját. Az iskola gitárcsoportja és kis kórusa négy német nyelvű dalt adott elő nagy sikerrel, s melyek egyikén első osztályos diákok közreműködtek. A műsorszámok között az iskola helyi német vers-és prózamondó versenyének helyezettjei szavaltak.

A kulturális műsor a budajenei Ringlein sváb tánccsoport fellépésével zárult.

Az est második felében a szokásos kötetlenebb zenés program vette kezdetét, melyen a „Dicke Schwäne” (Kövér Hattyúk) zenekar szolgáltatta a táncolni vágyóknak a talpalávalót.

Az idén hatodik alkalommal hirdettük meg immár hagyományos fánksütő versenyünket, melyre 19 finomabbnál finomabb fánkkal neveztek be. A zsűri - a „Dicke Schwäne” zenekar tagjai – nehéz helyzetben volt. Az első díjat Zakar Katalin vehette át.

Gratulálunk a fánksütő verseny valamennyi nevezőjének!

Szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a farsangi programunk előkészítéséhez és lebonyolításához!

Köszönet a szereplő gyerekeknek és a felkészítő pedagógusoknak a színvonalas műsorokért, valamint vendég fellépőinknek, hogy meghívásunkat elfogadták!

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

51/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadják Perbál Község Német nemzetiségi Önkormányzatának beszámolóját Payer Mária egykori perbáli lakos, kitelepített németajkú méltatásáról, mely németül és magyarul egyaránt elhangzott.

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök