A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi tevékenysége

2015 . február 12 .
Lányok viseletben -
Német Nemzetiségi farsang 2014.

Lányok viseletben - Német Nemzetiségi farsang 2014.

Nemzetiségi önkormányzatunk csekély összegből gazdálkodik évek óta. Az idei évben a működési támogatás (270.710.-Ft) összege mellé szép összeget nyertünk a feladatalapú támogatás pályázaton (1.754.376.-Ft), valamint a 2014. évi tavaszi választások lebonyolításáért, szervezéséért kaptunk 84.600.-Ft-ot.

Rendezvényeinkkel – mint mindig – szorosan bekapcsolódunk községünk életébe.

2014. évi rendezvényeink, illetve általunk támogatott rendezvények

Január:

 • Megtartottuk önkormányzatunk éves beszámolóját, tájékozatóját, leadtuk Perbál Község képviselő testületének.
 • Részt vettünk a zsűri munkájában a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Német Nemzetiségi Ének Versenyén (Kreisz Györgyné, Mayer József)

Február:

 • Német Nemzetiségi Farsang (200.000.-Ft)
 • Bakai Anikó elnök részt vett a febr. 1-jén Budaörsön megrendezésre kerülő ÉMNÖSZ közgyűlésen
 • Iskolába Csalogató program (német műsor)
 • Kistérségi Német Nemzetiségi Vers-és prózamondó Verseny, Pilisszentiván (Útiköltséget fizettünk- 20.000.-Ft). 9 tanulónkból 2 továbbjutott a megyei döntőbe.
 • Adatokat szolgáltattunk az MTA Kisebbségkutató Intézetének, valamint az ÉMNÖSZ Irodának a kitelepítési emlékművünkről, illetve a kitelepítési megemlékezésekről
 • Előkészítettük a 2014. évi tavaszi választásokat (Információk, szórólapok, plakátok, regisztrációk, stb.)
 • Adatszolgáltatás a Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya részére
 • Ténylegesen is elkezdődött a svábruhák varratása a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola részére
 • 150.000.-Ft-tal támogattuk a Kövér Hattyúk zenekart

Március:

 • Mayer József, Simek György és Kreisz György részt vettek az ÉMNÖSZ közgyűlésén Budaörsön 2014. március 1-jén
 • Kitöltöttük a Német kör betelepülési emlékművel kapcsolatos kérdőívét
 • Nemzeti ünnepünkön koszorúztunk
 • Segítséget nyújtottunk az új helytörténeti tablósorozat elkészítéséhez, a régieket pedig az iskola folyosóin, termeiben helyeztük el
 • Bakai Anikó részt vett Budakeszi város kitelepítési megemlékezésén
 • Kreisz György részt vett Piliscsaba község kitelepítési megemlékezésén

Április:

 • Megyei Német Nemzetiségi Énekverseny, 2014. április 10., az útiköltséget térítettük az iskolások számára
 • 2014. április 13-án megtartottuk Kitelepítési megemlékezésünket, melyen fellépett a Maklári kórus, a Kis-forrás Német nemzetiségi Általános Iskola diákjai és tanárai, a „Vergissmeinnicht” kórus, beszédet Simon Péter történész mondott. A zenét a „Dicke Schwäne” zenekar szolgáltatta. A délelőtti szentmise a kitelepítettekért szólt.
 • Részt vettünk a Kulturális Kerekasztal ülésén, melyen előkészítettük a Perbáli Határjárást
 • Kreisz György, Simek György és Mayer József részt vettek Perbál Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának zenés estjén

Május:

 • Részt vettünk a Szent- Anna-napi Búcsú alkalmával megrendezésre kerülő RETrO kiállítás szervezésében
 • Előkészítettük, és részt vettünk a 2. Perbáli Határjáráson, melyen közel 100 német vendégünk volt partnerközségünkből
 • A tánccsoport a Határjárás kulturális estjén lépett fel először az új sváb tánc ruhákban
 • Támogattuk a Pünkösdi Kapunyitogató Gyermekprogramot
 • Részt vettünk a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola szakköri kiállítás megnyitóján

Június:

 • Részt vettünk a Kis-forrás Németnemzetiségi Általános Iskola évzáróján, ahol két ballagó nyolcadikos diákot könyvutalvánnyal jutalmaztunk német nemzetiségi területen végzett kiemelkedő munkájukért
 • Kreisz György és Mayer József részt vett az ÉMNÖSZ közgyűlésén, Budaörsön 2014. június 27-én

