A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi tevékenysége

2015 . február 12 .
Lányok viseletben -
Német Nemzetiségi farsang 2014.

Lányok viseletben - Német Nemzetiségi farsang 2014.

Nemzetiségi önkormányzatunk csekély összegből gazdálkodik évek óta. Az idei évben a működési támogatás (270.710.-Ft) összege mellé szép összeget nyertünk a feladatalapú támogatás pályázaton (1.754.376.-Ft), valamint a 2014. évi tavaszi választások lebonyolításáért, szervezéséért kaptunk 84.600.-Ft-ot.

Rendezvényeinkkel – mint mindig – szorosan bekapcsolódunk községünk életébe.

2014. évi rendezvényeink, illetve általunk támogatott rendezvények

Január:

 • Megtartottuk önkormányzatunk éves beszámolóját, tájékozatóját, leadtuk Perbál Község képviselő testületének.
 • Részt vettünk a zsűri munkájában a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Német Nemzetiségi Ének Versenyén (Kreisz Györgyné, Mayer József)

Február:

 • Német Nemzetiségi Farsang (200.000.-Ft)
 • Bakai Anikó elnök részt vett a febr. 1-jén Budaörsön megrendezésre kerülő ÉMNÖSZ közgyűlésen
 • Iskolába Csalogató program (német műsor)
 • Kistérségi Német Nemzetiségi Vers-és prózamondó Verseny, Pilisszentiván (Útiköltséget fizettünk- 20.000.-Ft). 9 tanulónkból 2 továbbjutott a megyei döntőbe.
 • Adatokat szolgáltattunk az MTA Kisebbségkutató Intézetének, valamint az ÉMNÖSZ Irodának a kitelepítési emlékművünkről, illetve a kitelepítési megemlékezésekről
 • Előkészítettük a 2014. évi tavaszi választásokat (Információk, szórólapok, plakátok, regisztrációk, stb.)
 • Adatszolgáltatás a Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya részére
 • Ténylegesen is elkezdődött a svábruhák varratása a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola részére
 • 150.000.-Ft-tal támogattuk a Kövér Hattyúk zenekart

Március:

 • Mayer József, Simek György és Kreisz György részt vettek az ÉMNÖSZ közgyűlésén Budaörsön 2014. március 1-jén
 • Kitöltöttük a Német kör betelepülési emlékművel kapcsolatos kérdőívét
 • Nemzeti ünnepünkön koszorúztunk
 • Segítséget nyújtottunk az új helytörténeti tablósorozat elkészítéséhez, a régieket pedig az iskola folyosóin, termeiben helyeztük el
 • Bakai Anikó részt vett Budakeszi város kitelepítési megemlékezésén
 • Kreisz György részt vett Piliscsaba község kitelepítési megemlékezésén

Április:

 • Megyei Német Nemzetiségi Énekverseny, 2014. április 10., az útiköltséget térítettük az iskolások számára
 • 2014. április 13-án megtartottuk Kitelepítési megemlékezésünket, melyen fellépett a Maklári kórus, a Kis-forrás Német nemzetiségi Általános Iskola diákjai és tanárai, a „Vergissmeinnicht” kórus, beszédet Simon Péter történész mondott. A zenét a „Dicke Schwäne” zenekar szolgáltatta. A délelőtti szentmise a kitelepítettekért szólt.
 • Részt vettünk a Kulturális Kerekasztal ülésén, melyen előkészítettük a Perbáli Határjárást
 • Kreisz György, Simek György és Mayer József részt vettek Perbál Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának zenés estjén

Május:

 • Részt vettünk a Szent- Anna-napi Búcsú alkalmával megrendezésre kerülő RETrO kiállítás szervezésében
 • Előkészítettük, és részt vettünk a 2. Perbáli Határjáráson, melyen közel 100 német vendégünk volt partnerközségünkből
 • A tánccsoport a Határjárás kulturális estjén lépett fel először az új sváb tánc ruhákban
 • Támogattuk a Pünkösdi Kapunyitogató Gyermekprogramot
 • Részt vettünk a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola szakköri kiállítás megnyitóján

Június:

