1/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadják Bakai Anikó elnök beszámolóját Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi tevékenységéről.

Hat. idő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

2/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadják Tóth Anna beszámolóját a perbáli 2016. évi médiahelyzetről, különös tekintettel arra, hogy nemzetiségi tartalmaink is megjelennek mind a község honlapján, mind a Perbáli Hírmondóban, ill. a Facebook oldalán is.

Hat. idő: azonnal

Felelős: elnök

 

3/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a 2017. évi Német Nemzetiségi Farsangi délutánjukra max. 250.000.- Ft-ot (azaz kétszázötvenezer Ft-ot) különítenek el saját költségvetésükből (2016. évi feladatalapú támogatásból).

A rendezvény ideje: 2017. február 04.

Határidő: 2017. február 15.

Felelős: elnök

 

 

4/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a 2017. évi Német Nemzetiségi Farsangi délutánjukra tervezett programot a mellékelt meghívó szerint elfogadják.

 

Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Perbál/Perwall

MEGHÍVÓ

 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját zenés farsangi délutánunkra,

melyet 2017. február 04-én, szombaton 16.00 órai kezdettel

a Perbáli Közösségi Házban tartunk.

 

A rendezvényen műsort adnak:

a Ringlein svábtánccsoport Budajenőről

a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai

 

Zene: Kövér Hattyúk zenekar- Perbál

 

Kérjük, hozza el kedvenc receptje alapján sütött farsangi fánkját, és nyerje el a legfinomabb fánk készítőjének járó díjat!

 

Örömmel vennénk, ha a rendezvényhez, jó hangulathoz egy kevés süteménnyel Ön is hozzájárulna!

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat, Perbál

 

 

 

Einladung

 

Wir laden Sie und Ihre Familie herzlich zu unserem Faschingsnachmittag

am 04. 02. 2017 um 16.00 Uhr

im Perwaller Gemeindehaus ein.

 

An der Veranstaltung treten

die „Ringlein“ Tanzgruppe aus Budajenő

die Schüler der Perwaller Kleinen-Quelle Deutschen Nationalitäten  Grundschule

auf.

 

Musik: Dicke Schwäne  - Perwall

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie auch ein wenig Kuchen im Zweck der guten Laune anbieten würden.

 

Bringen Sie Ihren besten Krapfen laut Ihrem Lieblingsrezept mit, um den Preis für den Bäcker des leckersten Krapfens zu gewinnen!

 

Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung, Perwall

 

Határidő: 2017. február 15.

Felelős: elnök

 

5/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a 2017. évi Német Nemzetiségi Farsangi rendezvényük fellépőinek meghívásával megbízzák Bakai Anikó elnököt. Továbbá néhány Perbál község közelében lévő nemzetiségi önkormányzat képviselőit (Budajenő, Zsámbék), német nemzetiségi iskolák vezetőit, német tanárait, valamint Perbál község lakosságát is meghívják a nyilvános belépő díjat nem tartalmazó rendezvényre.

Határidő: 2017. február 15.

Felelős: elnök

 

6/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy német nemzetiségi estjükön meghirdetik hagyományos fánksütő versenyüket.

Határidő: 2017. február 15.

Felelős: elnök

 

7/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy német nemzetiségi estjükön német és magyar nyelven egyaránt konferálnak.

Határidő: 2017. február 15.

Felelős: elnök

 

 

8/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy német nemzetiségi farsangi estjükre a fellépők sorába felkérik a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógusait és diákjait, az iskola Napsugarak (Sonnenstrahlen) sváb tánccsoportját, a Kövér Hattyúk (Dicke Schwäne) zenekart, a Ringlein sváb tánccsoportot Budajenőről. A program célja a magyarországi németek zenei és tánc kultúrájának megélése, bemutatása, továbbadása.

Határidő: 2017. február 15.

Felelős: elnök

 

9/2017

 

Perbál község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak versenyre való utazásának buszköltségét max. 25.000.-Ft (azaz max. huszonötezer forint) értékben költségvetésükből térítik.

