Tájékoztatás

2009 . április 10 .

Perbál Község Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 36/1. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú orvosi rendelőt és szolgálati lakás ingatlant brutto 11.370.000,-Ft, azaz Tizenegymillió-háromszáz-hetvenezer forint eladási áron értékesíti az alábbi feltételekkel. Az orvosi rendelőre vonatkozóan az önkormányzat javára az adásvételi szerződés aláírását követő 10 év időtartamra ingyenes haszonélvezeti jog kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre. Továbbiakban úgy döntött a testület, hogy egy országos napilapban, valamint a helyben szokásos módon meghirdeti eladásra ezen feltétek mellett az ingatlant.

    

Perbál Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Perbál, Hunyadi u. 22. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant buttó 2.200.000,-Ft, azaz Kettőmillió-kettőszázezer forint  eladási áron értékesíti. Ennek alapján egy országos napilapban, valamint a helyben szokásos módos meghirdeti eladásra ezen feltételek mellett az ingatlant.

 

 

Hírek, aktualitások

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején....

Hirdetések