“Perbál rejtett kincsei” – Meghosszabbított határidő!

Művészeti pályázat egyéni indulók és közösségek számára 2017-ben

Perbál Község Önkormányzata és a Perbáli Hírmondó pályázatot hirdet egyéni indulók és közösségek számára „Perbál rejtett kincsei” címmel.

Célunk, hogy felkutassuk és bemutassuk településünk „rejtett kincseit” – azokat a nem professzionális tehetségeket, akik itt élnek községünkben, de talán még sose léptek a nyilvánosság elé alkotásukkal.

Kiemelten várjuk diákok pályaműveit!

Különösen örülünk közösségek jelentkezésének is, mert hiszünk abban, hogy Perbál komoly erőforrásai a településen jelen lévő közösségek.

Emellett nagy örömmel vesszük azok pályamunkáit is, akik régóta, hivatásszerűen űzik szakmájukat, vagy hobbitevékenységként mélyedtek el egy-egy művészeti ágban. Szeretnénk, ha bemutatnák nekünk Perbál „rejtett kincseit” a saját szemükön keresztül.
Célunk továbbá, hogy egy kiállítás keretében minél sokszínűbben láttathassuk mindazt a művészeti értéket, amit községünk inspirált.

Általános tudnivalók

 • A pályázaton csak perbáli vagy perbáli kötődésű személyek, illetve közösségek indulhatnak.
 • A pályázatot csak akkor fogadjuk be, ha a kiírás mellékleteként kitöltött jelentkezési lapot a jelentkező a pályázatához csatolja.
 • Indulási feltétel, hogy a beküldött pályamű témája valamilyen módon kapcsolódjon Perbálhoz.
 • A pályázat meghosszabbított határideje: október 20!
 • Eredményhirdetés, kiállítás a beérkezett anyagokból: Falukarácsony (2017. december 9.)
 • A szervezők fenntartják maguknak azt a jogot, hogy nem minden pályaművet állítanak ki.

Kategóriák

 • Fotó
 • Képzőművészet: rajz, festmény, szobor, stb.
 • Alkalmazott művészet: textilművészetek, illusztráció, ékszer, faragás, stb.
 • Szépirodalom: novella, vers, riport

Fotó kategória pályázati feltételei

 • A képeket JPG formátumban kell eljuttatni a szerkesztoseg@perbal.hu címre, sRGB színmódban.
 • A pályázatra beküldhető képek hosszabbik oldala 3800 pixel legyen, mérete ne haladja meg a 10 Mbyte-ot.
 • A képek elnevezése tartalmazza a pályázó nevét és a kép címét (ilyen módon: név_képcím.jpg).
 • A beküldött fotók tartalmi és teljes jogi felelőssége a pályázót terheli. A pályázók alkotásaik beküldésével nyilatkoznak arról, hogy rendelkeznek a képek személyiségi jogi engedélyeivel.
  Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait.
  Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a pályázat kiíróját mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.
 • Amennyiben a szerző alkotásai nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, úgy nem kerülnek zsűrizésre.
 • A rendezőség az elfogadott képeket térítés nélkül felhasználhatja a szerző nevének feltüntetésével, a kiállítás anyaga később elérhető lesz a www.perbal.hu oldalon.
 • Választható témák:
  Perbál épített öröksége
  Perbál és környéke természeti kincsei
  Életképek Perbálról (utcai, óvodai-, iskolai élet, települési rendezvények, közösségi élet,…)
  Portré
 • A díjazás nem témánként történik, jelen esetlen azok csak „iránytűként” szolgálnak.
 • Minden pályamű lehet színes vagy monokróm.

Képzőművészet, alkalmazott művészetek kategória pályázati feltételei

 • A pályaműveket a megadott határidőig nem eredetiben, hanem lefotózva kell eljuttatni a szerkesztoseg@perbal.hu email címre.
 • A pályaműről készült fotónak tartalmaznia kell a pályázó nevét és a műve címét/fantázianevét. (név_cím.jpg), illetve az emailben az anyagot és felhasznált technikát, a pályamunka méretét meg kell jelölni.
 • A zsűrizés előtt a pályázókat email-ben fogjuk értesíteni a pályázati mű eredetijének leadási feltételeiről.
 • Ötletindító, amitől el lehet térni:
  Rajzok, festmények, szobrok, grafikák, karikatúrák, képregények, melyek Perbált, egy részletét, épületét, természeti környezetét, vagy eseményét, személyét jelenítik meg.
  Perbál címerének feldolgozása bármilyen tárgyiasult formában.
  Az Anna-napi Búcsúhoz köthető ajándéktárgy, zászló, molinó, fali dekoráció, stb.
  Olyan tárgy, ami kifejezi Perbállal kapcsolatos érzéseinket, feldolgozza a helyi eseményeket- akár fotográfiák felhasználásával…
  Viselhető, használati- és dísz tárgyakat, illetve függeszthető bannereket, zászlókat is színesen fogadunk.
 • Szeretnénk azt is, ha közösségek, klubok, osztályok, csoportok, baráti körök összefogva hoznának létre valamilyen nagyobb volumenű alkotást. Például montázs, hímzés, nemezelés kiválóan alkalmas csoportos munkára.
 • A rendezőség az elfogadott munkák digitális reprodukcióit térítés nélkül felhasználhatja a szerző nevének feltüntetésével, a kiállítás anyaga később elérhető lesz a www.perbal.hu oldalon.

Szépirodalom kategória pályázati feltételei

 • A pályaműveket a megadott határidőig kell eljuttatni doc, formátumban a szerkesztoseg@perbal.hu email címre.
 • A beküldött pályaműnek tartalmaznia kell a pályázó nevét és művének címét.

A pályázat díjazása

 • A pályázat 240.000Ft összdíjazású.
 • A zsűri kategóriánként három helyezést ítél meg, a következő módon:
  1. díj: 30.000Ft
  2. díj: 20.000Ft
  3. díj: 10.000Ft
 • A zsűri fenntartja magának azt a jogot, hogy ha egy adott kategóriába nem érkeznek értékelhető pályaművek, akkor a kategória díjazását átcsoportosítsa más kategóriákba, illetőleg külön díjakat ítélhet meg.

 

Hírek, aktualitások

Figyelembe véve az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatait, valamint az Országos Közegészségügyi Központ szakmai ajánlásait, dr. Szentes Tamás országos tisztifőorvos Úr 2017. július 20-án (csütörtök) 00.00 ...

Hirdetések