Ügyintézés

Ügyintéző neve Elérhetősége Ügyek megnevezése Letölthető nyomtatvány

dr. Réz Zsolt
jegyző

Telefon:
06 26 570-022

Fax: 06 26 570-029

E-mail: jegyzo@perbal.hu 

 • lakossági bejelentések, panaszok
 • birtokvédelmi kérelem elbírálása
 • fakivágási kérelmek elbírálása
 • közterületen bontási kérelem elbírálása

Hermán Attiláné igazgatási főelőadó

Titkárság

Telefon: 06-26-370-350

Fax: 06-26-570-029

E-mail: titkarsag@perbal.hu 

 • méhészkedés bejelentésével kapcsolatos ügyintézés

 • ebtartás bejelentésével kapcsolatos ügyintézés

 • termőföld haszonbérleti és adásvételi szerződések, valamint

 • egyéb hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos ügyintézés

 • közvilágítási hibákkal kapcsolatos ügyintézés

 • titkársági ügyek
 • iktatás

Oláh Judit

igazgatási főelőadó

Igazgatás

Telefon: 06-26-370-348

E-mail: igazgatas@perbal.hu

 • szociális ügyek

 • települési támogatás
  (rendkívüli, lakásfenntartásra, gyermekek ellátására, gyógyszerre)

 • tűzifa támogatás
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 • Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

 • munkaügyi feladatok ellátása

 • hagyatéki ügyek

 • gyámügyek

 • népesség nyilvántartás (lakcím be és kijelentés)

 • üzletek működésének engedélyezése

 • telephelyengedélyek kiadása

 • Üzletek listája: https://www.govcenter.hu/uzlet/Public/Uzleteklista.aspx?onk id=32
 • Piacok, vásárok, bevásárlóközpontok listája: https://www.govcenter.hu/piac/Public/iPublikalas.aspx?Ty=2&onk id=469
 • Telephelyek listája: https://www.govcenter.hu/telephely/Public/Teleplista.aspx?onk id=1
 • Rendezvények listája: https://www.govcenter.hu/rendezveny/Public/Rendezvenyeklista.aspx?onk id=40

Marádicsné Drenda Mária

anyakönyvvezető

Anyakönyv

Telefon: 06-26-370-349

             06-26-570-006

 • anyakönyvek vezetése

 • házasságkötések vezetése

 

Marádicsné Drenda Mária

adóügyi főelőadó

Pénzügy

Telefon: 06-26-370-349,
             06-26-570-006

E-mail: penzugy@perbal.hu

 • adóügyi feladatok

 • adó- és értékbizonyítvány

 • hulladékszállítással kapcsolatos ügyek

 • adóigazolások kiadása

 • talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok

 • magánfőzéshez kapcsolódó bejelentési kötelezettség

Lenthár Lajosné pénzügyi főelőadó

Pénzügy

Telefon:
06-26-370-349,
06-26-570-006

E-mail: penzugy@perbal.hu

 • pénzügyi feladatok

 • pénztár

 • átutalások és azokkal kapcsolatos ügyintézés

Matheisz Annamária pénzügyi előadó

Pénzügy

Telefon:
06-26-370-349,
06-26-570-006

E-mail: penzugy@perbal.hu

 • könyvelés

 • pénzügyi feladatok

 • közműrákötések befizetéséről szóló igazolások kiadása

 • önkormányzati lakások és üzlethelyiségek bérleti és közüzemi díjaival kapcsolatos ügyintézés

 

Urr Gábor
települési főépítész

Telefon: 06-26-370-350

Mobil: 06-30-954-4408

E-mail: urrgabor@freestart.hu

Ügyfélfogadás: szerdánként 10-12 óráig a Polgármesteri Hivatalban.
Előre egyeztetett módon és helyszínen lehetséges délutáni vagy kora esti időpont is.

 • tájékoztatás a helyi építési szabályozásról

 • tájékoztatás, egyeztetés építési-, telekalakítási-, településrendezési ügyekben

 • előzetes tervegyeztetés az építéshatósági építési engedélyezési eljárások előtt kötelezően lefolytatandó helyi településképi véleményezési eljárásokban

 • előzetes egyeztetés építéshatósági építési engedély nélkül végezhető, de helyi rendeletben településképi bejelentéshez kötött építési munkák
  (pl. utcai kerítés, előtető, kocsi beálló, kereskedelmi pavilon építése, homlokzat átszínezés, reklámtábla-elhelyezés stb.) tárgyában

 • tájékoztatás egyéb települési építési-műszaki ügyekben