31/2017

91/2016/XI. 18./NNÖ határozatának módosítása

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) döntenek arról, hogy Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi pénzmaradványát a 2016. december 31-i állapotnak megfelelően a mellékelt formában viszik át a következő, 2017-es évre.

 

2016. évi pénzmaradvány: 685.571.-FT

Tervezett feladatok, programok, események:                                 Várható költségek, kiadások:

 

KIS-FORRÁS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Helyi Német Nemz. Ének verseny ajándékai, előkészítéséhez, lebonyolításához

szükséges dolgok, eszközök                                                                                    20.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás” támogatása – német nemzetiségi

ének hagyományok ápolása

 

Kistérségi Német Nemz. Szavaló verseny – Pilisszentiván (utazás költsége)           30.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás” , versenyeken való részvétel támogatása

 

Megyei Német Nemz. Ének Verseny - Biatorbágy (utazás költsége)                       35.000.- Ft

„nemzetiségi nev. oktatás”, versenyeken való részvétel támogatása,  – német nemzetiségi ének hagyományok ápolása

 

Német tanári továbbképzések, sváb tánc oktatás                                                        5.000.-Ft

„nemzetiségi nev. oktatás támogatása

            

Kövér Hattyúk zenekar munkájának elismerése                                                        50.000.-Ft

Német nemz. zenei hagyományok ápolása –Hangszervásárlás és nálunk lesz leltárban

 

Német Nemzetiségi Farsang:                                                                                     250.000.- Ft

Német nemz. hagyományok ápolása – kultúra, nyelv, szokások

 

Kitelepítési megemlékezés:                                                                                         60.000.-Ft

identitás, német nemz. –i múlt ápolása

 

Maklári József kórus támogatása                                                                                50.000.-Ft

Fellépésre, rendezvényre való utazási hozzájárulás

 

Egyéb költségek: Rendezvény, ill. utazási hozzájárulás, egyéb, előre nem látható programok, reprezentáció, vendéglátás, banki költségek stb.                                                      145.571.-Ft

 

Összesen:                                                                                                             685.571.-Ft

Hat.idő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

 

32/2017

22/2017/I.23./NNÖ határozatának módosítása

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi működési támogatásának (782.000.-Ft- azaz hétszáznyolcvankétezer forint) költségvetés tervezetét az alábbiak szerint elfogadják:

 

Működési támogatás : 782.000.-Ft

 

Tervezett feladatok                                                      Várható költségek , dologi kiadások

 

– ÉMNOSZ tagdíj                                                                                          30.000.-Ft

– Számítógép vásárlása                                                                                 250.000.-Ft

 – Laptop (vagy Notebook) vásárlása                                                           150.000.-Ft

 – Lamináló, papírvágó vásárlása a szükséges tartozékokkal                         80.000.-Ft

 – Külső winchester                                                                                         30.000.-Ft

– Szerzői jogdíjak (rendezvényeken)                                                              20.000.-Ft

– irodaszerek                                                                                                   80.000.-Ft

– Festékpatron                                                                                                 25.000.-Ft

– Tisztítószerek (helytörténeti kiállító terem, rendezvények)                         50.000.-Ft  

– Kiküldetések (útiköltség), bankkártya díj, kézpénzfelvétel díja, egyéb

   működéssel kapcsolatos felmerülő  költségek                                              67.000.-Ft.

                                         

Összesen:                                                                                                        782.000.-Ft

 

Hat. idő: azonnal

Felelős: elnök

 

33/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a 2017. évi Német Nemzetiségi Farsangi rendezvényük alkalmával, a rendezvény elején megemlékezést tartanak Payer Mária egykori kitelepített perbáli németajkú lakosról, aki a napokban németországi partnerközségünkben eltávozott közülünk.

Határidő: 2017. február 04.

Felelős: elnök

 

 

34/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) támogatják Varga László polgármester vezetésével kisebb delegáció  kiutazását Németországba Payer Mária búcsúztatójára. A delegáció képviseli Perbál Község Önkormányzatát, perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatát, valamint a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskolát a búcsúztatón.

