Változások a kéményseprő-ipari tevékenységben

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi tartalmú tájékoztatás közzétételére kérte a megyei települések Hivatalait:

A Kstv. és a kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről szóló 401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a Kormány a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására kéményseprő-ipari szervként a hivatásos katasztrófavédelmi szervet jelölte ki.

A Kstv. 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján Pest megye valamennyi településén

  • aa) a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében,
  • ab) kizárólag az aa) alpont szerinti ingatlanokból álló társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, amelyben az égéstermék elvezető osztatlan közös tulajdonban van és
  • ac) az ab) alpont alá nem tartozó társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében a kéményseprő-ipari tevékenységet a kéményseprő-ipari szerv közfeladatként látja el.

A kéményseprő ipari tevékenység sormunka keretében és sormunka keretén kívül ellátandó feladatokból áll.

A Kstv. 2. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti ingatlanok esetében a sormunka keretében végzett tevékenység az előzetes írásbeli értesítés első és második időpontjában térítésmentes.

Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti társasházban, lakásszövetkezeti lakóépületben lévő, nem természetes személy tulajdonában álló, vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanok esetében a szolgáltatás az előzetes írásbeli értesítés szerinti első és második időpontban is költségtérítés ellenében történik.

A Kstv. 2. § (1) bekezdés a) pontban foglaltakon kívüli ingatlanok esetében (továbbiakban: közületi szektor) a szolgáltatást azon kéményseprő-ipari szolgáltatók láthatják el, akik az illetékes tűzvédelmi hatóság által nyilvántartásba vételre kerültek. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján (pestkatasztrofavedelem.hu/szolgáltatási-felugyelet) közzétételre kerültek azon kéményseprő-ipari szolgáltatók, akik Pest megye illetékességi területén a közületi szektorban tevékenységet végezhetnek.

Közületi szektorban a kéményseprő-ipari szolgáltatás nem sormunka keretében történik, azt az ingatlan használója köteles igénybe venni, díjfizetés ellenében. Az ingatlan használók a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján közzétett nyilvántartásából maguk választják meg, hogy a szolgáltatást kivel kívánják elvégeztetni. (A szolgáltatási díjakat minden közszolgáltató a honlapján köteles közzétenni.)

Összegezve:

  • Közületi szektorban a kéményseprő ipari szolgáltatást – a honlapunkból közzétett nyilvántartásból – az ingatlan használója által választott szolgáltató által kell igénybe venni. 
  • Lakossági szektorban (a feltételek teljesülése esetében) a sormunkát a kéményseprő-ipari szerv térítésmentesen végzi. 

Branyiczky Márk tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
nevében és megbízásából:

Ördög Tamás tű. őrnagy
hatósági osztályvezető

Hírek, aktualitások

ügyfélfogadás

Tisztelt Ügyfeleink! A Budakeszi és a Budaörsi Kormányablak 2017. október 23-án (hétfőn) zárva tart. A hét többi napján a megszokott ügyfélfogadási időben várjuk Önöket!  ...

Művészeti pályázat egyéni indulók és közösségek számára 2017-ben Perbál Község Önkormányzata és a Perbáli Hírmondó pályázatot hirdet egyéni indulók és közösségek számára „Perbál rejtett kincsei” címmel....

Ajánlatkérő: Mézeskalács Óvoda Konyha Teljesítés helye: 2074. Perbál Szabadság u 9. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2017. október 09 Ajánlatté...

A kémény potenciális veszélyforrás. A rendszeres ellenőrzéssel megelőzhetők a lehetséges veszélyhelyzetek, a kéménytűz és a szénmonoxid-szivárgás okozta mérgezés. Az élet- és preventív tűzvédelem érdekében a lakosság leg...

Hirdetések