 • Részt vettünk a Kis-forrás Németnemzetiségi Általános Iskola évzáróján, ahol két ballagó nyolcadikos diákot könyvutalvánnyal jutalmaztunk német nemzetiségi területen végzett kiemelkedő munkájukért
 • Kreisz György és Mayer József részt vett az ÉMNÖSZ közgyűlésén, Budaörsön 2014. június 27-én

Július:

 • Fogadtuk és vendégül láttuk a Saint Luisi Dunamenti Ifjúsági Sváb Tánccsoportot, mely a zsámbéki Lochberg tánccsoport vendége volt néhány napig
 • Részt vettünk a Szent- Anna-napi Búcsú rendezvényein

Augusztus:

 • Bakai Anikó részt vett az ÉMNÖSZ közgyűlésén, Budaörsön 2014. június 27-én
 • Javaslatot tettünk az indulni kívánó nemzetiségi képviselők személyére, ezt a javaslatot továbbítottuk az ÉMNÖSZ – mint jelölő szervezet – felé
 • Közreműködtünk a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola Cserediák Programjának előkészítésében, a programok összeállításában

Szeptember:

 • Részt vettünk a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén (szept. 1.)
 • Az elsős kisdiákok Schultüte ajándékot kaptak az évnyitón, melynek költségeit önkormányzatunk fedezte
 • Részt vettünk az iskola Diákcsere programjainak lebonyolításában, a Kis-forrás Iskolanapok rendezvényein
 • Előkészítettük az őszi, helyi választásokat (plakátok, szórólapok, regisztrációk, stb.)
 • Utólagos pályázati ellenőrzést kaptunk (NEMZ-TAB-13-0073 azonosítószámú német nemzetiségi táborról). Az ellenőrzést az Emberi Erőforrás Minisztériuma munkatársai végezték, és mindent rendben találtak.

Október:

 • Részt vettünk a község 2015. évi programtervezetének összeállításában
 • Jelenlétünkkel támogattuk az iskola javára rendezett zenés rendezvényt (Retro est)
 • Közreműködtünk a község új honlapjának összeállításában (önkormányzatunk is helyet kapott a felületen, ehhez szolgáltattunk anyagot)
 • Alakuló ülésünkön megválasztottuk képviselőink tisztségviselőit
 • Koszorúztunk nemzeti ünnepünkön
 • Segítséget nyújtottunk Rimóczi Tamás és Pál Ákos perbáli lakosok főiskolai diploma munkájához, melyeket a német nemzetiséggel, a német nemzetiségi oktatással kapcsolatosan írtak

November:

 • Részt vettünk a kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Mézeskalács Óvoda Márton-napi rendezvényén
 • Együttműködési megállapodást kötöttünk a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskolával
 • Bakai Anikó részt vett az ÉMNÖSZ közgyűlésén, valamint közmeghallgatáson, Budaörsön 2014. november 29-én
 • Együttműködési megállapodást kötöttünk az ÉMNÖSZ-szel

December:

 • Mayer József részt vett a zsűri munkájában a Kis-forrás Német nemzetiségi Általános Iskola Helyi Vers-és prózamondó Versenyén 2014. december 8-án
 • Diákcserés szülői értekezlet (a következő diákcsere program előkészítése)
 • Részt vettünk a község falukarácsony rendezvényén
 • Részt vettünk az iskola karácsony délelőttjén, műsorán, mely tartalmaz német nyelvű programot is
 • Megtartottuk évi közmeghallgatásunkat
 • Hozzájárultunk és részt veszünk a község elöljáróinak, intézményvezetőinek év végi összejövetelén, mely alkalomból megnyitottuk helytörténeti kiállítótermünket is

Az idei évben támogattuk, illetve jutalmaztuk nemzetiségi területen végzett munkájukért:

