Jobbágy Jánosné

Jobbágy Jánosné

Jobbágy Jánosné

“Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim!
Ilyenkor Búcsúkor általában egy díjazott kapja meg a Perbálért Érdemérmet. Ettől nagyon ritkán van eltérés, volt olyan év amikor nem volt kitüntetett és előfordult már olyan is, mikor ketten is részesültek benne. Nos, az idei év is ilyen.

A kitüntetések adományozása, átadási ceremóniája örömteli esemény, örül aki adja, általában örül neki a közönség, s természetesen örül az is, aki átveszi. Nos, az idei első díjazottunknál ebbe az örömbe szomorúság is vegyül. Mikor most, – a hagyomány szerint először felolvasom a határozatot, – tudni fogják, hogy miért.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012.(VI. 05.) számú határozata Perbálért érdemérem adományozásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2012. évben néhai Jobbágy Jánosnénak közösségi munkája elismeréseként, – posztumusz – a „Perbálért Érdemérmet” adományozza. A Perbálért Érdemérem a perbáli Anna-napi Búcsún kerül átadásra.

Mintegy félévvel ezelőtt polgármesteri tisztségem talán legnehezebb feladata elé állított, amikor el kellett búcsúztatnom Györgyit. Akkor nagyon nehéz volt elérzékenyülés nélkül beszélni róla, de most ennyi idő után sem sokkal könnyebb. A perbáliaknak nem hiszem, hogy be kellene mutatni Őt, vagy különösebben indokolni kellene a díj adományozását, hiszen mindenki ismerte, tisztelte. Személyében olyan közéleti ember hagyott itt minket hirtelen, ereje teljében, aki az egyik legrégebben, leghosszabb időn át képviselte Perbál érdekeit a különböző testületekben, civil szervezetekben. Nagyon aktívan, hasznosan segítette az önkormányzat munkáját. Akkor is, most is ki kell emeljem rendkívül jó meglátásait, pozitív megnyilvánulásait, melyekkel sokszor segített át sokakat holtpontokon.

Ezzel a kitüntetéssel is szeretnénk adózni emlékének, szeretnénk megköszönni munkáját.
Mivel sajnálatosan Ő már nem veheti át a kitüntetést, ezért felkérem lányát, Jobbágy Györgyit, hogy vegye át az Érdemérmet!”

(Varga László polgármester beszéde elhangzott 2012-ben, az Anna-napi Búcsún)

Hírek, aktualitások

tél

A hideg évszak beköszöntével nem csak melegen kell öltözködünk, de a megváltozott időjárási körülményekre is tekintettel kell lennünk, mind a közlekedésben, mind a váratlan helyzetekre való felkészülésben. Felkészülés a ...

Perbál – s erre egyre nagyobb a lakosság igénye -, őrzi gyöngyszemeit, éli, átörökíti hagyományait. Ilyen gyöngyszemek a perbáli receptek, melyek ott lapulnak a családok fiókjainak mélyén, s újra előkerülnek, „diva...

Hirdetések