Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

2010 . július 22 .

Polgármesteri Hivatal – Perbál

                       

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2074 Perbál, Fő utca 6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Napi feladatok: A kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos nyilvántartási és könyvelési feladatok végzése. A napi szállítói-vevői számlaforgalom kezelésében való közreműködés, bankügyintézés. Rendszeresen ismétlődő feladatok: Közreműködés a költségvetés és a költségvetési beszámoló számszaki és szöveges elkészítésében. Eseti feladatok: A gazdálkodásra vonatkozó gazdasági elemzések, tematikus anyagok elkészítésében való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Perbál Község Önkormányzat 1/2002.(I.28.) számú rendelete és a Polgármesteri Hivatal 1/2010.(II.16.) számú Caffeteria Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés
 • Államháztartás területén szerzett legalább 2 éves szakmai gyakorlat
 • A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995.(II.03.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a I/16. feladatkörnél a II. besorolási osztályban előírt képesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pénzügyi, valamint önkormányzati területen szerzett gyakorlat
 • mérlegképes könyvelői végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levelet, részletes önéletrajzot
 • iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2010. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga László polgármester vagy dr. Réz Zsolt jegyző nyújt, a 06-30/9520-887 vagy a 06-26/570-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal – Perbál címére történő megküldésével (2074 Perbál, Fő utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 692/2010, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.


A pályázat elbírálásának határideje:
2010. szeptember 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Perbál Község Önkormányzatának honlapja – 2010. július 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.perbal.hu honlapon szerezhet.

Hírek, aktualitások

tél

A hideg évszak beköszöntével nem csak melegen kell öltözködünk, de a megváltozott időjárási körülményekre is tekintettel kell lennünk, mind a közlekedésben, mind a váratlan helyzetekre való felkészülésben. Felkészülés a ...

Perbál – s erre egyre nagyobb a lakosság igénye -, őrzi gyöngyszemeit, éli, átörökíti hagyományait. Ilyen gyöngyszemek a perbáli receptek, melyek ott lapulnak a családok fiókjainak mélyén, s újra előkerülnek, „diva...

Hirdetések