Perbál Község települési önkormányzat képviselő-testülete 2010. évben megválasztható tagjainak száma

2010 . július 13 .

 

    Perbál Község
Helyi Választási Iroda
Vezetője

 

 2074 Perbál, Fő u. 6. (tel.:26/370-348, fax: 26/570-029)

        

Tárgy:  Perbál Község települési önkormányzat képviselő-testülete 2010. évben megválasztható tagjai számának meghatározása    

H A T Á R O Z A T

 

A választási eljárásról szóló módosított 1997. évi C. törvény 102/A. § (1) bekezdése szerinti feladatkörömben eljárva, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán Perbál Község települési önkormányzat képviselő-testülete 2010. évben megválasztható tagjainak számát 6 főben határozom meg.

 

A határozat ellen a közzétételétől számított két napon belül 2 napon belül, a Pest Megyei Területi Választási iroda vezetőjéhez ( 1052 Budapest, Városház utca 7. ) lehet kifogással fordulni. Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás alapelveinek megsértésére hivatkozással bárki benyújthat úgy, hogy az legkésőbb 2010. július 14-én 16:00 óráig megérkezzen a Területi Választási Iroda vezetőjéhez.

A kifogásnak tartalmaznia kell:
– a jogszabálysértés megjelölését,
– a jogszabálysértés bizonyítékait,
– a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
– a kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A területi választási iroda vezetője a kifogásról 2 napon belül dönt.

 

Indokolás

 

A választási eljárásról szóló módosított 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 102/A. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során a helyi választási iroda vezetője a választás évének január 1-jei lakosságszáma alapján február 15-ig meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi a települési önkormányzat képviselő-testületének megválasztható tagjainak számát. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjtv.) 24. § (2) bekezdése alapján a választási iroda vezetője 2010. évben a törvény hatályba lépését (2010. június 14.) követő 30 napon belül állapítja meg és teszi közzé a megszerezhető mandátumok számát.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának tájékoztatása szerint Perbál Község 2010. január 1-jei lakosságszáma 2103 fő.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény  4.§-a alapján a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település –egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a megválasztható képviselők száma az adott település nagyságától függ. Az Övjt. 4.§ c) pontja szerint 5000 lakosig a megválasztható képviselők száma 6 fő.
A határozat az Övjtv. 24. § (2) bekezdésén, a Ve. 102/A. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. § (1)-(2) bekezdésein és 102/A. (2) bekezdésén alapul.

Jelen határozat Perbál Község hirdetőtábláin, és Perbál Község Önkormányzat honlapján ( www.perbal.hu. ) kerül közzétételre

Perbál, 2010. július 9.                           

 

                                                                                                               dr. Réz Zsolt
                                                                                                                    jegyző

Hírek, aktualitások

tél

A hideg évszak beköszöntével nem csak melegen kell öltözködünk, de a megváltozott időjárási körülményekre is tekintettel kell lennünk, mind a közlekedésben, mind a váratlan helyzetekre való felkészülésben. Felkészülés a ...

Perbál – s erre egyre nagyobb a lakosság igénye -, őrzi gyöngyszemeit, éli, átörökíti hagyományait. Ilyen gyöngyszemek a perbáli receptek, melyek ott lapulnak a családok fiókjainak mélyén, s újra előkerülnek, „diva...

Hirdetések