Határidő: 2017. február 04.

Felelős: elnök

 

 

35/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) egyhangúlag döntenek koszorú vásárlásáról 6.500.-Ft (azaz hatezerötszáz forint) értékben Payer Mária temetésére, melyet a delegáció helyez el a búcsúztatón. A koszorú szalagját német nyelvű búcsúzó felirattal látják el.

Határidő: 2017. február 04.

Felelős: elnök

 

 

 

36/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) egyhangúlag döntenek részvétlevél küldéséről a németországi Payer család részére, melynek megfogalmazásával Bakai Anikó elnököt bízzák meg.

Határidő: 2017. február 04.

Felelős: elnök

 

37/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a NNÖ számára, működéshez szükséges irodaszereket vásárolnak max. 40.000.-Ft (azaz negyvenezer forint) értékben, melynek költségét 2017. évi működési támogatásukból különítik el.

Határidő: 2017. április 15.

Felelős: elnök

 

38/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a NNÖ számára tisztítószereket vásárolnak max. 25.000.-Ft (azaz huszonötezer forint) értékben, melynek költségét 2017. évi működési támogatásukból különítik el. Perbál Község Római Katolikus Plébániája ad otthont helytörténeti kiállítótermünknek, az épületben iskolánk német nemzetiségi honismeret órái is folynak, a Közösségi Házban tartja önkormányzatunk, valamint nemzetiségi iskolánk rendezvényeit, programjait. Az épületek tisztántartásához szeretne önkormányzatunk hozzájárulni ezzel az összeggel.

Határidő: 2017. április 15.

Felelős: elnök

 

 

39/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak versenyre való utazását max. 30.000.-Ft (azaz harmincezer forint) értékben 2016. évi feladatalapú támogatás terhére térítik.

A diákok és felkészítőik 2017. március 2-án részt vesznek a Kistérségi Német Nemzetiségi Vers-és Prózamondó versenyen, Pilisszentivánon.

Határidő: 2016. március. 15.

Felelős: elnök

 

40/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) megbízzák Mayer József képviselőt, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Helyi Német Nemzetiségi Ének Versenyén (2017. március 27.) részt vegyen Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviseletében a zsűri munkájában.

Hat. idő: 2017. április 15.

Felelős: elnök

 

 

41/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Helyi Német Nemzetiségi Ének Versenyét (2017. március 27.) 20.000.-Ft-al (azaz húszezer forinttal) támogatják 2016. évi feladatalapú támogatásuk terhére. Az összeggel a helyezettek és a résztvevők jutalmazásához kívánnak hozzájárulni.

Hat. idő: 2017. április 15.

Felelős: elnök

 

 

42/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak versenyre való utazását max. 35.000.-Ft (azaz harmincötezer forint) értékben 2016. évi feladatalapú támogatás terhére térítik.

A diákok és felkészítőjük 2017. március 30-án részt vesznek a Megyei Német Nemzetiségi Ének Versenyen, Biatorbágyon.

Határidő: 201. április. 15.

Felelős: elnök

 

 

43/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola versenyzőit a Biatorbágyon megrendezésre kerülő Megyei Német Nemzetiségi Ének Versenyre Bakai Anikó az NNÖ elnöke elkíséri a csoportot, segítve a felkészítő tanár és a gyerekek hagyományápoló munkáját.

Hat. idő: 2017. április 15.

Felelős: elnök

 

44/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak a NNÖ régi hp pro típusú számítógépének leselejtezéséről.

Határidő: 2017. február 28.

Felelős: elnök

 

45/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a NNÖ számára, működéshez szükséges számítógépet vásárolnak max. 250.000.-Ft (azaz kétszázötvenezer forint) értékben, melynek költségét 2017. évi működési támogatásukból különítik el.

Határidő: 2017. április 15.

Felelős: elnök