Július:

 • Fogadtuk és vendégül láttuk a Saint Luisi Dunamenti Ifjúsági Sváb Tánccsoportot, mely a zsámbéki Lochberg tánccsoport vendége volt néhány napig
 • Részt vettünk a Szent- Anna-napi Búcsú rendezvényein

Augusztus:

 • Bakai Anikó részt vett az ÉMNÖSZ közgyűlésén, Budaörsön 2014. június 27-én
 • Javaslatot tettünk az indulni kívánó nemzetiségi képviselők személyére, ezt a javaslatot továbbítottuk az ÉMNÖSZ – mint jelölő szervezet – felé
 • Közreműködtünk a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Cserediák Programjának előkészítésében, a programok összeállításában

Szeptember:

 • Részt vettünk a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén (szept. 1.)
 • Az elsős kisdiákok Schultüte ajándékot kaptak az évnyitón, melynek költségeit önkormányzatunk fedezte
 • Részt vettünk az iskola Diákcsere programjainak lebonyolításában, a Kis-forrás Iskolanapok rendezvényein
 • Előkészítettük az őszi, helyi választásokat (plakátok, szórólapok, regisztrációk, stb.)
 • Utólagos pályázati ellenőrzést kaptunk (NEMZ-TAB-13-0073 azonosítószámú német nemzetiségi táborról). Az ellenőrzést az Emberi Erőforrás Minisztériuma munkatársai végezték, és mindent rendben találtak.

Október:

 • Részt vettünk a község 2015. évi programtervezetének összeállításában
 • Jelenlétünkkel támogattuk az iskola javára rendezett zenés rendezvényt (Retro est)
 • Közreműködtünk a község új honlapjának összeállításában (önkormányzatunk is helyet kapott a felületen, ehhez szolgáltattunk anyagot)
 • Alakuló ülésünkön megválasztottuk képviselőink tisztségviselőit
 • Koszorúztunk nemzeti ünnepünkön
 • Segítséget nyújtottunk Rimóczi Tamás és Pál Ákos perbáli lakosok főiskolai diploma munkájához, melyeket a német nemzetiséggel, a német nemzetiségi oktatással kapcsolatosan írtak

November:

 • Részt vettünk a kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Mézeskalács Óvoda Márton-napi rendezvényén
 • Együttműködési megállapodást kötöttünk a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskolával
 • Bakai Anikó részt vett az ÉMNÖSZ közgyűlésén, valamint közmeghallgatáson, Budaörsön 2014. november 29-én
 • Együttműködési megállapodást kötöttünk az ÉMNÖSZ-szel

December:

 • Mayer József részt vett a zsűri munkájában a Kis-forrás Német nemzetiségi Általános Iskola Helyi Vers-és prózamondó Versenyén 2014. december 8-án
 • Diákcserés szülői értekezlet (a következő diákcsere program előkészítése)
 • Részt vettünk a község falukarácsony rendezvényén
 • Részt vettünk az iskola karácsony délelőttjén, műsorán, mely tartalmaz német nyelvű programot is
 • Megtartottuk évi közmeghallgatásunkat
 • Hozzájárultunk és részt veszünk a község elöljáróinak, intézményvezetőinek év végi összejövetelén, mely alkalomból megnyitottuk helytörténeti kiállítótermünket is

Az idei évben támogattuk, illetve jutalmaztuk nemzetiségi területen végzett munkájukért:

 • „Dicke Schwäne” zenekart (150.000.-Ft + 100.000.-Ft)
 • Közösségi Ház (200.000.-Ft)
 • Helytörténeti kiállítás, Szent Anna napi búcsú (140.000.-Ft)
 • Szent Anna Alapítvány (templom renoválása, plébánia állagmegőrzése). 300.-000.-Ft
 • Maklári József kórus (50.000.-Ft)
 • Mézeskalács Óvoda (50.000.-Ft)
 • Pünkösdi Kapunyitogató Program (30.000.-Ft)
 • Saint luisi dunamenti sváb tánccsoport fogadása (15.000.-Ft)
 • Napraforgó Nyugdíjas Klub (50.000.-Ft)
 • Idősek megajándékozása (150.000.-Ft)
 • Év végi összejövetel (20.000.-Ft)
 • Kis-forrás Német Nemzetiségi Iskola részére:
 • Könyvek vásárlása 54.600.-Ft – tanári segédletek, szótárak, könyvek
 • Nyolcadikos diákok jutalmazása: 10.000.-Ft
 • Versenyen való részvétel támogatása: 113.910.-Ft
 • Szavalóverseny jutalmazása: 20.000.-Ft
 • 18 új sváb táncruhát varrattunk a Sonnenstrahlen tánccsoport részére: 306.930.-Ft
 • Schultüte összeállítása az első osztályos tanulóknak: 20.000.-Ft
 • Diákcsere program: 200.000.-Ft
  Összesen: 725.440.-Ft