 • „Dicke Schwäne” zenekart (150.000.-Ft + 100.000.-Ft)
 • Közösségi Ház (200.000.-Ft)
 • Helytörténeti kiállítás, Szent Anna napi búcsú (140.000.-Ft)
 • Szent Anna Alapítvány (templom renoválása, plébánia állagmegőrzése). 300.-000.-Ft
 • Maklári József kórus (50.000.-Ft)
 • Mézeskalács Óvoda (50.000.-Ft)
 • Pünkösdi Kapunyitogató Program (30.000.-Ft)
 • Saint luisi dunamenti sváb tánccsoport fogadása (15.000.-Ft)
 • Napraforgó Nyugdíjas Klub (50.000.-Ft)
 • Idősek megajándékozása (150.000.-Ft)
 • Év végi összejövetel (20.000.-Ft)
 • Kis-forrás Német Nemzetiségi Iskola részére:
 • Könyvek vásárlása 54.600.-Ft – tanári segédletek, szótárak, könyvek
 • Nyolcadikos diákok jutalmazása: 10.000.-Ft
 • Versenyen való részvétel támogatása: 113.910.-Ft
 • Szavalóverseny jutalmazása: 20.000.-Ft
 • 18 új sváb táncruhát varrattunk a Sonnenstrahlen tánccsoport részére: 306.930.-Ft
 • Schultüte összeállítása az első osztályos tanulóknak: 20.000.-Ft
 • Diákcsere program: 200.000.-Ft
  Összesen: 725.440.-Ft

A 2014. évben nyújtott támogatásunk összesen: 2.000.440.-Ft

A Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola kiemelten ápolja a német nemzetiségi hagyományokat (versenyek, tánc stb.), a NNÖ programjait fellépéseivel. Így támogatásunkból is kiemelten részesül, de igyekszünk minden olyan rendezvényt, eseményt, szervezetet, csoportot, támogatni, amely valamilyen formában kapcsolódik a német nemzetiségi hagyományok ápolásához, megőrzéséhez, továbbadásához. Hiszen egy nemzetiségi önkormányzat elsődleges feladata saját nemzetiségi hagyományainak megőrzése, ápolása továbbadása. S éppen ezért az ehhez kapcsolódó tevékenységek, események, programok támogatása.
Itt szeretném megköszönni az iskolának, az iskola vezetésének a közös munkát, a jó együttműködést.
Valamint a Közösségi Ház vezetőjének, Kúti Máriának is a jó együttműködést, segítséget programjaink, pályázataink során.

A tavalyi év több feladatot is rótt ránk:

 • A tavaszi és az őszi választások előkészítése (regisztrációk)
 • Együttműködési megállapodás kötése az ÉMNÖSZ-szel.
 • Együttműködési megállapodás a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskolával
 • Együttműködési megállapodás Perbál Község Önkormányzatával
 • Januárban beadtuk az idei évi feladatalapú pályázatunkat, melyen az idei évben is az élvonalban „végeztünk”
 • Adatokat szolgáltattunk az MTA Kisebbségkutató Intézetének, valamint az ÉMNÖSZ Irodának a kitelepítési emlékművünkről, illetve a kitelepítési megemlékezésekről
 • Adatszolgáltatás a Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya részére
 • Kitöltöttük a Német kör betelepülési emlékművel kapcsolatos kérdőívét
 • Utólagos pályázati ellenőrzést kaptunk (NEMZ-TAB-13-0073 azonosítószámú német nemzetiségi táborról). Az ellenőrzést az Emberi Erőforrás Minisztériuma munkatársai végezték, és mindent rendben találtak.

A tavalyi évben vásároltunk, illetve a tavalyi év költségei:

 • Könyvvásárlás saját részre: 63.600.-Ft
 • Nemzetiségi Farsang: 200.000.-Ft
 • Kitelepítési megemlékezés: 40.000.-Ft
 • Deutscher Kalender: 9.600.-Ft

Előttünk álló feladatok:

 • Az új testület munkájának összehangolása
 • Részvétel az ÉMNÖSZ közgyűlésein, rendezvényein
 • A német nyelv és kultúra ápolása, hagyományőrzés, hagyományápolás
 • A német nemzetiségi nyelvoktatás kiemelt támogatása
 • Pályázatok figyelése, írása, beadása
 • Nemzetiségi tanítóként Bakai Anikó az oktatással kapcsolatos rendezvényeket is rendszeresen látogatja.
 • Tevékenyen szeretnénk továbbra is részt venni a község életében, eseményeiben. Minden meghívásnak igyekszünk eleget tenni.
 • Nemzeti ünnepeinkkel együtt koszorúzunk a község önkormányzatával, szervezeteivel, intézményeivel. Köszönjük a polgármester úrnak, hogy ezt mindig összefogja, szervezi!
 • Az iskola versenyein mindig részt veszünk a zsűri munkájában. Németországból érkező vendégeink fogadásán, programjain jelen vagyunk.
 • Támogatjuk, és tevékenyen kivesszük részünket a Helytörténeti Kör munkájában.
 • Továbbra is élni szeretnénk véleményezési, egyetértési, javaslattételi jogunkkal a Perbálért Érdemérem, a Díszpolgári cím várományosa kapcsán, valamint minden nemzetiséget érintő kérdésben.

