TÁJÉKOZTATÁS a 2017. évi Perbáli Búcsú idején történő kitelepülésekről

2017 . július 28 .

Tisztelt Vállalkozók!

Vendéglátás tekintetében, – beleértve mindennemű étel és italforgalmazást, valamint a vendéglátással kapcsolatos egyéb közterület foglalás (pl. padok, asztalok) – pályáztatás, illetve meghívás alapján megtörtént!

TOVÁBBI ÉTEL-ITAL FORGALMAZÁS SZIGORÚAN TILOS!

A bazárosok (játék, ruha, ajándék… stb.) kizárólag, a Fő utca páratlan oldalán, 1 házszámtól (a Plébániától) a 9 házszámig, a járda és az árok közötti zöldterületre, illetve a Táncsics utcában települhetnek ki oly módon, hogy sem a gyalogosforgalmat, sem a járműforgalmat nem zárhatják el és nem akadályozhatják az ingatlantulajdonosok közlekedését.

Szigorúan tilos a Polgármesteri Hivatal előtti burkolt parkolóban és a Fő utca páros oldalán a felújított szakaszon bármely nemű kitelepülés!!!

Továbbra is tilos – még az engedélyezett területeken is – bármilyen felfestés, jelölés elhelyezése!!!

Területfoglalás kizárólag a Hivatal engedélyével, a Hivatal által kijelölt területre lehetséges. A területfoglalási szándékot a titkarsag@perbal.hu e-mail címre kérjük megküldeni, az igényelt terület nagyságának, valamint az árusítani kívánt termékek megjelölésével! Az előre foglalás további feltétele, hogy 2017. július 27-ig a területfoglalási díj megfizetésre kerüljön utalással, vagy személyesen a helyi Takarékszövetkezetben!

A befizetések igazolását, a befizetett összeg / terület feltüntetésével jól látható módon ki kell függeszteni a helyszínen!

A Hősök terére továbbra is csak a kézművesek, népi, vagy iparművészek települhetnek. Ennek elbírálása Sebestyénné Tankovits Anita joga és feladata. (30/205-6277, vagy kozhazperbal@gmail.com)

Polgármesteri Hivatal

Hírek, aktualitások

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága 2017. november 16-i ülésén elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázati anyagokat és a 48-60/2017...

A hideg évszak beköszöntével nem csak melegen kell öltözködünk, de a megváltozott időjárási körülményekre is tekintettel kell lennünk, mind a közlekedésben, mind a váratlan helyzetekre való felkészülésben. Felkészülés a ...

Hirdetések