A 2014. évben nyújtott támogatásunk összesen: 2.000.440.-Ft

A Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola kiemelten ápolja a német nemzetiségi hagyományokat (versenyek, tánc stb.), a NNÖ programjait fellépéseivel. Így támogatásunkból is kiemelten részesül, de igyekszünk minden olyan rendezvényt, eseményt, szervezetet, csoportot, támogatni, amely valamilyen formában kapcsolódik a német nemzetiségi hagyományok ápolásához, megőrzéséhez, továbbadásához. Hiszen egy nemzetiségi önkormányzat elsődleges feladata saját nemzetiségi hagyományainak megőrzése, ápolása továbbadása. S éppen ezért az ehhez kapcsolódó tevékenységek, események, programok támogatása.
Itt szeretném megköszönni az iskolának, az iskola vezetésének a közös munkát, a jó együttműködést.
Valamint a Közösségi Ház vezetőjének, Kúti Máriának is a jó együttműködést, segítséget programjaink, pályázataink során.

A tavalyi év több feladatot is rótt ránk:

 • A tavaszi és az őszi választások előkészítése (regisztrációk)
 • Együttműködési megállapodás kötése az ÉMNÖSZ-szel.
 • Együttműködési megállapodás a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskolával
 • Együttműködési megállapodás Perbál Község Önkormányzatával
 • Januárban beadtuk az idei évi feladatalapú pályázatunkat, melyen az idei évben is az élvonalban „végeztünk”
 • Adatokat szolgáltattunk az MTA Kisebbségkutató Intézetének, valamint az ÉMNÖSZ Irodának a kitelepítési emlékművünkről, illetve a kitelepítési megemlékezésekről
 • Adatszolgáltatás a Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya részére
 • Kitöltöttük a Német kör betelepülési emlékművel kapcsolatos kérdőívét
 • Utólagos pályázati ellenőrzést kaptunk (NEMZ-TAB-13-0073 azonosítószámú német nemzetiségi táborról). Az ellenőrzést az Emberi Erőforrás Minisztériuma munkatársai végezték, és mindent rendben találtak.

A tavalyi évben vásároltunk, illetve a tavalyi év költségei:

 • Könyvvásárlás saját részre: 63.600.-Ft
 • Nemzetiségi Farsang: 200.000.-Ft
 • Kitelepítési megemlékezés: 40.000.-Ft
 • Deutscher Kalender: 9.600.-Ft

Előttünk álló feladatok:

 • Az új testület munkájának összehangolása
 • Részvétel az ÉMNÖSZ közgyűlésein, rendezvényein
 • A német nyelv és kultúra ápolása, hagyományőrzés, hagyományápolás
 • A német nemzetiségi nyelvoktatás kiemelt támogatása
 • Pályázatok figyelése, írása, beadása
 • Nemzetiségi tanítóként Bakai Anikó az oktatással kapcsolatos rendezvényeket is rendszeresen látogatja.
 • Tevékenyen szeretnénk továbbra is részt venni a község életében, eseményeiben. Minden meghívásnak igyekszünk eleget tenni.
 • Nemzeti ünnepeinkkel együtt koszorúzunk a község önkormányzatával, szervezeteivel, intézményeivel. Köszönjük a polgármester úrnak, hogy ezt mindig összefogja, szervezi!
 • Az iskola versenyein mindig részt veszünk a zsűri munkájában. Németországból érkező vendégeink fogadásán, programjain jelen vagyunk.
 • Támogatjuk, és tevékenyen kivesszük részünket a Helytörténeti Kör munkájában.
 • Továbbra is élni szeretnénk véleményezési, egyetértési, javaslattételi jogunkkal a Perbálért Érdemérem, a Díszpolgári cím várományosa kapcsán, valamint minden nemzetiséget érintő kérdésben.

