Tájékoztató a központi címregiszter létrehozásával kapcsolatos változásokról

2017 . június 22 . I

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét tartalmazó cím-adatbázissal. Ez nagyon sok problémát okozott mind a lakosság körében a lakcímügyintézések során, mind a közigazgatási feladatok ellátásakor az igazgatási szerveknek (tűzoltók, rendőrség, mentő stb.) és a közszolgáltatóknak egyaránt.

Ennek megoldásaképp a jelenleg különböző hatóságoknál párhuzamosan nyilvántartott címadatok egyetlen nyilvántartásba történő egyesítésével a Központi Címregiszter (a továbbiakban: KCR) létrehozásáról döntöttek.

A KCR célja, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek, a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek, és minden hatóság ezt az azonos adattartalmú nyilvántartást használja.

A KCR létrehozásának feladataival a települési jegyzőket bízták meg.

A Hivatal munkatársai a perbáli címek felülvizsgálata során, ahol szükséges volt a helyreigazítást elvégezték, illetve a továbbiakban is elvégzik a módosításokat. Azon címek, melyek jelenleg nem tekinthetők ténylegesnek, törlésre kerültek.

Házszám hiánya esetén a jegyző döntést hoz a házszám megállapításáról. Társasházak esetében a lakások helyes címének megállapítása érdekében szükség lehet a társasházi alapító okiratok módosítására.

Címváltozás esetén:

  • Az ingatlanba bejelentett személyek lakcím kártyájának cseréje szükséges. A lakcímkártya cseréje hatósági döntés miatt illetékmentes, a polgármesteri hivatalban intézhető.
  • A forgalmi engedély cseréje nem szükséges, ebbe – kérelemre – a kormányablakban illetékmentesen bejegyzik az új címet.
  • Személyi igazolványt cserélni emiatt nem szükséges, mert abban lakcím nem található.
  • A pénzintézetek felé az ügyfélnek van bejelentési kötelezettsége, mely szintén költségmentes.
  • A közszolgáltatók (TIGÁZ Zrt., ÉDV, ELMŰ, Magyar Posta Zrt.,) felé a hivatal a közterületek elnevezését és jellegét bejelenti, azonban a lakcímek megváltozását mindenkinek egyénileg kell bejelenteni a lakcímkártya cseréjét követően.
  • A címváltozással, ha a vállalkozás székhelyének (telephelyének) címe is megváltozik, ezt elektronikusan, ügyfélkapun keresztül a vállalkozás képviselője köteles a cégbíróságnak a változás bekövetkezését követő 180 napon belül bejelenteni, amelyet a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet megtenni.

A Központi Címregiszter kialakítása érdekében kérem a tisztelt Lakosság szíves megértését és együttműködését! 

                                                                                                       dr. Réz Zsolt jegyző

Hírek, aktualitások

Perbál címere

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2018. április 21-én, szombaton 8-12 óráig a 06 26 370 350-es telefonszámon ügyeletet tart. Megértésüket köszönjük!  ...

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején....

Hirdetések