  Köszönjük ebben Perbál Község Önkormányzatának, valamint a Polgármesteri Hivatal segítségét!

Itt szeretném megköszönni a titkárságnak, a hivatal jegyzőjének dr. Réz Zsoltnak, a pénzügyi osztálynak egész éves munkáját, segítségét. Különösen kiemelném Matheisz Annamária, Hermán Attiláné és Lenthár Lajosné segítségét munkánk kapcsán.
Köszönjük a polgármester úrnak, hogy rendszeresen látogatja rendezvényeinket!

Jó kapcsolatot ápolunk többek között:

 • Perbál Község Önkormányzatával, a Polgármesteri Hivatallal
 • A Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskolával
 • A Közösségi Ház vezetőjével
 • A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal, mely sajnálatunkra ez év októberében megszűnt
 • A „Dicke Schwäne” zenekarral
 • A Maklári József kórussal és vezetőjével
 • A „Napraforgó” Nyugdíjas Klubbal
 • A Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzattal
 • A budajenői „Ringlein” sváb tánccsoporttal
 • A zsámbéki „Lochberg” Regionális Tánccsoporttal
 • A németországi partenerközségünk Burgwald elöljáróival
 • A Burgwaldi Partnerkapcsolati Egyesülettel

Terveink között szerepel többek között:

 • Helytörténeti kiállítótermükről fényképes ismertetőt készítünk és küldünk az „Örökség – Kultúra” Oktatási E-Könyvtár Szerkesztősége részére, hogy kiállítótermünk és annak anyaga bekerülhessen a „Ungarndeutsche Heimatmuseen und Heimatstuben” című multimédiás DVD anyagába.
 • Nemzetiségi kerekasztal megalapítása
 • További helytörténeti kiállítások szervezése (gyűjtőmunka)
 • Saját szervezésű német nemzetiségi programok rendezése
 • A temető régi sváb sírjainak karbantartása, állagmegőrzése (elkülönítettünk 100.000.-ft-ot)
 • További sváb tánc ruhák varratása
 • A júniusban községünkbe látogató fiatal focisták fogadása, programjaik támogatása
 • Községünk honlapján a német nemzetiségi honlap folyamatos frissítése, aktualizálása, német nyelvű tartalmak megjelentetése
 • Támogatjuk a polgármester úr kezdeményezését, miszerint a kitelepítettek által írt Heimatbuch-ot lefordíttatjuk magyar nyelvre
 • Fiatalok bevonása munkánkba

Lehetőségeinkhez mérten támogatni szeretnénk: 

 • A Partnerkapcsolatot
 • A Diákcserét
 • A diákok németországi és perbáli foci találkozóját
 • Az iskola és az óvoda helyi német nemzetiségi versenyeit és programjait
 • Diákjaink regionális, megyei és országos versenyeken való részvételét
 • A Szent-Vendel kápolna újjáépítését

A beszámoló végén szeretném megköszönni a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek a közös munkát, a segítséget, egész éves tevékenységüket!
Sajnálatunkra az eddigi négy fő helyett három fővel működünk tovább a következő ciklusban. Kiemeljük, és megköszönjük Simek György elköszönő képviselőtársunk nemzetiségi területen, elnök, és elnökhelyettesként három cikluson át végzett munkáját!

Bakai Anikó
Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

Hírek, aktualitások

2018-as hirdetmény nagy

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A szavazás napja: 2018. április 8. A szavazás 6 órától 19 óráig tart....

Otthona és szerettei biztonsága a tét, ne kössön kompromisszumot! Tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanba, együttműködésével segítse az előírt feladatok elvégzését. Égéstermék-elvezetői ellenőrzésére és szük...

Hirdetések