Tisztelt Perbáli Polgárok!

2011 . szeptember 30 .

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KMOP-4.6.1/B-09-2010-0019. azonosítójú, „Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése a Mézeskalács Óvodában Perbálon” tárgyú pályázat közbeszerzési eljárás eredményeként a Via-nortonia Építőipari Kft. került ki nyertes ajánlattevőként. A Vállalkozó a Vállalkozói Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért 102.497.000,- Ft + 25.624.250,- Ft ÁFA, azaz összesen bruttó 128.121.250,- Ft átalánydíj illeti meg.

 2012. szeptember 28-án aláírták a vállalkozási szerződés 1. számú.módosítását. A szerződéses munkák végteljesítési határideje 2011. november 25-re módosult.

 

Perbál Község Képviselő-testülete a 48/2012. (IV.10.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Mézeskalács Óvoda körüli útépítési feladatok, útfelújítások kivitelezésére, valamint a Sportpálya északi oldalán, a Fő úttal párhuzamos járdaszakasznak a megépítésére vonatkozóan a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Via-Nortonia Kft-t (1215 Bp. Vasas u. 65-67.) árajánlatát fogadta el 14.952.000,- + Áfa értékben.

 

Hírek, aktualitások

munka

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala közterület-felügyel...

 Január elsejével megváltoztak a kéményseprés szabályai. A törvénymódosítás lényege, hogy az egylakásos épületek tulajdonosai az általuk használt tüzelő-, fűtőberendezés fajtájától függően évente vagy két évente továbbra...

Hirdetések