Tájékoztató a központi címregiszter létrehozásával kapcsolatos változásokról

2017 . június 22 . I

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét tartalmazó cím-adatbázissal. Ez nagyon sok problémát okozott mind a lakosság körében a lakcímügyintézések során, mind a közigazgatási feladatok ellátásakor az igazgatási szerveknek (tűzoltók, rendőrség, mentő stb.) és a közszolgáltatóknak egyaránt.

Ennek megoldásaképp a jelenleg különböző hatóságoknál párhuzamosan nyilvántartott címadatok egyetlen nyilvántartásba történő egyesítésével a Központi Címregiszter (a továbbiakban: KCR) létrehozásáról döntöttek.

A KCR célja, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek, a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek, és minden hatóság ezt az azonos adattartalmú nyilvántartást használja.

A KCR létrehozásának feladataival a települési jegyzőket bízták meg.

A Hivatal munkatársai a perbáli címek felülvizsgálata során, ahol szükséges volt a helyreigazítást elvégezték, illetve a továbbiakban is elvégzik a módosításokat. Azon címek, melyek jelenleg nem tekinthetők ténylegesnek, törlésre kerültek.

Házszám hiánya esetén a jegyző döntést hoz a házszám megállapításáról. Társasházak esetében a lakások helyes címének megállapítása érdekében szükség lehet a társasházi alapító okiratok módosítására.

Címváltozás esetén:

  • Az ingatlanba bejelentett személyek lakcím kártyájának cseréje szükséges. A lakcímkártya cseréje hatósági döntés miatt illetékmentes, a polgármesteri hivatalban intézhető.
  • A forgalmi engedély cseréje nem szükséges, ebbe – kérelemre – a kormányablakban illetékmentesen bejegyzik az új címet.
  • Személyi igazolványt cserélni emiatt nem szükséges, mert abban lakcím nem található.
  • A pénzintézetek felé az ügyfélnek van bejelentési kötelezettsége, mely szintén költségmentes.
  • A közszolgáltatók (TIGÁZ Zrt., ÉDV, ELMŰ, Magyar Posta Zrt.,) felé a hivatal a közterületek elnevezését és jellegét bejelenti, azonban a lakcímek megváltozását mindenkinek egyénileg kell bejelenteni a lakcímkártya cseréjét követően.
  • A címváltozással, ha a vállalkozás székhelyének (telephelyének) címe is megváltozik, ezt elektronikusan, ügyfélkapun keresztül a vállalkozás képviselője köteles a cégbíróságnak a változás bekövetkezését követő 180 napon belül bejelenteni, amelyet a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet megtenni.

A Központi Címregiszter kialakítása érdekében kérem a tisztelt Lakosság szíves megértését és együttműködését! 

                                                                                                       dr. Réz Zsolt jegyző

Hírek, aktualitások

Figyelembe véve az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatait, valamint az Országos Közegészségügyi Központ szakmai ajánlásait, dr. Szentes Tamás országos tisztifőorvos Úr 2017. július 20-án (csütörtök) 00.00 ...

Hirdetések