  Köszönjük ebben Perbál Község Önkormányzatának, valamint a Polgármesteri Hivatal segítségét!

Itt szeretném megköszönni a titkárságnak, a hivatal jegyzőjének dr. Réz Zsoltnak, a pénzügyi osztálynak egész éves munkáját, segítségét. Különösen kiemelném Matheisz Annamária, Hermán Attiláné és Lenthár Lajosné segítségét munkánk kapcsán.
Köszönjük a polgármester úrnak, hogy rendszeresen látogatja rendezvényeinket!

Jó kapcsolatot ápolunk többek között:

 • Perbál Község Önkormányzatával, a Polgármesteri Hivatallal
 • A Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskolával
 • A Közösségi Ház vezetőjével
 • A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal, mely sajnálatunkra ez év októberében megszűnt
 • A „Dicke Schwäne” zenekarral
 • A Maklári József kórussal és vezetőjével
 • A „Napraforgó” Nyugdíjas Klubbal
 • A Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzattal
 • A budajenői „Ringlein” sváb tánccsoporttal
 • A zsámbéki „Lochberg” Regionális Tánccsoporttal
 • A németországi partenerközségünk Burgwald elöljáróival
 • A Burgwaldi Partnerkapcsolati Egyesülettel

Terveink között szerepel többek között:

 • Helytörténeti kiállítótermükről fényképes ismertetőt készítünk és küldünk az „Örökség – Kultúra” Oktatási E-Könyvtár Szerkesztősége részére, hogy kiállítótermünk és annak anyaga bekerülhessen a „Ungarndeutsche Heimatmuseen und Heimatstuben” című multimédiás DVD anyagába.
 • Nemzetiségi kerekasztal megalapítása
 • További helytörténeti kiállítások szervezése (gyűjtőmunka)
 • Saját szervezésű német nemzetiségi programok rendezése
 • A temető régi sváb sírjainak karbantartása, állagmegőrzése (elkülönítettünk 100.000.-ft-ot)
 • További sváb tánc ruhák varratása
 • A júniusban községünkbe látogató fiatal focisták fogadása, programjaik támogatása
 • Községünk honlapján a német nemzetiségi honlap folyamatos frissítése, aktualizálása, német nyelvű tartalmak megjelentetése
 • Támogatjuk a polgármester úr kezdeményezését, miszerint a kitelepítettek által írt Heimatbuch-ot lefordíttatjuk magyar nyelvre
 • Fiatalok bevonása munkánkba

Lehetőségeinkhez mérten támogatni szeretnénk: 

 • A Partnerkapcsolatot
 • A Diákcserét
 • A diákok németországi és perbáli foci találkozóját
 • Az iskola és az óvoda helyi német nemzetiségi versenyeit és programjait
 • Diákjaink regionális, megyei és országos versenyeken való részvételét
 • A Szent-Vendel kápolna újjáépítését

A beszámoló végén szeretném megköszönni a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek a közös munkát, a segítséget, egész éves tevékenységüket!
Sajnálatunkra az eddigi négy fő helyett három fővel működünk tovább a következő ciklusban. Kiemeljük, és megköszönjük Simek György elköszönő képviselőtársunk nemzetiségi területen, elnök, és elnökhelyettesként három cikluson át végzett munkáját!

Bakai Anikó
Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

Hírek, aktualitások

ügyfélfogadás

Tisztelt Ügyfeleink! A Budakeszi és a Budaörsi Kormányablak 2017. október 23-án (hétfőn) zárva tart. A hét többi napján a megszokott ügyfélfogadási időben várjuk Önöket!  ...

Művészeti pályázat egyéni indulók és közösségek számára 2017-ben Perbál Község Önkormányzata és a Perbáli Hírmondó pályázatot hirdet egyéni indulók és közösségek számára „Perbál rejtett kincsei” címmel....

Ajánlatkérő: Mézeskalács Óvoda Konyha Teljesítés helye: 2074. Perbál Szabadság u 9. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2017. október 09 Ajánlatté...

A kémény potenciális veszélyforrás. A rendszeres ellenőrzéssel megelőzhetők a lehetséges veszélyhelyzetek, a kéménytűz és a szénmonoxid-szivárgás okozta mérgezés. Az élet- és preventív tűzvédelem érdekében a lakosság leg...

Hirdetések