2017. február hónapban a diákok és felkészítőik részt vesznek a Regionális Német Nemzetiségi Vers-és Prózamondó Versenyen, Pilisszentivánon.

Határidő: 2017. február. 28.

Felelős: elnök

 

10/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előadáson 2017. január 13-án, a Pest Megyei Kormányhivatalban Bakai Anikó elnök részt vesz. Az utazásához szükséges benzinköltséget költségvetésükből állják.

Határidő: 2017. január 13.

Felelős: elnök

 

11/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal)  megbízzák Bakai Anikó elnököt, hogy a 2016. évi működési támogatásuk szakmai beszámolóját megadott határidőre elkészítse, valamint felvegye a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatal pénzügyi munkatársával, hogy a pénzügyi beszámolót elkészítsék.

Határidő: 2017. január 30.

Felelős: elnök

 

12/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadják a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola beszámolóját a 2016-17-es tanév első félévéről.

Hat. idő: azonnal

Felelős: elnök

 

 

13/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai – élve véleményezési jogukkal - egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola felvételi körzethatárát a 2017-18-as tanévre módosítás nélkül elfogadják.

Hat. idő: azonnal

Felelős: elnök

 

14/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal)  megbízzák Bakai Anikó elnököt, hogy a 2017. évi feladatalapú támogatásuk megállapításához a szükséges, előterjesztéseket, jegyzőkönyveket, jelenléti íveket január 15-ig a hivatal titkárságán dolgozók segítségével a Kormányhivatal részére eljuttassa.

Határidő: 2017. január 15.

Felelős: elnök

 

15/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak arról, hogy A svábok bejövetele könyvbemutatóra meghívják a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola német nyelvet oktató pedagógusait, valamint egy rendhagyó német honismeret órára a 7-8. osztályos diákokat. A programon testületünk tagjai is részt vesznek.

Hat. idő: 2017. január 27.

Felelős: elnök

 

 

 

16/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak 4 db A svábok bejövetele című könyv vásárlásáról, melyet a 2016. évi költségvetésük terhére állnak.

Hat. idő: 2017. január 27.

Felelős: elnök

 

17/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) határoznak a 2017. évi munkatervük elfogadásáról, mely szerint üléseiket a következő ütemezésben tartják:

január

február

április

május

június

augusztus

szeptember

november

december hónapokban.

Illetve, ha a Perbál község Önkormányzatának testületi ülésein a német nemzetiségi önkormányzat véleménye egyetértése szükséges, akkor ettől eltérő, ill. plusz időpontokban is lehetséges.

 

Hat. idő: azonnal

Felelős: elnök

 

18/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) úgy döntöttek, hogy Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2014.(XII. 15.) számú határozatával jóváhagyott, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást és az abban foglaltakat továbbiakban is érvényben tartják, és azon nem kívánnak változtatni.

Hat. idő: azonnal

Felelős: elnök

 

19/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) a 2017. évi nemzetiségi pályázatok keretében az Emberi Erőforrások Minisztériumához a NEMZ-TAB-17 pályázati kategóriában (nemzetiségi tábor megvalósulása nyelvi környezetben) pályázathoz benyújtott három busz árajánlatból a legalacsonyabbat, a FETÁZ Szállítási Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. árajánlatát 1.100.000.-Ft- ot fogadja el.

Hat. idő: 2017. január 15.

Felelős: elnök

 

 

 

20/2017

 

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának jelenlévő tagjai egyhangúlag (3 igen szavazattal) megbízzák Bakai Anikó elnököt, hogy a 2017. évi nemzetiségi pályázatok keretében az Emberi Erőforrások Minisztériumához a NEMZ-TAB-17 pályázati kategóriában (nemzetiségi tábor megvalósulása nyelvi környezetben) pályázatukat benyújtsa.

1.100.000.-Ft összeget igényelve az utazás költségére, mely az utazás költségeit fedezi.

Hat. idő: 2017. január 15.

Felelős: elnök