Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

2010 . szeptember 13 .

Polgármesteri Hivatal – Perbál

                       

a “Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatal – Perbál

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2074 Perbál, Fő utca 6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Napi feladatok: A kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos nyilvántartási és könyvelési feladatok végzése. A napi szállítói-vevői számlaforgalom kezelésében való közreműködés, bankügyintézés. Rendszeresen ismétlődő feladatok: Közreműködés a költségvetés és a költségvetési beszámoló számszaki és szöveges elkészítésében. Eseti feladatok: A gazdálkodásra vonatkozó gazdasági elemzések, tematikus anyagok elkészítésében való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. törvény, valamint a(z) Perbál Község Önkormányzat 1/2002.(I.28.) számú rendelete és a Polgármesteri Hivatal 1/2010.(II.16.) számú Caffeteria Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

–        Magyar állampolgárság,

–        Cselekvőképesség,

–         Büntetlen előélet,

–         Középiskola/gimnázium,

–         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

–         Közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés

–         Államháztartás területén szerzett legalább 2 éves szakmai gyakorlat

–         A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995.(II.03.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a I/16. feladatkörnél a II. besorolási osztályban előírt képesítés

–         Mérlegképes könyvelői végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

–         Pénzügyi, valamint önkormányzati területen szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

–         motívációs levelet, részletes önéletrajzot

–         iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát

–         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. október 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga László polgármester vagy dr. Réz Zsolt jegyző nyújt, a 06-30/9520-887 vagy a 06-26/570-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

–         Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal – Perbál címére történő megküldésével (2074 Perbál, Fő utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 785/2010., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

–         Perbál Község Önkormányzatának honlapja – 2010. szeptember 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.perbal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. szeptember 13.

Hírek, aktualitások

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején....

Hirdetések